Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Rakentamisen ohjeet(Sivu)
Rakentamisen ohjeet Linkit Tälle sivulle kootaan tärkeitä rakentamisen ohjeita tai linkkejä tärkeisiin ohjeisiin.  Uusia kohteita saa ehdottaa...

Ladattavia ohjeita(Sivu)
Ladattavia ohjeita Corrigenda EC3 masto-osaan: TRY Mastojaoston ohjeet 15.6.2011 Mastot, lähtötietotaulukko 15.6.2011 Mastolaskelmien sisältö ...

Masto-ohjeet(Sivu)
Masto-ohjeet Mastoihin liittyvät ohjeet Corrigenda EC3 masto-osaan: TRY Mastojaoston ohjeet 15.6.2011 Mastot, lähtötietotaulukko 15.6.2011 Mas...

Ympäristöministeriön uudet ohjeet koskien teräsrakenteita on julkaistu(Uutinen)
iittorakenteita koskevien ohjeiden linkit ovat alla sekä linkki muihin uudistuneisiin dokumentteihin: ...

Standardit, määräykset ja ohjeet(Sivu)
Standardit, määräykset ja ohjeet Linkkejä Lyhyt yhteenveto standardin ISO 12944 päivityksistä 2018: ISO 12944 std päivitykset 2018 SFS-EN 1090...

Uudistettu EN 1090-2 toteutuseritelmän laatimisohje julkaistu(Uutinen)
rojekti toteutuseritelmän ohjedokumentin päivittämiseksi. Se sisältää standardin ”SFS-EN 1090-2 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen –...

Standardisointi(Sivu)
Standardien ja ohjeiden kehittäminen Eurocode standardit   Teräsrakenneyhdistys osallistuu aktiivisesti metallirakenteita koskevien eurooppala...

Teräsrakennepäivä(Sivu)
4 Teräsrakennepäivän 2023 ohjelma Teräsrakennepäivä 2024 järjestetään Helsingissä 19.11.2024. Julkaisemme ohjelman syksyllä. Teräsrakennepalki...

Teräsrakenteiden suunnittelumateriaali(Sivu)
siakirjojen ja vastaavien ohjeiden muodossa. Huom! Osaan aineistosta on tullut mahdollisesti päivityksiä tai muutoksia sen tekemisen jälkeen. ...

Workshop: uudet kylmämuovattujen teräsrakenteiden mitoitusohjeet(Uutinen)
esitellään uusia mitoitusohjeita kylmämuovatuille teräsrakenteille. Ohjeet perustuvat tuoreen EU-rahoitteisen GRISPE-projektin tuloksiin. Työ...

Uusi Teräksisten ja alumiinisten kaidejärjestelmien suunnittelu- ja toteutusohje julkaistu(Uutinen)
a suunnittelu- ja toteutusohjeita. Luonteeltaan ohjeistavat julkaisut eivät ole sitovia, vaan edustavat laatijoiden käsityksiä hyvän ...

Vanhemmat Teräsrakentamisen T&K-päivät(Sivu)
T&K-päivät 2013 28.5.2013 ohjelma ja esitykset 29.5.2013 ohjelma ja esitykset Vanhemmat teräsrakennepäivät T&K -päivät 2013 järjestettiin yhte...

Eurocode-koulutus(Sivu)
urocode 3 -kurssiesite ja ohjelma Teräsrakenneyhdistys järjestää suunnittelijoille ja muille teräsrakennealan ammattilaisille koulutuksia terä...

Teräsrakennepäivän ohjelma ja ilmoittautuminen avattu(Uutinen)
p>Teräsrakennepäivän 2016 ohjelma on tänään julkaistu ja ilmoittautuminen on avattu. ...

Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Tapahtuma)
uksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu teräsrakenteiden paris...

Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Tapahtuma)
uksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu teräsrakenteiden paris...

Suunnittelijat ja työnjohto (Sivu)
sa ja niitä täydentävissä ohjeissa. Pätevyysluokat A-AA vs uudet -small Vanhan ja nykyisen järjestelmän mukaiset pätevyysluokat. Pätevyyslauta...

Palosuojaus ja pintakäsittely (Sivu)
sinainen jäsen.  Eettiset ohjeet Pätevä palosuojamaalari ja palosuojatarkastaja sitoutuvat noudattamaan Teräsrakenneyhdistyksen Normitoimikunn...

12.3. Laatu on ammattiylpeyttä(Sivu)
kein kuuluu tehdä. Näissä ohjeissa yhteisenä tekijänä korostettiin ammattiylpeyttä. Se tosin puettiin lauseisiin kuten: ”kunnon duunari ei jät...

Sandwich-kattoelementtien käyttö(Uutinen)
ja ilman riittäviä asennusohjeita toimivan kantavana rakenteena. Hankkeeseen ryhtyvältä ei odoteta tuntemusta rakenteen vaatimusten osalta, mu...

Kantavien teräsrakenteiden oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu -hankkeen päätösseminaari(Tapahtuma)
päivitetty, monipuolinen ohjeistus oletettuun palonkehitykseen perustuvalle suunnittelulle. Ohjeiden tavoitteina on:- Antaa...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
ja toteuttaa standardien ohjeiden ja vaatimusten sekä valmistajan suositusten mukaisesti ilmastorasitusluokka huomioiden. ENNUS-Teräs Teräsra...

Ilmaiset julkaisut ja lopputyöt(Sivu)
itoimikunnan valmistelema ohje kaidejärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen TRY tekninen julkaisu 1 2022 _________________________________...

3.11. Viisikymppinen edunvalvoja(Sivu)
la mitä niiden takana on. Ohjeet rakentamiseen tulevat lakeina, asetuksina, standardeina, rakentamismääräyksinä tai normeina. Ne tulevat tarpe...

Kantavien teräsrakenteiden oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu -hankkeen päätösseminaari 29.1.2020 Tampereella(Uutinen)
päivitetty, monipuolinen ohjeistus oletettuun palonkehitykseen perustuvalle suunnittelulle. Ohjeiden tavoitteina on:• Antaa rakennesuu...

Teräspäivät 2016(Tapahtuma)
linkki Teräspäivien 2016 ohjelmaan, joka sisältää myös ohjeen ilmoittautumiseksi sekä linkki T&K päivien abstraktipyyntöön. ...

TRY Infraryhmä(Sivu)
ja seuraava on 1.2.2024. Ohjelma julkaistaan lähempänä. Webinaariin pääsee ilmoittautumalla ryhmän sihteerille. Infraryhmän kokoonpano  Mikko...

Sinkitys(Sivu)
rev 1 TRY Teräksen valintaohje Sulametallihauraus TRY LMAC tarkastuslomake 2013-06 TRY LMAC ohje 2013-06 Jatkuvatoiminen kuumasinkitys www.gal...

Teräsrakennepäivät 2021-2011(Sivu)
äsrakennepäivä 2021 kutsu&ohjelma Teräsrakennepäivä 2020 Ohjelma terasrakennepaiva 2019 terasrakennepaiva2018 web terasrakennepaiva2017 web te...

Huoltomaalaus(Sivu)
n ohutlevyterästen huolto-ohje (Ruukki) Peltikattojen maalausohje (Tikkurila Oyj) Jauhemaalattujen julkisivuverhoustuotteiden huolto-ohje (Ruu...

Teräsrakenteiden uudelleenkäyttö(Sivu)
issa on aiheesta laadittu ohjejulkaisu: Handbok MVR BS04:2021 Återbruk av stål i bärandekonstruktioner . Julkaisu kokonaisuudessaan on maksull...

17.10 Kestävää kehitystä uudelleenkäytöstä(Sivu)
on tuottaa suomenkielinen ohjedokumentti ja tietopaketti teräsrakenteiden uudelleenkäytöstä rakennesuunnittelijoille, rakennusvalvontaviranoma...

Uudet FISE pätevyyslomakkeet julkistettu(Uutinen)
yt pätevyyskriteerit, hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät FISEn sivuilta www.fise.fi > Pätevyysvaatimuks...

Pintakäsittelyjaosto Tikkurilassa(Uutinen)
asto.fi/palveluntuottajat/ohjeluettelo#.V2JPa_7VyM8" class="aloha-link-text" target="_blank">Liikenneviraston ohjeluettelo löytyy kokonaisuude...

Koulutustapahtuma kantavien teräsrakenteiden oletettuun palonkehitykseen perustuvasta mitoituksesta(Uutinen)
tämiseen käytetystä Ozone-ohjelmistosta. Tapahtumassa tutustutaan soveltuvin osin Suomen asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta sekä stan...

Uudistettu Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019(Uutinen)
version Teräsrakenteiden ohjeista.Uusi Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019 on päivätty 3.6.2019.Uusi versio sisältää varsinkin to...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus(Tapahtuma)
+ alv (sisältää ohjelmaan merkityt tarjoilut)Koko kurssin hinta:TRY:n yritysjäsenet: 1 200 € + alvEi-jäsenet: 1 750 €...

Teräsmies 2018(Tapahtuma)
VantaaOhjelma...

Normikortit(Sivu)
teräsrakenteita koskevia ohjeita. Voit nyt imuroida ilmaiseksi omalle kovalevyllesi alla olevat teräsnormikortit zip tai pdf-tiedostoina.  No...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2016(Sivu)
akentamisen T&K -päivien ohjelma   Keskiviikko 24.8.2016 klo 13.00 T&K -päivien avaus Janne Tähtikunnas, Teräsrakenneyhdistys ry Standardin E...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Sivu)
suus Koulutuksen tarkempi ohjelma löytyy alta: Kurssiohjelma Teräsrakennetyönjohtajien koulutus 2024 Ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2024 tä...

TRY Sertifikaatit(Sivu)
Standardi SFS 7030 antaa ohjeita tapauksille, joissa elementti on aukotettu ja/tai elementti jäykistää kantavan runkorakenteen yksittäisiä el...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2018(Sivu)
.  T&K päivien lopullinen ohjelma: T&K 2018 ohjelma 2018 08 03 Ekskursio Keskiviikkona 15.8.2018 järjestetään ekskursio SSAB:n tehtaalle. Eksk...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2021(Sivu)
2021 Oulussa. T&K-päivien ohjelma: TK päivät ohjelma 2021 Kiitos osallistujille. Alla olevista linkeistä löydät esitysten kalvoja. 2021-08-26,...

11.12. Kehdosta kehtoon vai kehdosta hautaan?(Sivu)
ä on tarkoituksena säätää ohjeistus, jossa eri näkökulmat on otettu puolueettomasti huomioon. Hallitusohjelmassakin todetaan ”jatketaan vähähi...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2023(Sivu)
alla olevista linkeistä. Ohjelma: T&K päivät ohjelma 2023  Esityskalvot:  Aspila Björk Heinisuo Hietikko-Kaukola Holopainen Jaamala Jokinen K...

High-rise rakentaminen tullut Suomeen jäädäkseen(Uutinen)
uussa 2015 jo 15. kerran. Ohjelmassa kuullaan yli 120. huippuasiantuntijan puheenvuorot lasirakentamisen uusista kokemuksista ja trendeistä. O...

Teräsmies 15.-16.3.2017(Uutinen)
mpäristöministeriön uudet ohjeet ja niiden tuomat muutokset sekä esimerkkien kautta tutustuen lakiin laajarunkoisten hallien tarkastuksista. &...

Paikkakuntakohtaiset lumikuormat(Uutinen)
_115" title="Rakentamisen ohjeet">TRY:n rakentamisen ohjeet sivulta. ...

T&K-päivät lähestyvät(Uutinen)
yvät 31.7.2018. Alustavaa ohjelmaa pääset katsomaan ...

SKY:n koulutustilaisuus korroosiosta 15.5.2019(Uutinen)
span>Tarkemmat tiedot, ohjelma ja ilmoittautumisohjeet:...

Uudistettu Palosuojamaalaus julkaisu(Uutinen)
n uuden lujuus ja vakaus -ohjeen kanssa. Julkaisussa esitetään palosuojamaalauksen toteutusta ja laadunvarmistusta koskevia ohjeit...

KUTSU: Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 TYÖPAJA 1 (Uutinen)
utta vuonna 2035. Hallitusohjelman pohjalta keskeiset teollisuusliitot laativat toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen, jotka sovitetaan...

TRY webinaari 19.5.2020 klo 9:00-12:00 aiheesta Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Uutinen)
uksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu teräsrakenteiden paris...

Vähähiilinen Teräsrakentaminen ja Teräs Kiertotaloudessa webinaarit(Uutinen)
mintaanTarkennamme ohjelmaa myöhemminToinen webinaari järjestetään keskiviikkona 28.4.2021 klo 10-12:Teräs kie...

Teräsrakennepäivään ilmoittautuminen avattu!(Uutinen)
5e/terasrakennepaiva_2021_ohjelma.pdf" class="aloha-link-text" target="_blank">ohjelmaan ja ilmoittaudu siinä olevasta linkistä t...

Korroosiosuojauksen koulutustilaisuus 9.5.2022 Otaniemessä(Uutinen)
emi, EspooTarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet:...

Teräsrakennepäivä 2022 23.11.2022 klo 12.00 alkaen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki(Uutinen)
räsrakennepalkinto. Katso ohjelma täältä: ...

Teräsrakennepäivä 2014 - Pilvestä Teräkseen(Tapahtuma)
to. Teräsrakennepäivän ohjelma on jaettu kolmeen osioon: Tekninen osio, puheenjohtaja Pekka Yrjölä, TRYPi...

Teräsrakennepäivä 2014 - Pilvestä Teräkseen(Tapahtuma)
to. Teräsrakennepäivän ohjelma on jaettu kolmeen osioon: Tekninen osio, puheenjohtaja Pekka Yrjölä, TRYPi...

Seminaari: Korroosiovauriot ja niiden estäminen(Tapahtuma)
sen kanssa. Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautumisohjeet:...

Vaikuttaminen(Sivu)
ssa rakentamista koskevia ohjeita ja standardeja. Omien asiantuntijoiden lisäksi käytössä ovat alan osaajat oman jäsenistön kautta. Ennakoiva ...

Teräsrakentamisen T&K-päivät(Sivu)
a ja toimittajia. Päivien ohjelma koostuu teräsrakenteisiin liittyvien viimeisimpien tutkimustulosten ja yritysten omien tutkimus- ja kehitysp...

Teräsrakenne 3/2023 -verkkolehti(Sivu)
minen on sujunut tarkasti ohjelmoidulla suunnittelulla niin, että työmaalla on käytännössä vain asennettu kappaleet paikalleen tulojärjestykse...

Eurocode 3 -kirjasarja(Sivu)
rjat sisältävät sovellutusohjeita, taustatietoa, kommentteja, tulkintoja, selvennyksiä, kansallisia liitteitä ja niiden taustoja, oppi- ja ope...

TRY Pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä(Sivu)
-01 MaalausRYL 2017-03 YM-ohjeet 2017-02 Terästyöasteen vaikutus 2017-01 Frosio koulutus 2016-04 Kuumasinkitty voimajohtorakenne 2016-03 kaksi...

Pinnoitteiden elinkaari ja kiertotalous(Sivu)
listui lähes 60 henkilöä. Ohjelmassa oli kuusi ajankohtaista esitystä seuraavista aiheista: Fossiilivapaa terästuotanto (Erkki Krankkala, SSAB...

Teräsrakennekatsaus(Sivu)
äivänpolttavia teemoja ja ohjeistuksia. Katsaus järjestetään Teamsilla ja tilaisuus on avoin kaikille. Se järjestetään kerran kuussa perjantai...

Teräsrakenne 3/2023 -verkkolehti(Sivu)
minen on sujunut tarkasti ohjelmoidulla suunnittelulla niin, että työmaalla on käytännössä vain asennettu kappaleet paikalleen tulojärjestykse...

Rakennusteollisuuden yhteinen turvallisuusviikko 18.-22.5.2015(Uutinen)
ailuja koskevat tarkemmat ohjeet ja materiaalit lähetämme ilmoittautuneille myöhemmin.  Pyydämme sinua ystävällisesti ilm...

Lausuntopyyntö rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevista kansallisista valinnoista ja rakentamismääräyskokoelman osista.(Uutinen)
entaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Valmisteilla_olevat_rakentamismaarayskokoelman_osat TRY pyytää aiheeseen lii...

TEP-Seminaari lokakuussa 2015-Teräsrakentamisen Eurooppalaiset Pelisäännöt– suunnittelu ja toteutus(Uutinen)
asetusten, määräysten ja ohjeiden kehittyminen. Keskeisenä asiana oli käytännön suunnittelun ja toteutuksen tarpeista lähtevän oheisaineiston...

TRY Julkaisee: BIM-malli vapaaseen käyttöön(Uutinen)
oveltuu Tekla Structures -ohjelmiston perusopetukseen sekä tukee käytännön rakentamisen tehokkaampaa opetusta. Jäsensivuille: &nbs...

Trimbleltä uusi Tekla Structures 2016(Uutinen)
nUusi ohjelmistoversio hyödyntää tietomallin tietoja entistä tehokkaammin sekä helpottaa mallin sisällön hallintaa ja rapo...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2016 Lappeenrannassa 24-25.8.2016(Uutinen)
rmal; line-height: 20px;">ohjelma ovat julkaistut TRY:n verkkosivuilla. Käy tutustumassa ja lataamassa itsellesi:...

Teräsrakennepäivä 8.11.2016 lähestyy(Uutinen)
Tarkempi ohjelma julkaistaan vielä elokuun aikana. Ajankohta kannattaa kuitenkin jo merkata kalenteriin. ...

Eurocode 3 muutoksia(Uutinen)
etallirakenteita koskevia ohjeita on uudistettu. TRY kävi esittelemässä lyhyesti uusia kuulumisia Eurokoodi 2016 seminaarissa. Sem...

Teräsmies valtasi tukholman(Uutinen)
a asioita mm. YM:n uusien ohjeiden yksityiskohtia, laajarunkoisia halleja, toiminnallista palomitoitusta sekä teräsrakenteiden markkinoiden ny...

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnin ensimmäinen siirtymäaika päättymässä(Uutinen)
vitetty käyttö- ja huolto-ohje on laadittava vuoden kuluessa arvioinnista.Lakia sovelletaan ennen tämän lain voi...

ECCA Spring Conference - 50th Anniversary(Uutinen)
tbody>Ohjelma,ilmoittautuminen ja hinnasto:...

Teräsrakennepäivä 21.11.2017 - muista ilmoittautua(Uutinen)
räsrakennepäivä">Tarkempi ohjelma ja luennoitsijoiden tiedot löytyvät täältä. ...

Uljas, uusi Länsisatama(Uutinen)
telussa Tekla Structures -ohjelmistoa. Koko kantava rakennusrunko tehtiin mallintaen, ja myös paikallavalujen raudoitukset mallinnettiin perus...

Koulutus uusista palomääräyksistä(Uutinen)
tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät tästä linkistä...

FISE siirtyi digiaikaan(Uutinen)
toimii pätevyyskohtaisen ohjeistuksen mukaan.Teräsrakentamisen pätevyyksiä haetaan siis toistaiseksi vanhaan malliin pdf-forma...

Terässiltapäivä 25.10.2018 Tampere-talossa(Uutinen)
) kanssa.Alustava ohjelma löytyy...

TTY-Seminaari / Webinaari teräspilareiden toiminnallisesta palomitoituksesta paikallisessa palossa(Uutinen)
ssa. Alla tapahtuman ohjelma...

Koulutus uusista palomääräyksistä(Uutinen)
tarkemmat tiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät...

Terässiltapäivä ensi viikolla(Uutinen)
0.) kanssa.Päivien ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyy...

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta poikkeusoloissa (päivitetty)(Uutinen)
p>Päivitys 23.3: Julkista ohjetta tarpeettoman liikkumisen välttämiseksi noudatetaan luonnollisesti myös TRY:ssä. TRY:n toimisto palvelee edel...

Teräsrakennekilpailu 2020(Uutinen)
nbsp;Kilpailun säännöt ja ohjeet löytyvät tästä linkistä:...

Teräsrakentamisen T&K-päivät Oulussa 26.-27.8.2021 - ilmoittautuminen avattu(Uutinen)
lokuussa Oulussa. Päivien ohjelma koostuu teräsrakenteisiin liittyvien viimeisimpien tutkimustulosten ja yritysten omien tutkimus- ja kehitysp...

Teräsrakennekilpailu 2021(Uutinen)
nbsp;Kilpailun säännöt ja ohjeet löytyvät tästä linkistä:...

Teräsrakenne-lehti 3-2021 juhlanumero ilmestynyt(Uutinen)
lkaisuiden, oppikirjojen, ohjeiden kuin myös Teräsrakenne-lehden muodossa. Tutustu TRY:n historiaan klikkaamalla julkaisua...

Vuoden Teräsrakenne 2022 – kilpailuehdotuksia voi nyt lähettää(Uutinen)
nbsp;Kilpailun säännöt ja ohjeet löytyvät tästä linkistä:...

Teräsrakenneyhdistyksen Eurocode 3 -koulutus(Uutinen)
ss="" target="_blank">Ohjelma:...

Seminaari: Teräsrakenteiden pinnoitteiden elinkaari ja kiertotalous 15.2.2023(Uutinen)
rvetuloa! Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset tapahtumasivulla:...

Teräsrakennepäivä 2023(Uutinen)
Ohjelmassa mielenkiintoista asiaa teräsrakentamisesta ja päivän kruunaa Vuoden Teräsrakenne 2023 voittajan valinta. Missään muussa tapahtu...

TRY:n Teräsrakennekatsaus(Uutinen)
äivänpolttavia teemoja ja ohjeistuksia.Katsaus järjestetään Teamsilla ja tilaisuus on avoin kaikille. Se järjestetään ke...

Eurokoodi - suunnittelun perusteet ja rakenteiden kuormat (AEL)(Tapahtuma)
t-ja-rakenteiden-kuormat">Ohjelma ja ilmoittautuminen...

1090 – mitä suunnittelijan tulee tietää (AEL)(Tapahtuma)
a/1090-suunnittelijoille">Ohjelma ja ilmoittautuminen...

Lujuusopin kertausta suunnittelijoille (AEL)(Tapahtuma)
tausta-suunnittelijoille">Ohjelma ja ilmoittautuminen...

Teräsmies 2016(Tapahtuma)
uumatka lentäen. Tarkempi ohjelma, hinnat ja hintaan kuuluvat palvelut löytyvät Teräsmies-seminaarin omalta sivulta:...

Hitsauksen ammattilaistapahtuma(Tapahtuma)
Tapahtuma on maksuton. Ohjelma ja ilmoittautumiset 25.10. mennessä: ...

Hitsauksen ammattilaistapahtuma(Tapahtuma)
Tapahtuma on maksuton. Ohjelma ja ilmoittautumiset 9.11. mennessä: ...

Pintakäsittelyseminaari 2016(Tapahtuma)
Seminaarin ohjelma ja ilmoittauminen tapahtumaan: ...

Mastopäivä 2016(Tapahtuma)
11.2016" target="_blank">Ohjelma ja ilmoittautumiset...

Teräsrakenteiden kuumasinkitys ja pinnoittaminen -seminaari(Tapahtuma)
tästäTarkempi ohjelma, seminaarin hinta ym. lisätiedot liitteenä...

EC-4 Liittorakenteet -kurssi(Tapahtuma)
-4 mukaisesti. Kurssin ohjelma, hinta ja muut tiedot oheisesta liitteestä...

Koulutus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Tapahtuma)
aadunvalvonta, suunnitteluohjeet suunnittelijoille, käyttökohteet, kestävyys eri ympäristöissä ja viimeaikainen kehitys...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 2019(Tapahtuma)
p>Koulutuksen ohjelma löytyy täältä: ...

Eurocode 3 -koulutus 2019-2020(Tapahtuma)
ä. Tapahtuman tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki:Eurocode koulu...

Pintakäsittelykoulutuspäivä: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Tapahtuma)
Tilaisuuden ohjelma: ...

TRY Infraryhmän webinaari(Tapahtuma)
onnistuu myös ilman Teams ohjelmaa.)...

Teräsrakennepäivä 2020 verkkotapahtuma(Tapahtuma)
p>Tilaisuuden ohjelma liitteenä...

SSAB:n Teräspaalupäivä(Tapahtuma)
Tutustu tilaisuuden ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tapahtu...

TRY:n Infraryhmän webinaari(Tapahtuma)
Ohjelma:klo 9.00 Saimaan ratasilta / Tuomas Kaira, Väylävirasto klo 10.00 Kirjalansalmen silta / Mikko Pelto...

Teräsrakennepäivä - TRY 50 vuotta(Tapahtuma)
en on nyt avattu. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu alla olevasta linkistä:...

TRY:n infraryhmän webinaari(Tapahtuma)
12.2021 klo 9-11.Ohjelma (kellonajat arvioita)klo 9.00 - Webinaarin avaus, TRY/Timo Tirkkonen, Väylävirastoklo 9.10 – Ajankoh...

Eurocode 3 -koulutus. Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden kansallisten liitteiden mukaan(Tapahtuma)
ss="" target="_blank">Ohjelma:...

Seminaari: Teräsrakenteiden pinnoitteiden elinkaari ja kiertotalous 15.2.2023(Tapahtuma)
vetuloa! Seminaarin ohjelma:9:00-9:05        Tilaisuuden avaus, TRY...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Tapahtuma)
ulutuspäivää.Katso ohjelma ja ilmoittaudu täältä: https://www.terasrakenneyhdistys.fi/fin/uutiset-tapahtumat/terasrakennetyonjohta...

Teräsrakennekatsaus(Tapahtuma)
äivänpolttavia teemoja ja ohjeistuksia. Katsaus järjestetään Teamsilla ja tilaisuus on avoin kaikille. Se järjestetään kerra...

Teräsrakennepäivä 2024(Tapahtuma)
p>Julkistamme tilaisuuden ohjelman ja avaamme ilmoittautumisen myöhempänä ajankohtana...