Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

TEP-Seminaari lokakuussa 2015-Teräsrakentamisen Eurooppalaiset Pelisäännöt– suunnittelu ja toteutus

Hanna Grönman (hanna.gronman a rakennusteollisuus.fi), 24.6.2015

TEP-Seminaari lokakuussa 2015

 TEP -projekti – yleistä 

Projektin yleistavoite oli nostaa suomalaisen teräsrakennealan käytännön osaaminen vastaamaan eurooppalaista vaatimustasoa ja eurooppalaisia standardeja ottaen huomioon suomalaisten lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden kehittyminen. Keskeisenä asiana oli käytännön suunnittelun ja toteutuksen tarpeista lähtevän oheisaineiston tuottaminen. Oleellista oli myös, että hankkeessa mukana olevat yritykset saivat ottaa hankkeen tuloksia käyttöönsä sitä mukaan kuin ne valmistuvat, koska erilaiset lähinnä teräsrakenteiden toteutukseen liittyvät vaatimukset tulevat joka tapauksessa muuttumaan, kun siirrytään pelkästään standardien SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 käyttöön. TEP -projektiin sisältyi kaikkiaan yksitoista työkohdetta (Work package: WP). 

TEP -projektin toteuttamiseen osallistuivat seuraavat yritykset: SWECO rakennetekniikka Oy, Ramboll Finland Oy, WSP Finland Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ruukki Construction Oy, Kavamet-Konepaja Oy yhdessä Teräsrakenneyhdistys ry:n (TRY) kanssa. 

Seminaarin kohderyhmä 

TEP -seminaari on tarkoitettu kaikille rakentamisprosessissa mukana oleville, erityisesti teräsrakentamisessa mukana oleville, kuten rakennuttajille, arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoille, hankinnoista vastaaville, teräsrakenteiden valmistajille, rakennusvalvonnalle, kiinteistöjen omistajille ja huollosta vastaaville tahoille sekä alan opettajille ja opiskelijoille.Takaisin

Ilmoittautumiset alla olevan linkin kautta.

https://my.surveypal.com/TEP-Seminaari-lokakuu-2015

TEP Seminaari lokakuu 2015
464 KB, päivitetty 24.6.2015