Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Tuotehyväksynnät

Varmennetut käyttöselosteet, voimassaolo 1.7.2013 jälkeen.
Teräsrakenneyhdistyksen Normitoimikunnan myöntämät varmennetut käyttöselosteet ovat soveltuvin osin voimassa lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä. 954/2012 siirtymäsäännöstä koekevan pykälän 40 ja sen toisen momentin mukaisesti siihen asti kuin varmennetun käyttöselosteen päätöksessä esitetty voimassaolopäivämäärä päivä.kuukausi.vuosi edellyttää. Näitä varmennettuja käyttöselosteita sovelletaan vain sellaisiin rakennustuotteisiin, jotka eivät kuulu harmonisoidun standardin (jonka siirtymäaika on päättynyt) soveltamisalaan.
Varmennettuja käyttöselosteita ei myönnetä 1.7.2013 jälkeen.

Varmennettujen käyttöselosteiden voimassaolo oli sidottu B7 voimassaoloon. B7 on kumottu 1.9.2014. 

 TRY sertifikaatit
Teräsrakenneyhdistys ry:n normitoimikunta TRY/NT myöntää standardiin SFS 7030 perustuvia vapaaehtoisia hyväksyntöjä, TRY sertifikaatti, tuoteryhmälle ”tehdasvalmisteiset kantavat metalliohutlevypintaiset eristäville sandwich-elementit”. Tuoteryhmän arviointiperusteet on laatinut TC 128/Suomen tukiryhmä. Arviointiperusteet ovat ladattavissa www.pksrava.fi/asp2/tulkintoja_print.aspx?s=32 tulkintakortti B6-1101.