Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Standardit, määräykset ja ohjeet

Lyhyt yhteenveto standardin ISO 12944 päivityksistä 2018:

ISO 12944 std päivitykset 2018
38 KB, päivitetty 20.6.2018
SFS-EN 1090-1 ja -2 pintakäsittelyn kannalta ja CE merkintä

standardit SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 pintakäsittelyn kannalta ja CE -merkintä
97 KB, päivitetty 17.4.2015

 
Rakenneterästen korroosio ja korroosionesto, Insinöörityön tiivistelmä/ Vilja Rautio:

Insinöörityön tiivistelmä, Vilja Rautio
15 KB, päivitetty 17.4.2015

Työ luettavissa kokonaisuudessaan tämän linkin alta.


Esikäsittelystandardeja:

SFS-EN ISO 12944-4 Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 4: Pintatyypit ja pinnan esikäsittely. 

- SFS-EN ISO 8501-1 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 1: Teräspintojen ruostumisasteet ja esikäsittelyasteet. Maalaamattomat teräspinnat ja aiemmista maaleista kauttaaltaan puhdistetut teräspinnat.

- SFS-ISO 8501-2 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 2: Ennestään pinnoitetun teräksen esikäsittelyasteet sen jälkeen kun aikaisemmat pinnoitteet on poistettu paikoittain.

- SFS-EN ISO 8501-3 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Pinnan puhtauden arviointi silmämääräisesti. Osa 3: Hitsien, leikkaussärmien ja muiden pintavirheellisten alueiden esikäsittelyasteet.

- SFS-EN ISO 8503-2 Teräspintojen esikäsittely ennen pinnoitusta maalilla tai vastaavilla tuotteilla. Suihkupuhdistettujen teräspintojen pinnankarheuden ominaisuudet. Osa 2: Raesuihkupuhdistetun teräksen pintaprofiilin arviointimenetelmä. Vertailumenetelmä.

- SFS-EN 1090-2 + A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset.


Uusia suomenkielisiä standardikäännöksiä

Termisesti ruiskutettujen pinnoitteiden ostamiseen liittyviä asioita, joista ostajan ja pinnoittajan kesken on sovittava laadukkaan pinnoitteen aikaansaamiseksi käsitellään standardissa SFS-EN ISO 12670. Standardi esittää tekniset toimitusehdot sekä uusien kappaleiden pinnoittamiselle että vanhojen korjaukselle.

Toinen uusi julkaisu koskee suosituksia termiseen ruiskutukseen, SFS-EN ISO 12679. Tämä standardi sisältää yleiset ohjeet metallisten, metallikeraamisten, oksidikeraamisten ja muovisten pinnoitteiden ammattimaiseen valmistamiseen käyttäen termistä ruiskutusta metallisilla ja ei-metallisilla perusmateriaaleilla. Standardi tarjoaa suosituksia asianmukaisista ja käytännöllisistä ruiskutusjärjestelyistä, virheettömästä valmistuksesta, seurannasta, laadunvarmistuksesta sekä kappaleen ja sen mukana seuraavan näytteen rikkomattomasta ja rikkovasta aineenkoetuksesta. Standardissa esitellään mahdollisesti esiintyvien haitallisten vaikutusten yksityiskohtia ja annetaan neuvoja näiden vaikutusten välttämisestä.

Näillä uusilla suomenkielisinä käännöksinä julkaistuilla EN ISO-standardeilla on korvattu vanhat, lähes saman sisältöiset eurooppalaiset standardit SFS-EN 15311:2007 ja SFS-EN 14616:2005.

Lisätietoja
Mika Vartiainen / METSTA


Korroosionestomaalauksen standardit:

KORROOSIONESTOMAALAUKSEN STANDARDIT
193 KB, päivitetty 20.6.2018