Yhteystiedot Jäsensivut

TRY

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen.

Teräsrakenneyhdistys TRY

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen.

Teräsrakenneyhdistys on metallirakentamisen ja ympäröivän yhteiskunnan positiivisesti tiedostama ja hyväksymä aktiivinen toimija. TRY pitää jäsenistönsä edustaman toimialan teräsrakenneosaamisen korkealla tasolla. Alan yrityksillä on hyvät edellytykset toimia kansainvälisesti kilpailuilla markkinoilla sekä tiedollisesti että taidollisesti vaativissa projekteissa.

Teräksen ja muiden materiaalien käytös edistämistä toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja teknisellä neuvonnalla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen ja alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä.

TRY 2024
TRY 2024
728 KB, päivitetty 16.2.2024

TRY:n säännöt

TRY säännöt 2021
TRY säännöt 2021
141 KB, päivitetty 29.11.2021