Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Teräsrakenneteollisuus

Kaikesta teräksestä noin 30% käytetään rakennusteollisuudessa. Terästä käytetään kantaviin rakenteisiin, pitkiin jänneväleihin ja korkeisiin rakennusrunkoihin sekä ohutlevyrakenteisiin.

Teräsrakentaminen on kuiva rakennustapa, joka vähentää rakennusaikaista kosteutta ja suojaustarpeita, eikä vuodenaika rajoita rakentamista. Teräsrakenne on muunneltava ja joustava. Aukotus on helppoa myös kantavassa julkisivussa.

Suomessa valmistettava teräs on tasalaatuista ja siitä valmistetut tuotteet mittatarkkoja.

Suunnittelussa käytetään tuotemallinnusta (BIM = Building information model), jonka avulla kaikki tuotetietous voidaan tarvittaessa lukea tehdystä tietomallista.

Pilarien ja palkkien muodot tavoittelevat käyttötarkoitukseensa sopivaa, mahdollisimman suurta taivutusjäykkyyttä ja keveyttä. Avoprofiilien muodot johtuvat osaksi myos niiden vanhasta liitostekniikasta (niitit).

Avoprofiilien käyttö jatkuu, koska niitä voi sekä pultata että hitsata; myös niiden pintakäsittely on helppoa.

Nykyisin voidaan valmistaa lähes millaisia muotoja hyvänsä, kun tietokoneet laskevat valmistusmitat ja tiedot voidaan syöttää suoraan valmistuslaitteisiin. Käytettävissä olevat koneet ja niiden muokkausvoima asettavat tähän jotain rajoituksia.

Profiilien valmistustapoja ovat kylmamuovaus (rullamuovaus tai särmäys), kuumavalssaus tai hitsaus.