Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Elinkaari- ja ympäristönäkökohtia

Vaatimukset rakennustuotteiden ja materiaalien ympäristöystävällisyydelle, kiertotaloudelle ja luonnonvarojen kestävälle käytölle lisääntyvät jatkuvasti. Tälle sivulle kootaan tietopankkia pinnoitteisiin ja pintakäsittelyyn liittyvistä elinkaari- ja ympäristöasioista.

     

Nordic Galvanizers:n julkaisu ”Kuumasinkitty teräs ja kestävä rakenne – Kiertotalouden ratkaisuja”

https://nordicgalvanizers.com/galvanized-steel-and-circular-economy/?lang=fi