Yhteystiedot Jäsensivut

Vaikuttaminen

Teräsrakenneyhdistyksen vastuulla ovat alan yhteinen kehittäminen, laatutoiminta, vaikuttaminen, koulutus ja viestintä.

ECCS

Kansainväliset yhteydet muodostavat tärkeän taustan koko Teräsrakenneyhdistyksen toiminnalle. TRY on jäsenenä ECCS:ssä (European Convention for Constructional Steelwork) ja yhdistyksen asiantuntija tai valtuuttamat edustajat osallistuvat joidenkin ECCS:n teknisten komiteoiden työskentelyyn.

Nämä työryhmät ovat:

  • ECCS/TC6 Fatigue and Fracture
  • ECCS/TC7 Thin-Walled Cold-Formed Sheet Steel
  • ECCS/TC8 Structural Stability
  • ECCS/TC9 Fabrication
  • ECCS/TC10 Connections
  • ECCS/MC4/Single Storey Buildings
  • ECCS/TMB/Technical Management Board
  • ECCS/PMB/Promotional and Marketing Board
  • ECCS/EB/Executive Board


Vuosittain järjestetään ECCS:n eri komiteoihin osallistuvien suomalaisten kesken kansallisen asiantuntijaryhmän kokous.

Teknisten dokumenttien levittämiseksi ECCS alla on TRY:n edustajilla omat sivut em. komiteoiden asioista. Ko. sivuille kootaan eri komiteoiden dokumentit.

Muutamia kertoja vuodessa pidetään yhteinen kokous pohjoismaisten sisarjärjestöjen (SBI, NS ja DK) kanssa.