Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Teräs

Teräs on tärkein käyttömetalli. Suuri lujuus on teräksen ominaisuus, jonka ansiosta teräs poikkeaa muista rakennusaineista kuten tiilestä, betonista ja puusta. Teräksen mekaanisia ominaisuuksia on mahdollista säätää koostumuksen ja valmistusprosessin avulla.

Puhtaan raudan (Fe) sulamispiste on noin 1530°C ja tiheys 7,85 g/cm3 (vertaa betoni 2,3 g/cm3). Runsaammin seostettujen ruostumattomien terästen sulamispiste on 50…100°C alhaisempi.

Teräs on tärkein käyttömetalli. Suuri lujuus on teräksen ominaisuus, jonka ansiosta teräs poikkeaa muistarakennusaineista kuten tiilesta, betonista ja puusta.

Teräksen mekaanisia ominaisuuksia on mahdollista säätää koostumuksen ja valmistusprosessin avulla.

Teräslajeja on olemassa jo useita tuhansia. Suurin osa niistä on kehitetty 20 viime vuoden aikana.

Teräksiä voidaan luokitella monella eri tavalla. Yleisin on luokittelu käyttötarkoituksen mukaan:

 • rakenneteräkset (koneteräkset ja varsinaiset rakenneteräkset)
 • työkaluteräkset (joilla työstetään muita teräksiä)
 • erikoisteräkset (ruostumattomat, haponkestävät)
 • säänkestävät, hankaavaa kulutusta ja pistoa (luodinkesto) kestavät teräkset ym

Rakentamiseen käytetään muun muassa 

 • perusteräksiä
 • ilmastokorroosiota kestäviä teräksiä
 • ruostumattomia austeniittisia, ferriittisiä ja martensiittisiä teräksiä
 • erikoislujia teräksiä

Terästietoa alaa opiskeleville ja muille kiinnostuneille:

Teras web
12 MB, päivitetty 24.3.2015

Oppikirja on tarkoitettu käytettäväksi mm. arkkitehti- ja rakennusosastoilla.

Tavoitteena on saavuttaa perustiedot teräsrakenteiden suunnitteluun. Kirja sisältää harjoitustyötä tukevia perusasioita.

Teräsrakenteiden yleisimmät pintakäsittelytekniikat ovat sinkitys ja maalaus. TRY:n sivujen kohdasta Toiminta/Pintakäsittelyjaosto alta löytyy runsaasti tietoa teräksen pintakäsittelyyn liittyen: TRY Pintakäsittelyjaosto

Teräksen ja raudan ero

Valuraudan ja teräksen ero:

 • Valurauta = hiilipitoisuus on yli 1,7 %
 • Teräs = hiilipitoisuus on alle 1,7 %

Hiilipitoisuuden vaikutus teräksen ominaisuuksiin on ratkaiseva. Siksi teräkset voidaan luokitella hiilipitoisuuden mukaan:

 • matalahiiliset teräkset, meltorauta (hiilipitoisuus alle 0,05%) ohutlevyt, magneettimetalli
 • niukkahiiliset terakset (0,05…0,25%), rakenneteräs
 • keskihiiliset teräkset (0,25…0,60%), koneenrakennus
 • runsashiiliset teräkset (0,60…1,7%), työkaluteräkset