Yhteystiedot Jäsensivut

TRY

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen.

Toiminta-ajatus

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen. Toiminta-ajatusta toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja teknisellä neuvonnalla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen ja alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä.

Teräsrakenneyhdistyksen jäsenet edustavat laaja-alaisesti metallirakennusalaa. Yhdistyksen jäseninä on teräs- ja metallituotteiden valmistajia, erilaisia rakentamiseen liittyviä palveluita tuottavia yrityksiä ja yhteisöjä sekä rakentamispalveluiden tilaajia. Yhdistyksen vastuulla ovat alan yhteinen kehittäminen, laatutoiminta, vaikuttaminen, koulutus ja viestintä.