Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Masto-ohjeet

Mastoihin liittyvät ohjeet

Corrigenda EC3 masto-osaan:

EN 1993-3-1:2006/AC:July 2009

TRY Mastojaoston ohjeet 15.6.2011
20 KB, päivitetty 21.4.2015
Mastot, lähtötietotaulukko 15.6.2011
114 KB, päivitetty 21.4.2015
Mastolaskelmien sisältö 2013-03-12
38 KB, päivitetty 21.4.2015
Vanhat mastot 15.6.2011
19 KB, päivitetty 21.4.2015
Mastojen jäähavaintotaulukko
33 KB, päivitetty 21.4.2015


Mastojen tarkastus- ja huolto-ohjeet

"Silloin, kun rakenteen suunnitelmien mukaisen toiminnan varmistaminen edellyttää rakenteen käytön aikaisia määrävälein tehtäviä tarkastuksia, tulee suunnitelmissa sekä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeessa osoittaa tarkastettavat kohdat ja tarkastusten määräväli." ks. 6§ YM asetus Kantavista rakenteista.

Harustetun Maston Määräaikaishuolto TRY
44 KB, päivitetty 26.3.2015
Harustetun Maston Silmämääräistarkastus TRY
39 KB, päivitetty 26.3.2015
Mastojen ja antennien silmämäräistarkastukset ja huollot TRY
56 KB, päivitetty 26.3.2015
Vapaastiseisovan Maston Määräaikaishuolto TRY
36 KB, päivitetty 26.3.2015
Vapaastiseisovan Maston Silmämääräistarkastus TRY
47 KB, päivitetty 26.3.2015