Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Paloryhmä

Teräsrakenneyhdistyksen rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijaryhmän ("paloryhmä") tavoitteena on palvella TRY:n jäsenkuntaa teräsrakenteiden palonkestävyyteen ja palomitoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Työkohteina ovat mm.

  • Tutkimus ja kehitys
  • Standardisointityö
  • Mitoitus ja toteutus  
  • Vaikuttaminen viranomaismääräyksiin
  • Vaikuttaminen alan koulutukseen ja kehitykseen
  • Neuvonta, konsultointi, tiedotus


Ryhmän toiminnassa on mukana esimerkiksi konsultteja, tutkimus- ja oppilaitoksia ja teräsrakenteiden valmistajia.

Hyödyllisiä linkkejä liittyen rakenteelliseen paloturvallisuuteen 

Structures in Fire -yhteisö julkaisee mm. alan käsikirjoja ja järjestää konferensseja, joiden artikkelit ladattavissa sivuilta.

Secure with Steel -yhteisö järjestää teräksen paloturvallisuuteen liittyvää koulutusta, järjestää alan asiantuntijoiden tapaamisia ja tiedottaa tutkimus- ja kehityshankkeista. 

Eurooppalaisessa DIFISEK-hankkeessa levitettiin paloturvallisuuteen liittyvää aineistoa. Saatavissa raporttina tai pdf-kalvoina