Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Teräsrakenteiden uudelleenkäyttö

Rakenneteräksen uudelleenkäyttö on tehokas tapa vähentää teräsrakentamisen ilmastovaikutuksia

Teräsrakenteiden kierrättämisen eli uudeksi teräsmateriaaliksi sulattamisen lisäksi teräsrakenteita voidaan myös käyttää uudelleen. Tällainen voi olla järkevää erilaisissa tilapäisissä rakennuksissa, esimerkiksi väliaikaisissa apusilloissa, pysäköintilaitoksissa, varasto- ja väistötilarakennuksissa sekä katsomorakenteissa. Teräsrakenteinen rakennus voidaan, varsinkin silloin jos asia on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi suosien ruuviliitoksia, purkaa ja siirtää asennettavaksi toiseen paikkaan. Rakennesuunnittelussa voidaan suosia modulaarisuutta, mikä helpottaa uudelleenkäyttöä. Pienempiä uudelleenkäytettäviä teräsrakenteita voivat olla mm. suojakaiteet ja lyhtypylväät.

Yksi teräsrakenteiden uudelleenkäytön suurimmista haasteista on tuotteiden ominaisuuksien ja käyttökelpoisuuden todentaminen. Uudelleenkäyttö edellyttää, että teräskomponenttien ominaisuudet varmistetaan voimassa olevien määräysten (EN 1090-2, EN 1993-1-1 jne.) vaatimusten mukaisesti. 

Ruotsissa on aiheesta laadittu ohjejulkaisu: Handbok MVR BS04:2021 Återbruk av stål i bärandekonstruktioner. Julkaisu kokonaisuudessaan on maksullinen, mutta lyhyempi tiivistelmä on ladattavissa maksutta:

https://mvr.se/hallbarhet/ny-handbok-om-aterbruk-av-stal-i-barande-konstruktioner/

Käsikirjassa annetaan ohjeita ja suosituksia uudelleenkäytettävien teräskomponenttien lajitteluun ja luokitteluun. Valittavana on neljä erilaista menettelyä, A-D, joilla varmistetaan uudelleen käytettävän kierrätysteräksen olennaiset ominaisuudet. Käytettävä menettely riippuu siitä, minkä verran taustatietoa kierrätettävistä teräskomponenteista on saatavilla. Kaikki menettelyt A-D rajoittuvat kuumavalssattujen ja kylmämuovattujen profiilien uudelleenkäyttöön rakennetuotteina staattisesti ja kvasistaattisesti kuormitetuissa kantavissa rakenteissa toteutusluokkaan EXC2 asti. Ohje ei sisällä hitsattujen profiilien ja kylmämuovattujen metallilevyprofiilien uudelleenkäyttöä. Kiinnittimiä (ruuveja ja muttereita) ei saa käyttää uudelleen, eikä kierrätettyjä teräskomponentteja saa käyttää väsytysrasitetuissa rakenteissa. Ennen vuotta 1971 valmistettuja teräskomponentteja ei voida uudelleenkäyttää, koska niiden ei voida katsoa vastaavan nykystandardien mukaisia teräksiä.

Uudelleenkäyttöä suunniteltaessa on kerättävä ja arkistoitava kaikki saatavissa olevat tiedot alkuperäisestä rakenteesta. Uudelleenkäytettäväksi tarkoitetut, käytössä olleesta rakennuksesta puretut komponentit on ensin tarkastettava silmämääräisesti, niiden on oltava jäljitettävissä kaikissa vaiheissa purkamisesta uudelleenkäyttöön ja ne on oltava tunnistettavissa asianmukaisella järjestelmällä. Kaikkien komponenttien mitat tarkastetaan. Mitatut mitat ja toleranssit tarkistetaan asiaankuuluvan tuotestandardin ja standardin SFS-EN 1090-2 liitteen B soveltuvien osien perusteella. Tarkastuksen tulos dokumentoidaan. Komponentit lajitellaan ja ryhmitellään mm. seuraaviin asioihin perustuen: alkuperä (rakennustyyppi ja -vuosi), alkuperäinen toiminto rakenteessa (esim. pilari tai kattopalkki), rakenteen tyyppi ja mitat. Tämän jälkeen valitaan ominaisuuksien todentamisen menettely A-D, jota seurataan ja kaikki toimenpiteet dokumentoidaan huolellisesti.

SCI (Steel Construction Institute) on myös julkaissut opaskirjan teräsrakenteiden uudelleenkäytöstä:

https://steel-sci.com/assets/downloads/steel-reuse-event-8th-october-2019/SCI_P427.pdf

https://steel-sci.com/structural-steel-reuse-environmental-and-economic.html

Aiheesta on viime vuosina ollut käynnissä useita EU-rahoitteisia tutkimushankkeita, joissa on ollut mukana tutkimusorganisaatioita myös Suomesta. Alla olevista linkeistä löydät hankkeiden raportteja:

https://www.steelconstruct.com/wp-content/uploads/PROGRESS-final-report-for-web.pdf

https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2014/T200.pdf