Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

Vuoden Teräsrakenne -palkinto

Teräsrakennepalkinto valitaan vuosittain ja se on jaettu alan kehitystä edistävälle ja kuvaavalle teräsrakenteelle vuodesta 1980 lähtien.

Teräsrakennepalkinto on arkkitehtuurin ja rakentamisen ammattilaisten keskuudessa arvostettu tunnustus. Teräsrakennepalkinto jaetaan yleensä syksyllä pidettävän Teräsrakennepäivän yhteydessä.

Teräsrakennekilpailukutsu 2021

Teräsrakennekilpailu 2021 – ehdotuksia voi nyt lähettää

Teräsrakennepalkinto valitaan vuosittain ja se on jaettu alan kehitystä edistävälle ja kuvaavalle teräsrakenteelle vuodesta 1980 lähtien. Palkittavaa kohdetta voi esittää tuomaristolle kuka tahansa, kunhan esitys saapuu riittävän ajoissa tuomariston käsiteltäväksi. 

Palkittavaa kohdetta koskevat esitykset tehdään sähköisesti Teräsrakenneyhdistykselle 15.10.2021 mennessä osoitteeseen info a tryry.fi

Latauslinkit ovat suositeltuja sähköpostin rajoitetun koon vuoksi.

Esityksen tulee sisältää mm.: 
- perustelut A4 arkilla
- julkaisukelpoiset piirustukset
- valokuvia kohteesta 
- rakennuttaja-, rakennesuunnittelu-, arkkitehtisuunnittelu-, pääurakoitsija- ja teräsrakenneurakoitsijatiedot.

Voittaja julkaistaan TERÄSRAKENNEPÄIVÄSSÄ 24.11.2021. 

Lisätietoja: Teräsrakenneyhdistys ry, Timo Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 050 408 1163 timo.koivisto a tryry.fi

Kilpailusäännöt:

Säännöt Teräsrakennepalkinnon myöntämisestä
Säännöt Teräsrakennepalkinnon myöntämisestä
102 KB, päivitetty 25.5.2018

Vuoden Teräsrakenne 2020

Vuoden 2020 Teräsrakennepalkinnon voittaja: kulttuurikeskus Fuzhoussa 

02 Marc Goodwin birdseye side copy

Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin. Palkinnon saa arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä terästä että muita metalleja rakentamisvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt rakennushanke.

Riippumaton palkintolautakunta valitsi Teräsrakenneyhdistykselle ehdotettujen ehdokkaiden joukosta Vuoden 2020 Teräsrakenne -palkinnon voittajaksi suomalaisen suunnitteluosaamisen vientiä edustavan PES-Arkkitehtien Kiinan Fuzhouhun suunnitteleman Strait Culture and Art Centre’n. Vuoden 2020 Teräsrakenteessa arkkitehtuurin tärkeimpien elementtien, kaartuvien pääjulkisivujen ja niihin liittyvien galleriatilojen teräsrakenteet on PES-Arkkitehtien alikonsulttina suunnitellut Vahanen Suunnittelupalvelut Oy.

Voittajan lisäksi palkintolautakunta päätti palkita kunniamaininnalla Vantaalla sijaitsevan Sipoonkorven kansallispuistoon liittyvän Kuusijärven sillan. WSP Finlandissa suunniteltu silta yhdistää Vantaalla Vanhan Porvoontien ylittäen Kuusijärven ulkoilualueen ja Sipoonkorven. Silta sijaitsee kahden jyrkän kalliorinteen välissä noin 20 metrin korkeudessa Vanhan Porvoontien yläpuolella. Cor-Ten -teräksestä tehdyn sillan tyyppi on teräksinen jatkuva palkkisilta. 

kuusijarvi


----------------------------------------------------------------------------------------------

Vuoden Teräsrakenne 2019

Vuoden 2019 Teräsrakennepalkinnon voittaja: Olympiastadionin perusparannus ja uudistaminen

Vuoden 2019 Teräsrakennepalkinto

Vuonna 2019 Vuoden Teräsrakenne -palkinnon sai uudistunut Olympiastadion etenkin sen uusien katosten arkkitehtonisesti ja rakenneteknisesti erinomaisesta toteutuksesta. Katosrakenteen muodon ja sirouden ovat mahdollistaneet vaativat hienot teräsrakenteet.

Vuoden Teräsrakenne -palkinto myönnettiin suunnittelusta katosrakenteen arkkitehtisuunnittelun tehneelle Arkkitoimisto K2S Oy:lle ja vaativat rakenteet oivaltavasti suunnitelleelle Swecolle. Lisäksi palkinnon saivat hankkeen tilaaja Stadionsäätiö, rakennuttajatehtävistä vastannut Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimiala, projektinjohtourakoitsija Skanska sekä katoksen ja julkisivun korotuksen teräsrakenteet asentanut ja osin valmistanut auralainen JPV-Engineering Oy. Katoksen teräsrunko on tullut pääosin Skanskalta. JPV-Engineering on valmistanut mm. itäkatoksen ja julkisivun korotusosan teräsrakenteet sekä kivipuurimoituksen kiinnitykseen käytetyt Z-orret. 

---------------------------------------------------------------------


Vuoden Teräsrakenne 2018

Keskustakirjasto Oodi Helsingissä valittiin vuoden teräsrakenteeksi.


oodi

Vuonna 2018 Vuoden Teräsrakenne -palkinnon on saanut keskustakirjasto Oodi. Palkinnon taustalla on niin sanotusti "jotain muuta" Helsingin ydinkeskustaan tarjoava arkkitehtuuri, jossa arkkitehtien muotokielen mahdollistavat erittäin oivaltavat ja taidokkaat teräsrakenteet. Oodin arkkitehtisuunnittelun on tehnyt Arkkitehtitoimisto ALA ja rakenteet on suunnitellut Ramboll Finland.

Töölönlahden alueen kehittämisen visiona on ollut luoda kaupunkilaisten mittakaavaista tilaa. Kaupunkilaisten yhteiseksi tilaksi tehtävän Oodin arkkitehtisuunnittelun lähtökohta on ollut tehdä kokonaisuus, joka tulee vielä lähemmäksi jokaista kaupunkilaista kuin ympäröivät rakennukset. Oodia on suunniteltu ja rakennettu ihmisten sekä ihmisten ja tiedon kohtaamisen rakennukseksi, joka tarjoaa kirjastotoiminnalle erittäin muuntojoustavaa tilaa. Oodi on avoimena pysyvä kaupunkilaisten käyttötila, jonka sisätilat voivat muovautua joustavasti kirjastotoiminnan kehitystarpeiden mukaisesti. 

Uudessa keskustakirjastossa on kolme erilaista kerrosta. Katutaso on kohtaamispaikka kaupunkilaisille, keskikerros työskentelyn, palaverien yms. toiminnan tilaa, ja ylimmässä kerroksessa hankitaan tietoa ja opitaan kirjoista tai muista medioista. Alin taso on ikään kuin jatke Kansalaistorille. Lasiseinäinen ylin kerros taas kurottuu ulkona parvekkeena tontin rajan yli Mannerheimintien ja eduskuntatalon tasolla. Ylä- ja alatason väliin on tehty vähän yli sata metriä pitkä teräksinen siltarakenne, joka kannattelee ylintä kerrosta ja täyttää keskikerroksen vinttimäisellä ristikkorakenteella sekä vapauttaa maan tason keskiosan kokonaan rakenteista.

Oodin tontti oli varattu alkujaan toimistotalokäyttöön. ALA Arkkitehtien arkkitehtuuri murtautuu kuitenkin selvästi ulos toimistotalon laatikosta ja ottaa vahvan yhteyden ympäristöönsä. Tilan draama syntyy Oodissa rakenteen uskomattomuudesta, kun kantavaa rakennetta on näkyvissä vain vähän. Sisä- ja ulkotilojen limityksen rakenteellinen uhkarohkeus, johon kuuluu esimerkiksi pilariton katos, on yksi tärkeä kokonaisuuden elementti. 

Teräsrakenteinen siltamainen runko sisältää kaksi kaarta sekä kannattaa lipan, jonka kärjestä on matkaa ulompaan teräskaareen liki 15 metriä. Rakennuksen Mannerheimintien puoleisen lasiseinän kohdalla oleva ulompi kaari painaa noin 600 tonnia ja rakennuksen keskellä noin kymmenen metrin päässä ulommasta oleva kaari noin 400 tonnia. Kaarien välissä on teräsristikkorakenne, joka jatkuu myös ulomman kaaren yli. Koko rakennuksen päärunko on terästä, jota on kulunut rungon valmistamiseen noin 2500 tonnia.

Oodin arkkitehtisuunnittelusta vastaa siis Arkkitehtitoimisto ALA pääsuunnittelijana Niklas Mahlberg ja rakennesuunnittelusta Ramboll Finland päärakennesuunnittelijana Tapio Aho. Arkkitehtitoimisto ALA Ramboll Finland palkittiin 20.11.2018 Helsingissä Teräsrakenne-päivä 2018 tilaisuuden yhteydessä Vuoden Teräsrakenteesta yhdessä tilaajan eli Helsingin kaupungin, projektinjohtourakoitsija YIT Rakennus Oy:n ja rakennuksen vaativan teräsrungon valmistaneen Normek Oy:n kanssa. Suomi 100 -juhlavuoden hankkeena tehty Oodi on rakennuksena vahva osoitus suomalaisesta suunnittelu- ja teräsrakentamisosaamisesta. Julkisivun puuelementtejä ja lasirakenteita lukuun ottamatta muutkin Oodin päärakenteet on valmistettu Suomessa.

Vuoden Teräsrakenne kuuluu merkittäviin suomalaisiin arkkitehtuuripalkintoihin. Palkinnon saa viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistunut arkkitehtonisesti korkeatasoinen sekä terästä että muita metalleja rakentamisvaiheessa oivaltavasti hyödyntänyt rakennushanke.

Valinnan Vuoden Teräsrakenne -palkinnon voittajasta tekee vuosittain riippumaton palkintolautakunta. Tänä vuonna palkintolautakunnan puheenjohtajana on toiminut Vuoden Teräsrakenne -palkinnon vuonna 2017 voittaneen Helsingin Länsiterminaali 2:n pääsuunnittelija, arkkitehti SAFA Tuomas Silvennoinen PES-Arkkitehdit Oy:stä.

Aiempien vuosien voittajakohteet:

Teräsrakennepalkinto voittajat 1980-2020
6.9 MB, päivitetty 10.6.2021