Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Suunnittelijat ja työnjohto

Fise Oy:n teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyslautakunta

Teräsrakenneyhdistys ry toimii FISE Oy:n sihteerijärjestönä ja vastaa teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyslautakunnan toiminnasta. FISE Oy:n hallitus nimittää pätevyyslautakunnan, joka tekee päätökset pätevyyksien myöntämisestä kokouksissaan 4-6 kertaa vuodessa. 


Hakemusten viimeiset jättöajat tuleviin kokouksiin:

 • 26.1.2023   (lautakunnan kokous ja päätökset 3.2.)
 • 5.4.2023  (lautakunnan kokous ja päätökset 14.4.)
 • 8.6.2023   (lautakunnan kokous ja päätökset 16.6.)
 • 7.9.2023   (lautakunnan kokous ja päätökset 15.9.)
 • 9.11.2023  (lautakunnan kokous ja päätökset 17.11.)

Pätevyysvaatimukset

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki 41/2014 on astunut voimaan 1. syyskuuta 2014. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat esitetään laissa ja niiden määräytyminen sekä kelpoisuusvaatimukset esitetään asetuksissa ja niitä täydentävissä ohjeissa.


Pätevyysluokat A-AA vs uudet -small

Vanhan ja nykyisen järjestelmän mukaiset pätevyysluokat.

Pätevyyslautakunta

Pätevyydenarviointilautakunnan jäsenet toimivat lautakunnassa itsenäisinä asiantuntijoina. Lautakunnan jäsenet allekirjoittavat vaitiolositoumuksen luottamuksellisista asioista sekä sitoituvat toiminnassaan noudattamaan FISE:n eettisiä ohjeita.

Pätevyyslautakunnan jäsenet:

 • DI Pekka Yrjölä, Kiwa Inspecta Sertifiointi Oy, (pj.) 
 • DI Juha Siegberg (varapj.)
 • DI Timo Alanko , Nordec Oy
 • DI Jarmo Havula, HAMK
 • TkL Markku Laine, WSP Finland 
 • DI Esko Knuutila, Oulun kaupungin rakennusvalvonta
 • DI Antti Rytkönen, Väylävirasto
 • TkT Teemu Tiainen, TRY


Pätevyyslautakunnan varajäsenet:

 • DI Paavo Hassinen, Pontek Oy


Pätevyyslautakunnan sihteeri:

 • Ari Ilomäki, TRY


Pätevyyslautakunnan sihteeri ei ole lautakunnan äänivaltainen jäsen.

Voimassa olevat pätevyydet

Pätevyyksien rekisteröinnistä ja hallinnoinnista vastaa FISE Oy. Päteväksi todettuja suunnittelijoita ja työnjohtajia voi hakea FISE:n sivuillla olevalla hakukoneella.

Lisätietoja: www.fise.fi