Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Sinkitys

Sinkitys on pinnoitusmenetelmä, jolla teräs suojataan korroosiolta. Sinkki on terästä epäjalompi ja suojaa näin terästä katodisesti (”uhrautuva anodi”). Ilmastorasituksessa sinkkipinnoitteen pintaan muodostuu ilman hapen vaikutuksesta nopeasti hyvin ohut ZnO-kalvo. Sinkkioksidi muuttuu ilman kosteuden vaikutuksesta sinkkihydroksidiksi, Zn(OH)2, joka muuttuu edelleen ilman hiilidioksidin vaikutuksesta emäksiseksi sinkkikarbonaatiksi (”patina”). Kerros on tiivis, hyvin kiinnittynyt, melkein liukenematon veteen, ja antaa sinkkipinnoitteelle hyvän suojan.

Sinkitysmenetelmiä on useita. Eniten käytetty sinkitysmenetelmä on kuumasinkitys, jossa pinnoitettava teräs upotetaan sulaan sinkkiin. Kuumasinkitys voidaan tehdä joko teräsohutlevyjen jatkuvatoimisella kuumasinkityslinjalla tai kappaletavarasinkityksenä. Jatkuvatoimisella kuumasinkityksellä aikaansaadaan erittäin muovattavia teräsohutlevyjä. Kappaletavarasinkityksessä puolestaan saavutetaan korkeita sinkkipinnoitepaksuuksia (60-160 µm). Kappaletavarasinkityksellä voidaan sinkitä myös erilaisia teräsrakenteita. 

Muita sinkitysmenetelmiä ovat sähkösinkitys, ruiskusinkitys, mekaaninen sinkitys sekä sherardisointi. Sinkkipölymaalausta (maali sisältää hienojakoista sinkkijauhetta) voidaan käyttää mm. hitsauskohtien sekä sinkityssä pinnassa isompien vaurioiden suojaukseen. Tästä menetelmästä käytetään myös nimitystä kylmägalvanointi.

Video kuumasinkityksestä - Nordic Galvanizers sivuilta


Sinkitykseen liittyviä artikkeleita

TRY Jatkuvatoiminen kuumasinkitys 03122012
589 KB, päivitetty 3.6.2015
TRY Kappaletavarana kuumasinkityn rakenteen huoltomaalaus 190413
24 KB, päivitetty 3.6.2015
TRY Kuumasinkitys
311 KB, päivitetty 3.6.2015
TRY Rakenteiden muotoilu kuumasinkityksen kannalta 150413 rev 1
253 KB, päivitetty 3.6.2015
TRY Teräksen valintaohje
416 KB, päivitetty 3.6.2015

Sulametallihauraus

TRY LMAC tarkastuslomake 2013-06
80 KB, päivitetty 3.6.2015
TRY LMAC ohje 2013-06
340 KB, päivitetty 3.6.2015