Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Eurooppalainen standardisointijärjestelmä

Teräsrakenneyhdistys on mukana kehittämässä Eurocode standardisointijärjestelmää. 

Alla on lyhyesti kuvattu Eurocode3 standardin kehittäminen.

Eurocode lyhyt historia
Eurocode lyhyt historia
599 KB, päivitetty 29.9.2016
Eurocode nykytila
Eurocode nykytila
631 KB, päivitetty 29.9.2016
Eurocode tulevaisuus
Eurocode tulevaisuus
944 KB, päivitetty 29.9.2016

British Constructional Steel Association on tehnyt myös aiheesta hyvän videon:


Ajankohtaiset standardointiasiat löytyvät vaikuttamisen alla olevalta standardointisivulta

Standardisoinnissa käytetyt lyhenteet:

EN Eurooppalainen standardi

CEN Eurooppalainen standardisoimisjärjestö

ENV Eurooppalainen esistandardi

ISO Kansainvälinen standardi/standardoimisjärjestö

TC Tekninen komitea

WG working group / työryhmä

SC Sub committee / alakomitea

HG horizontal group

TRY Teräsrakenneyhdistys

Metsta Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys

Lisää lyhenteitä avattuna:

SFS