Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä

Suunniteltu käyttöikä on standardin SFS-EN 1990 määritelmän mukaan: "oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta tai sen osaa on määrä käyttää aiottuun tarkoitukseensa ennakoiduin kunnossapitotoimenpitein, mutta ilman, että olennaiset korjaukset ovat välttämättömiä. "

Standardin SFS-EN 1990 mukaan rakennuskohteen suunniteltu käyttöikä on määriteltävä projektikohtaisesti.

Lisäksi suunnittelijan on ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista 8§ mukaan määriteltävä ympäristö-olosuhteita kuvaavat rasitusluokat.

Standardisarjaa  ISO 12944 (maalit ja lakat) varten on SFS-EN ISO 12944-2, kohdassa 5.1.1, ilmastoympäristöt on luokiteltu kuuteen eri ilmastorasitusluokkaan: 

 • C1 hyvin lievä
 • C2 lievä
 • C3 kohtalainen
 • C4 ankara
 • C5 hyvin ankara 
 • CX äärimmäinen

Ja samaisen standardin SFS-EN ISO 12944-2 taulukossa 2 on annettu ympäristöluokitus veteen upotetuille ja maanalaisille rakenteille :

 • Im1 Makeat vedet (Fresh water)
 • Im2 Meri- tai murtovesi, ilman katodista suojausta (Sea, brackish water)
 • Im3 Maaperä (Soil)
 • Im4 Meri- tai murtovesi, katodisuojauksella (Sea, brackish water)

Rakennusten yleisin suunnitel­tu käyttöikä on 50 v ja silloilla se on 100 v. Teräsrakenteiden pintakäsittelyt ja pinnoitus tulee suunnitella ja toteuttaa standardien ohjeiden ja vaatimusten sekä valmistajan suositusten mukaisesti ilmastorasitusluokka huomioiden.

ENNUS-Teräs

Teräsrakenneyhdistys ry:n koordinoimassa TEKES-projektissa on kehitetty uusi versio Excel-pohjaisesta laskentaohjelmasta ENNUS-Teräs teräsrakenteiden käyttöiän ennakointiin. Kehitystyön teki VTT projektin rahoittajien muodostaman johtoryhmän ohjauksessa. Ohjelma on dokumentaatioineen ladattavissa ilmaiseksi.

Ohjelmalla voi käsitellä seuraavia tuotteita:

 • paikalla rakennettu tuuletettu teräsrakenteinen julkisivu
 • sandwich-elementti
 • kaksoiskuorijulkisivu, jossa julkisivuna on lasi ja takana teräsrakenn
 • teräskatteet
 • teräsrakenteiset runkorakenteet

Artikkeleita

Pinnoitettujen teräsohutlevyjen käyttöikäsuunnittelu 2014-01
602 KB, päivitetty 3.6.2015
Teräsrakenteiden pinnoitteet ja käyttöikäsuunnittelu 2014-03
109 KB, päivitetty 3.6.2015
Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden käyttöikä 2014-09
332 KB, päivitetty 8.6.2015

Ladattavat dokumentit

ENNUS-teras_19_06.xls
519 KB, päivitetty 16.4.2015
ENNUS-teräs dokumentaatio.pdf
1.1 MB, päivitetty 16.4.2015