Yhteystiedot Jäsensivut

Vaikuttaminen

Teräsrakenneyhdistyksen vastuulla ovat alan yhteinen kehittäminen, laatutoiminta, vaikuttaminen, koulutus ja viestintä.

Standardien ja ohjeiden kehittäminen

 

Teräsrakenneyhdistys osallistuu aktiivisesti metallirakenteita koskevien eurooppalaisten standardien kehittämiseen.

Merkittävimmät asiakokonaisuudet ovat:

 • Osallistuminen CEN/TC250/SC3:n (Eurocode 3) toimintaan Suomen edustaja
 • Osallistuminen CEN/TC250/SC8:n (Eurocode 8) toimintaan Suomen edustajana (toistaiseksi SFS:n hoidossa)
 • Osallistuminen CEN/TC250/SC9:n (Eurocode 9) toimintaan Suomen edustajana
 • Osallistuminen CEN/TC127:n (Fire Safety of Buildings) toimintaan Suomen edustajana
 • Osallistuminen CEN/TC250:n Horizontal Group Fire:n toimintaan
 • Osallistuminen CEN/TC135:n (Teräs-ja alumiinirakenteiden toteuttaminen) toimintaan Suomen kansallisen seurantaryhmän kautta ja työryhmän CEN/TC135/WG2 jäsenenä sekä Suomen edustajana komiteassa CEN/TC135
 • Osallistuminen CEN/TC128 (Vesikatteiden ja seinäverhousten standardisointi ja CE-merkintä) toimintaan Suomen edustajana metallisten katteiden osalta


CEN:n komiteoissa laaditut standardiehdotukset tulevat Suomen Standardisoimisliiton (SFS) kautta toimialajärjestöjen käsittelyyn. Yhdistyksen edustajat osallistuvat joidenkin EN-standardien suomalaisten tukiryhmien toimintaan.

Näistä merkittävimmät ovat:

 • MetSta:n komitea K 103 Teräs- ja alumiinirakenteet (Teräs- ja alumiinirakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä standardisointi (EN 1993, EN 1999 ja EN 1090)
 • Eurocode 1 (kuormitukset) ja Eurocode 0 (Suunnitteluperusteet) kansallinen tukiryhmä (RTT:n hallinnoima kansallinen tukiryhmä)
 • Eurocode 4 (Betoni-teräsliittorakenteet), kansallinen tukiryhmä (RTT:n hallinnoima kansallinen tukiryhmä)
 • Siltoja koskevat Eurocode-osat ja niiden kansallisten liitteiden tukiryhmä (Liikennevirasto)
 • TC127 Rakennusten paloturvallisuus -standardisointityöryhmien kansallisen tukiryhmän ja standardisointityöhön osallistumisen tukeminen
 • CEN/TC350 Sustainability in construction works
 • CEN/TC351 Construction Products – Assessment of Release of Dangerous Substances


Yhdistys seuraa myös muiden rakentamista koskevien määräysten, ohjeiden ja standardien kehitystä ja pyrkii vaikuttamaan niiden sisältöön osallistumalla määräyksiä, ohjeita ja standardeja laativien toimikuntien ja komiteoiden työhön kulloisenkin tilanteen mukaan. Yhdistys antaa myös lausuntoja kommentoitavina oleviin ehdotuksiin tilanteen mukaan.

Päivitettyä tietoa Eurocoden muutoksista:

Eurokoodi 2016 Seminaari V Numminen TRY
Eurokoodi 2016 Seminaari V Numminen TRY
1 MB, päivitetty 9.12.2016