Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Teräsnormikortit

Teräsrakenneyhdistys julkaisee teräsnormikortteja, jotka on tarkoitettu täydentämään Suomen rakentamismääräyskokoelman teräsrakenteita koskevia ohjeita. Voit nyt imuroida ilmaiseksi omalle kovalevyllesi alla olevat teräsnormikortit zip tai pdf-tiedostoina. 

Normikorteista peritään sama käsittelykulu kuin varmennetuista käyttöselosteista. Mikäli normikortin
laadinta vaatii erillisiä kokouksia hakijan kanssa tai muuta laajempaa neuvontaa, niin ko. työstä aiheutuvat kustannukset laskutetaan erikseen kustannusvastaavuusperiaatteen mukaan.

Normikortit:


Leikkausvoiman ja pistekuorman yhteisvaikutus: 

Normikortti 20 2008
93 KB, päivitetty 26.6.2015


Hitsauksen laadunhallinta standardin SFS-EN 1090-2 mukaisesti:

Teräsnormikortti 22 2020
293 KB, päivitetty 6.8.2020


Hitsausliitosten laadunvarmistus ohjeiden B7 mukaan:

TERÄSNORMIKORTTI 18 2005
195 KB, päivitetty 26.6.2015


Kävelystä aiheutuvat välipohjien värähtelyt (n. 0,5Mb pdf):

Normikortti17 2005
542 KB, päivitetty 26.6.2015


Palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvojen määrittäminen, kun suojattava teräsosa on WQ-palkin alalaippa (pdf-tiedosto, 315 kt). Korvaa Teräsnormikortin n:o 14/2001:

Normikortti 16
315 KB, päivitetty 26.6.2015


Austeniittiset ruostumattomat suorakaideputket - Muokkauslujittumisen hyödyntäminen päittäisliitoksissa, (pdf-tiedosto, 243 kt):

Normikortti 15
243 KB, päivitetty 26.6.2015


Kävelystä aiheutuvat välipohjien värähtelyt, (pdf-tiedosto, 66 kt.  Laskentaesimerkki (zip- tiedosto, 33 kt):

Normikortti11
66 KB, päivitetty 26.6.2015


Austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettujen rakenteiden palotekninen mitoitus,(pdf-tiedosto,174 kt):

Normikortti10net
174 KB, päivitetty 26.6.2015


Pulttiliitosten tyypit ja käyttöalueet, ruuvien esijännittäminen (pdf-tiedosto, 153 kt):

Normikortti9net
153 KB, päivitetty 26.6.2015


Jatkuvien toisesta laipasta tuettujen kylmämuovattujen avopoikkileikkauksisten ohutseinäisten teräsorsien kokeisiin perustuva plastisuus- ja kimmoteorian mukainen mitoitus, (pdf-tiedosto, 3.04 Mt):

Normikortti 8
3 MB, päivitetty 22.6.2020

 Palosuojamaalien lämmönjohtavuusarvojen määrittäminen:

Normikortti4 2007
1.2 MB, päivitetty 26.6.2015


Teräksen materiaalimallit mitoitettaessa palosuojaamattomia teräsrakenteita:

Normikortti13net
269 KB, päivitetty 18.6.2015


Teräksestä valmistetun kantavan muotolevyn kestävyys tulipalossa: 

Teräsnormikortti 19-2011
2.1 MB, päivitetty 18.6.2015


WQ- palkin poikkileikkauksen mitoitus normaali- ja palotilanteessa: 

Teräsnormikortti 21
397 KB, päivitetty 18.6.2015

Hitsauksen laadunhallinta standardin SFS-EN 1090-2 mukaisesti:

TRY Normkikortti 22 rev 1 0 (3)
672 KB, päivitetty 26.10.2015


Ruuvikiinnitykset:

Teräsnormikortti 23 Ruuvikiinnitykset
5.8 MB, päivitetty 22.8.2019


Yksipuoleisen hitsin mitoittaminen, kun hitsin juureen aiheutuu taivutuksen aiheuttama vetojännitys:

Teräsnormikortti 24 Yksipuoleisten hitsien mitoittaminen
3.1 MB, päivitetty 22.8.2019

Aiempi englanninkielinen versio:

Normikortti24
1.2 MB, päivitetty 14.2.2019