Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

Kantavien teräsrakenteiden oletettuun palonkehitykseen perustuva suunnittelu -hankkeen päätösseminaari 29.1.2020 Tampereella

Suvi Papula (suvi.papula a tryry.fi), 17.12.2019

Teräsrakenneyhdistyksen koordinoima hanke kantavien teräsrakenteiden toiminnalliseen palomitoitukseen liittyen on saatu päätökseen. Hankkeen tuloksena tuotettiin päivitetty, monipuolinen ohjeistus oletettuun palonkehitykseen perustuvalle suunnittelulle. Ohjeiden tavoitteina on:

• Antaa rakennesuunnittelijalle enemmän käytännön työkaluja toiminnallisen palomitoituksen hyödyntämiseen yksinkertaisissa tapauksissa. 

• Lisätä tietoutta ja osaamista liittyen toiminnalliseen palomitoitukseen. Pitkällä tähtäimellä tämä hyödyttää teräsrakennealaa suuresti.

• Selkeyttää suunnittelijan ja suunnitteluryhmän työtä toiminnallista mitoitusta käytettäessä.

• Selkeyttää viranomaisten (rakennusvalvonta, pelastusviranomainen) työtä suunnitelmia tarkistettaessa. Näin sujuvoittaa koko suunnitteluprosessia. Tällä hetkellä viranomaisten käytännöt vaihtelevat hyvin paljon.

• Lisätä toiminnallisen mitoituksen käyttöä teräsrakenteiden tapauksessa ja lisätä teräsrakenteiden kilpailukykyä.  

Hanke koostui kahdesta osatehtävästä, joista julkaistaan omat raportit. Niissä käsitellään mm. seuraavia asioita: kansallisten asetusten ja Eurokoodien rakenteiden toiminnalliselle palomitoitukselle asettamat vaatimukset, toiminnallisessa mitoituksessa käytettävät menetelmät ja mitoituksen kulku tyypillisessä suunnitteluprojektissa, aiemmat julkaistut ohjeet, laskentamenetelmät ja ohjelmat, sekä esimerkkilaskelmia. 

Hankkeessa olivat mukana: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sitowise Oy, Ruukki Construction Oy, SSAB Europe Oy, Peikko Finland Oy, SS-Teracon Oy, Stalatube Oy, Citec Oy Ab ja Tampereen yliopisto. 

Päätösseminaari järjestetään 29.1.2020 klo 12-15 Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen Festia Salissa 2. Seminaarissa esitellään hankkeen tausta, tavoitteet ja tulokset. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen seminaariin tästä: ilmoittauduTakaisin