Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

Lausuntopyyntö rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevista kansallisista valinnoista ja rakentamismääräyskokoelman osista.

Hanna Grönman (hanna.gronman a rakennusteollisuus.fi), 27.4.2015

Ehdotukset ympäristöministeriön asetuksiksi, rakentamismääräyskokoelman luonnokset sekä niihin liittyvät perustelut ovat nyt luettavissa ja tulostettavissa ympäristöministeriön www-sivuilta osoitteessa  www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Valmisteilla_olevat_rakentamismaarayskokoelman_osat

TRY pyytää aiheeseen liittyvät kommentit jäseniltään 25.5.2015Takaisin