Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnin ensimmäinen siirtymäaika päättymässä

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnin ensimmäinen siirtymäaika päättymässä

Janne Tähtikunnas (janne.tahtikunnas a tryry.fi), 20.3.2017

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015.  

Laki löytyy mm. Finlexin palvelusta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300

Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. 

Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu:

 1. Kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2017 mennessä, kun suunnittelusta ja/tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho
 2. Neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2019 mennessä, kun rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot
 3. Päivitetty käyttö- ja huolto-ohje on laadittava vuoden kuluessa arvioinnista.

Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa 1.4.2015 rakennusluvan saaneeseen laajarunkoiseen rakennukseen jossa on seuraavat ominaisuudet:

 1. Urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen tarkoitettu rakennus tai eläinsuoja
  • Laajarunkoisen osan koko jossain kerroksessa on vähintään 1000m2 ja jossa on lisäksi
  • Tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18m
  • Paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15m
 2. Maneesi
  • Ei neliörajaa, mutta jossa on
  • Tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18m
  • Paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15m 


  TRY:n jäsenistöstä löytyy useita ammattitaitoisia vaaditun tarkastuksen suorittajia. Yhteystiedot löytyvät jäsenluettelosta


  Takaisin