Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Toiminta(Sivu)
Toiminta-ajatus Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen o...

Toiminta, Julkaisut(Sivu)
jaryhmät ovat perustaneet toimintasuunnitelmansa hyvin konkreettisiin käytännön asioihin. Oman osa-alueensa tutkimukseen, kehitystoiminnan, ko...

Standardisointi(Sivu)
/TC250/SC3:n (Eurocode 3) toimintaan Suomen edustaja Osallistuminen CEN/TC250/SC8:n (Eurocode 8) toimintaan Suomen edustajana (toistaiseksi SF...

TRY(Sivu)
t Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehit...

Tavoitteet(Sivu)
istyksen pitkän aikavälin toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehit...

Koostejulkaisu Teräsrakenne -lehdessä vuosina 2011-2018 julkaistuista pintakäsittelyn artikkeleista(Uutinen)
akenneyhdistys.fi%2Ffin%2Ftoiminta%2Ftry-pintakasittelyn-asiantuntijaryhma%2F&data=02%7C01%7C%7C4dccab8526d6420ed82e08d76441c7af%7C342e649...

TRY 50 vuotta(Sivu)
lmistajien ja konepajojen toimintaympäristön tehostamiseksi. Nyt yhdistyksestä on muodostunut materiaalivalmistajien, konepajojen, suunnitteli...

Teräsrakentamisen professori on valittu uuteen Tampereen Yliopistoon. (Uutinen)
k -polulla samana päivänä toimintansa aloittavassa uudessa Tampereen yliopistossa. Kriston omin sanoin: Suuret kiitokset Se...

Teräsrakenneyhdistys ry täyttää tänä vuonna 50 vuotta(Uutinen)
lmistajien ja konepajojen toimintaympäristön tehostamiseksi. Nyt yhdistyksestä on muodostunut materiaalivalmistajien, konepajojen, suunnitteli...

Yhteistyökumppanit(Sivu)
en kanssa on säännöllistä toimintaa. Mainitsemattomien yhteistyötahojen kanssa yhteistyö on epäsäännöllisempää ja projekteihin keskittynyttä. ...

Vaikuttaminen(Sivu)
nallista ja taloudellista toimintaa. Yhtenä Teräsrakenneyhdistyksen tehtävänä on toimia julkisen sektorin kanssa yhteistyössä jäsentensä hyväk...

Teräsrakenne 3/2023 -verkkolehti(Sivu)
ntaa teollisten yritysten toimintaedellytyksiä ja luoda viihtyisä ja turvallinen reitti saaristoon kaikille tienkäyttäjille. __________ kruunu...

3.11. Viisikymppinen edunvalvoja(Sivu)
ynti, tuotanto tai asennustoiminta niitä kaipaa. Teräsrakenneyhdistys on toteuttanut teräksen käytön edistämistä ja jäsenten edunvalvontaa ala...

16.12. Teräsalasta tulikin ilmastotyön vauhdittaja(Sivu)
rdin euron suuruista liiketoimintaa Suomessa, joten sillä on merkittävä asema sekä rakentamisessa että työllistäjänä. Oli hienoa havaita, mite...

15.12. Teräs on tulevaisuuden ala(Sivu)
päivä 2022, joka huipensi toimintavuotemme marraskuun lopulla, oli monella alalla miellyttävästi tulevaisuudenuskoa nostanut tilaisuus. Saimme...

Teräsrakenne 3/2023 -verkkolehti(Sivu)
ntaa teollisten yritysten toimintaedellytyksiä ja luoda viihtyisä ja turvallinen reitti saaristoon kaikille tienkäyttäjille. __________ kruunu...

Ruukin Teräsrakenteet Suomen kuudenneksi pisimpään siltaan(Uutinen)
uksia, toteaa Ruukin liiketoimintajohtaja Heikki Wilén...

TRY etsii riveihinsä teräsrakentamisen erikoisasiantuntijaa(Uutinen)
ntamista Suomessa. Toiminta-ajatusta toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja teknisellä neuvonnalla sekä os...

Teräsrakenneyhdistys hakee erikoisasiantuntijaa(Uutinen)
n organisaation joustavat toimintatavat.  Tiedusteluihin vastaa toimitusjohtaja Janne Tähtikunnas, Gsm: 0400 – 893 583...

Teräspalveluyhtiö Feon ostaa uusikaupunkilaisen AluSteelin(Uutinen)
uomalaista terästukkuliiketoimintaa, joka kamppailee ylitarjonnan ja koronakriisin synkentämien talousnäkymien kanssa. Yhtiöiden yht...

Palotutkimuksen päivät 2019(Tapahtuma)
eksi/Kehittaminen/Tutkimustoiminta/Palotutkimusraati/Palotutkimuksen-paivat-2019" class="" target="_blank">Lisätietoa tapahtumasta...

Useita tapahtumia syksyllä(Uutinen)
TRY järjestää tai on mukana järjestämässä useita erilaisia tapahtumia syksyn mittaan. Löytyy mm seuraavia:Työnjohd...

TRY Infraryhmä(Sivu)
teräksen käyttöön. Ryhmän toiminta kattaa myös paalut ja erilaiset rummut. Perinteisesti Infraryhmä pitää kolmesta neljään kokousta vuodessa. ...

Jäsenyys(Sivu)
ttaa yhdessä rakentamisen toimintaympäristöön. Jäsenyys on myös hyvä väylä saada näkyvyyttä ja korostaa yrityksen imagoa metallirakentamisen h...

Jäsenedut(Sivu)
srakennealan toimikuntien toimintaan Tietoa uusista kehityshankkeista Pääsy vain yritysjäsenille tarkoitetuille jäsensivuille (mm. vuosittaise...

Tapahtumakalenteri(Sivu)
akenneyhdistyksen koulutustoiminta on monipuolista teknisestä koulutuksesta teemaseminaareihin. Yhdistys järjestää pätevyys- ja jatkokoulutust...

Jäsenet(Sivu)
ttaa yhdessä rakentamisen toimintaympäristöön. Jäsenyys on myös hyvä väylä saada näkyvyyttä ja korostaa yrityksen imagoa metallirakentamisen h...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Sivu)
rjat - Runkojärjestelmien toiminta ja stabiilisuus - Käytettävät tuotteet EN 1090-2 mukaisesti - Asennus ja asennussuunnitelmamalli - Liittora...

Terästä ja rautaa(Sivu)
s. TRY:n sivujen kohdasta Toiminta/Pintakäsittelyjaosto alta löytyy runsaasti tietoa teräksen pintakäsittelyyn liittyen: TRY Pintakäsittelyjao...

TRY Pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä(Sivu)
01 Konversiopinnoitteiden toiminta esikäsittelyinä 2022-04 Rakennuksien vastuullisuus edellyttää pitkää käyttöikää 2022-03 Nopeutetut korroosi...

Teräsrakenne 3/2022 -verkkolehti(Sivu)
tarpeesta itselleen liiketoimintaa tekeville yrityksille hyviä business-mahdollisuuksia" Turun Toriparkki toimii nyt täydellä teholla. Suunni...

10.12. Teräksen keveyttä ja harmoniaa(Sivu)
söjen tutkimus- ja kehitystoimintaa ja auttamaan tulevaisuuden teräsrakentamista omilla projekteillamme Timo Koivisto, toimitusjohtaja, Teräsr...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2023(Sivu)
ouluyhteisön tutkimus- ja toimintatila Paidiassa Nokia Arenalla. Mielenkiintoisia esityksiä kuultiin 26 kappaletta ja niiden kalvoihin voi tut...

Rakennusteollisuuden yhteinen turvallisuusviikko 18.-22.5.2015(Uutinen)
sä miettimään turvallisia toimintatapoja. Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia ja edellyttää jokaisen sitoutumi...

Peikko investoi Suomessa yli 4 miljoonaa euroa Deltapalkki-tuotannon teknologiaan ja toimistotilojen laajennukseen(Uutinen)
Peikko Group investoi toimintansa kehittämiseen Lahdessa. Investointien kokonaisarvo on yli 4 miljoonaa euroa. Investoinnit kohdistuvat De...

Muutoksia A-Insinöörien rakennesuunnittelun johdossa (Uutinen)
en tarkastus- ja katsastustoiminta. Lisäksi Raiski jatkaa uusien Oulun ja Kuopion yksiköiden kasvun tukemisessa. Seppo Raiski on TRY:n hallitu...

Nimitys Sweco Rakennetekniikassa(Uutinen)
nland Oy:n teollisuusliiketoimintaa sekä toimi johtoryhmän jäsenenä soveltaen tehtävissään vahvasti projektijohtamisen kulttuuria. Vuosina 199...

FSP näyttää mallia strategian jalkauttamisessa(Uutinen)
ja logistiikkapalveluja. Toimintatapana on FSP:llä fiksusti, sovitusti ja palvelualttiisti. ...

Fazer Experience on Vuoden teräsrakenne 2016(Uutinen)
us autoineen. Kun Fazerin toiminta ja tuotteet kehittyvät myös tulevaisuudessa, antaa vierailukeskus hienosti mahdollisuuden uusiutua tarpeide...

Sito ja Wise Group yhdistyvät(Uutinen)
päällekkäisiä toimintoja. Toimintatavoissamme on jo valmiiksi paljon samaa ja meille on jatkossakin tärkeää säilyttää ketterä ja reilu meinink...

Tekla Structures 2017(Uutinen)
Tekla Structuresin yhteistoimintaa muiden projektiosapuolten kanssa on parannettu. Lisätietoja Tekla: ...

Laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnin ensimmäinen siirtymäaika päättymässä(Uutinen)
virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen tarkoitettu rakennus tai eläinsuoja...

Sandwich-kattoelementtien käyttö(Uutinen)
s="">Sandwich-elementtien toiminta orren tukena on esitetty ECCS:n julkaisussa...

Syksyn opettajapäivät Tallinnassa(Uutinen)
ta tukevaan opetusjaoston toimintaan. YhteystiedotSeuraava tapahtuma pide...

Uljas, uusi Länsisatama(Uutinen)
uoto on luotu palvelemaan toimintaa, vaikka arkkitehtuurista ei ole tingitty piiruakaan. Länsisataman uusi matkustajaterminaali avautui hel...

Peikosta tulee savuton työpaikka 2018 (Uutinen)
kki Peikon tytäryhtiöt ja toimintapaikat yli 30 maassa ympäri maailmaa tulevat olemaan savuttomia. Toukokuun 31. päivästä...

Teräsrakentamisen koulutus ja tutkimus Tampereella vahvistuu entisestään(Uutinen)
u vuosittain laadittavaan toimintasuunnitelmaan ja sitä ohjataan kaikkien osapuolten edustajista koostuvalla ohjausryhmällä. Yhte...

FISE siirtyi digiaikaan(Uutinen)
niin, ettei siitä aiheudu toimintakatkoksia ja kaikki pätevyydet ovat koko ajan normaalisti haettavissa. Hakija toimii pätevyyskohtaisen ohjei...

Uusi Teräsnormikortti yksipuolisen hitsin mitoittamisesta(Uutinen)
rasrakenneyhdistys.fi/fin/toiminta/normikortit/" target="_blank">TRY:n sivuilta...

ÅF ja Pöyry yhdistyvät(Uutinen)
brändin alla, ja sen liiketoiminta tullaan jakamaan viiteen divisioonaan, joista kullakin on vahva edustus Pohjoismaissa ja kansainvälisesti...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 18.-20.9.2019(Uutinen)
1090-2 mukaiseen työnjohtotoimintaan. Kurssi on FISE:n hyväksymä ja se hyväksytään osaksi Teräsrakenteiden asennustyönjohtajan pätevyyden koul...

SSAB:n Raahen tehtaalla vähennetään päästöjä askel kerrallaan(Uutinen)
stökuormitusta vähentävää toimintaa, mutta silti Jaakko Louhisalmi Meroxilta huomasi pohtivansa, mitä hän voisi tehdä vielä lisäksi päästöjen...

Vähähiilinen Teräsrakentaminen ja Teräs Kiertotaloudessa webinaarit(Uutinen)
s ja sen vaikutukset liiketoimintaanTarkennamme ohjelmaa myöhemminToinen webinaari järjestetään keskiviikkona 28.4.2021 klo 10-1...

Kuusijärven terässillalle European Steel Design Award 2021 -palkinto(Uutinen)
Nordec Groupista ja Liiketoimintajohtaja Sami Niemelä WSP Finland Oy:stä...

Teräsrakenneyhdistys on julkaissut kannanoton päästöjen vähentämiseen(Uutinen)
yttö luovat uuttaliiketoimintaa ja tukevat kansantalouttaLue koko kannanotto:...

TRY hakee teräsrakentamisen erityisasiantuntijaa(Uutinen)
n organisaation joustavat toimintatavat. Tiedusteluihin vastaa toimitusjohtaja Timo Koivisto, puh. 050 408 1163...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus(Tapahtuma)
ardin EN 1090-2 mukaiseen toimintaan. Koulutukseen ilmoittautuminen ja osallistumismaksuPäiväkohtainen hinta: ...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 2019(Tapahtuma)
iakirjat- Rakenteiden toiminta ja suunnitteluperusteet- Asennus ja asennussuunnitelmamalli- Käytettävät tuotteet EN 1090-2 mukaise...

Vähähiilinen Teräsrakentaminen webinaari(Tapahtuma)
s ja sen vaikutukset liiketoimintaan (Pekka Vuorinen, Ympäristö- ja  energiajohtaja, Rakennusteollisuus RT)- Terästuottei...

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta poikkeusoloissa (päivitetty)(Uutinen)
Päivitys 23.3: Julkista ohjetta tarpeettoman liikkumisen välttämiseksi noudatetaan luonnollisesti myös TRY:ssä. TRY:n toimisto palvelee ed...