Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Standardit, määräykset ja ohjeet(Sivu)
Standardit, määräykset ja ohjeet Linkkejä Lyhyt yhteenveto standardin ISO 12944 päivityksistä 2018: ISO 12944 std päivitykset 2018 SFS-EN 1090...

Standardisointi(Sivu)
Eurooppalainen standardisointijärjestelmä Standardisoinnissa käytetyt lyhenteet: Teräsrakenneyhdistys on mukana kehittämässä Eurocode standard...

Standardisointi(Sivu)
Standardien ja ohjeiden kehittäminen Eurocode standardit   Teräsrakenneyhdistys osallistuu aktiivisesti metallirakenteita koskevien eurooppala...

Positiivisia uutisia standardisointimaailmasta(Uutinen)
rEN 1993-1-1 ensimmäiseen standardiehdotukseen ns. first draftiin. TRY laati pääasiallisesti kommenttivastaukset, jotka sitten...

Päivitetty kansallinen tulkinta rakenteellisten teräs- ja alumiinikokoonpanojen harmonisoidun tuotestandardin SFS-EN 1090-1+A1:2012 soveltamisalasta (Uutinen)
noille harmonisoidun tuotestandardin EN 1090-1 perusteella, kun tuote on standardin soveltamisalan piirissä. Valmistajan vastuulla on varmista...

Standardi prEN 1090-2:2017 kommenttikierroksella(Uutinen)
Standardi prEN 1090-2:2017 on jäsenvaltioiden lausuntokierroksella. Lausuntokierros on alkanut tammikuun 2017 alussa. Kommentit s...

Standardin ISO 12944 päivitykset(Uutinen)
Standardia ISO 12944 on päivitetty vuonna 2018.TRY Pintakäsittelyjaoston sivuilla esitetään lyhyt yhteenveto päivityksistä...

Kantavien teräsrakennetuotteiden standardisointipyyntö valmisteilla(Uutinen)
e metallituotteille uutta standardisointipyyntöä, jonka perusteella ensi vuoden aikana mm. CEN/TC135 ryhtyy laatimaan nykyisen EN 1090-1:n kor...

Teräsrakennekatsaus(Sivu)
muutokset Uusi EN 1090-2 standardi sekä EN 1090-1 standardointipyynnön tilanne...

TRY webinaari 19.5.2020 klo 9:00-12:00 aiheesta Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Uutinen)
unnittelun ja toteutuksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu te...

TRY Sertifikaatit(Sivu)
toimikunta TRY/NT myöntää standardiin SFS 7030 perustuvia vapaaehtoisia hyväksyntöjä, TRY sertifikaatti, tuoteryhmälle ”tehdasvalmisteiset kan...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
uunniteltu käyttöikä   on standardin SFS-EN 1990 määritelmän mukaan: "oletettu ajanjakso, jolloin rakennetta tai sen osaa on määrä käyttää aio...

Koulutus EN 1090 uudistuksista 18.12.2018(Uutinen)
Uudistunut standardi EN 1090-2 ja uusi EN1090-418.12.2018 klo 12.30-15.00, Helsinki, Messukeskus SiipiTeräsr...

Lisää koulutusta EN 1090 uudistuksista 15.1.2019(Uutinen)
Uudistunut standardi EN 1090-2 ja uusi EN 1090-415.1.2019 klo 12:30 - 15:00, Helsinki, Messukeskus SiipiTeräsrakentam...

Koulutus EN 1090 uudistuksista(Tapahtuma)
Uudistunut standardi EN 1090-2 ja uusi EN 1090-4 (2018)18.12.2018 klo 12.30-15.00, Helsinki, Messukeskus Siipi...

Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Tapahtuma)
unnittelun ja toteutuksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu te...

Teräsrakentamisen säädökset: nykytila ja näkymät(Tapahtuma)
unnittelun ja toteutuksen standardisoinnin ja ohjeiden kehitystyöstä ja nykyisestä tilanteesta. Tiivis, kolmetuntinen koulutus on suunnattu te...

Koulutus EN 1090 uudistuksista(Tapahtuma)
srakentamisen toteutuksen standardi EN 1090-2 uudistui kesällä 2018 ja uutena julkaistiin standardi EN1090-4. Teräsrakenneyhdistyksen j...

Teräsrakenteiden uudelleenkäyttö(Sivu)
oida katsoa vastaavan nykystandardien mukaisia teräksiä. Uudelleenkäyttöä suunniteltaessa on kerättävä ja arkistoitava kaikki saatavissa oleva...

17.5. Lineaarinen vai Kiertotalous(Sivu)
i ”linear economy”. Kuten standardi EN 15804 toteaa, elinkaaren lineaariset vaiheet ovat Tuotevaihe, Rakentaminen, Käyttövaihe ja Purkuvaihe. ...

EN 1993-1-4 Ruostumattomien terästen suunnittelusäännöissä havaittu turvallisuuspuute(Uutinen)
EN/TC 250/SC3 on todennut standardia EN 1993-1-4 (Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-4: Yleiset säännöt. Ruostumattomia teräksiä...

Uudistettu EN 1090-2 toteutuseritelmän laatimisohje julkaistu(Uutinen)
vittämiseksi. Se sisältää standardin ”SFS-EN 1090-2 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteuttaminen – Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaa...

Koulutus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Tapahtuma)
korroosionestomaalauksen standardin SFS-EN ISO 12944 muutoksia ja uudistuksia sekä teräsrakenteiden kuumasinkitystä. Luennoitsijoina toimivat...

Yhteistyökumppanit(Sivu)
- European Committee for Standardization Väylävirasto Metsta - Metalliteollisuuden Standardointiyhdistys SFS - Suomen Standardisoimisliitto P...

Normikortit(Sivu)
Hitsauksen laadunhallinta standardin SFS-EN 1090-2 mukaisesti: Teräsnormikortti 22 2020 Hitsausliitosten laadunvarmistus ohjeiden B7 mukaan: T...

sfs-en_1090_faq-palsta(Sivu)
ylläpitämään FAQ-listaan. Standardit SFS-EN 1090 osat 1 ja 2 Osa 1 Tehdasvalmisteisten teräsrakennekokoonpanojen CE-merkintä Osa 2 Teräsrakent...

Teräsrakentamisen T&K-päivät 2016(Sivu)
, Teräsrakenneyhdistys ry Standardin EN 1993 revisio tilanne ja kehitysnäkymät Veikko Numminen, Teräsrakenneyhdistys ry Standardin EN 1090 til...

Tuotehyväksynnät(Sivu)
eivät kuulu harmonisoidun standardin (jonka siirtymäaika on päättynyt) soveltamisalaan. Varmennettuja käyttöselosteita ei myönnetä 1.7.2013 jä...

Eurocode-koulutus(Sivu)
ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden kansallisten liitteiden mukaan. Kurssi soveltuu teräsrakenteiden parissa toimiville suunnittel...

TRY Pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä(Sivu)
osiokoe 2020-01-Muutokset standardissa SFS-EN ISO 12944-6 2019-04 Keinotekoista patinaa 2019-03 Galfan-pinnoite 2019-02 Laadukas pintakäsittel...

Teräksen uudelleenkäyttö -webinaari 3.11.2022(Sivu)
delleenkäyttöön liittyvät standardiehdotukset kuten prEN17662 ja kuinka käsitellä kierrätystä/uudelleenkäyttöä EPD:ssä. Webinaarissa käytiin l...

Teräsrakenne 2/2024 -verkkolehti(Sivu)
nav 2024 04 17 17289 raj ”Standardisoinnin saralla tulevaisuus näyttää hyvältä, vaikka toimintaympäristömme on muuttunut paljon viime vuosina....

Teräsrakenne 2/2024 -verkkolehti(Sivu)
nav 2024 04 17 17289 raj ”Standardisoinnin saralla tulevaisuus näyttää hyvältä, vaikka toimintaympäristömme on muuttunut paljon viime vuosina....

EC-4 Liittorakenteet kurssi 16-17.9.2015(Uutinen)
5 Ovatko eurokoodistandardit sinulle tuttuja? Nyt sinulla on mahdollisuus päivittää osaamista EC-4-kurssilla. Kurssi antaa betoni-...

TRY etsii riveihinsä teräsrakentamisen erikoisasiantuntijaa(Uutinen)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. Lisäksi osall...

Teräsrakenneyhdistys hakee erikoisasiantuntijaa(Uutinen)
ävä on osallistuminen standardia ”EN1090 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus” koskevan kehitystyön seurantaan ja ko. toiminnan koordino...

Koulutustilaisuus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Uutinen)
korroosionestomaalauksen standardin SFS-EN ISO 12944 muutoksia ja uudistuksia. Toisena aiheena on teräsrakenteiden kuumasinkityksen viimeaika...

Teräsrakenteiden uudelleenkäyttö ja kiertotalous -webinaari 3.11.2022(Uutinen)
delleenkäyttöön liittyvät standardiehdotukset kuten prEN17662 ja kuinka käsitellä kierrätystä/uudelleenkäyttöä EPD:ssä. Webinaarissa...

Ari Ilomäki Teräsrakenneyhdistyksen erityisasiantuntijaksi(Uutinen)
isesti rakennustuotteiden standardisoinnista sekä ympäristö- ja elinkaariasioista. Hän on toiminut rakennustuoteteollisuuden edunvalvontatehtä...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus(Tapahtuma)
teutus -kurssi noudattaen standardin EN 1090-2 sisältöä. Kurssi soveltuu myös teräsrakenteiden suunnittelijoille. Tavoitteena on antaa osallis...

EC4 Liittorakennekoulutus(Tapahtuma)
liittorakenteita eurokoodistandardin EC 4 mukaisesti. Jotta kurssista saa täyden hyödyn, on ainakin standardit SFS-EN 1990 ja SFS-EN 1994 sekä...

Eurocode 3 koulutus(Tapahtuma)
n suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2016 - 2017. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelij...

Teräsrakenteiden uudelleenkäyttö ja kiertotalous -webinaari(Tapahtuma)
delleenkäyttöön liittyvät standardiehdotukset kuten prEN17662 ja kuinka käsitellä kierrätystä/uudelleenkäyttöä EPD:ssä. Webinaarissa käydään l...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Tapahtuma)
teutus -kurssi noudattaen standardin EN 1090-2 sisältöä. Tavoitteena on antaa osallistujille valmius standardin EN 1090-2 mukaiseen toimintaan...

TRY Infraryhmä(Sivu)
mus- ja kehityshankkeita, standardien kehitystä sekä seurataan merkittäviä pohjarakennus- ja siltahankkeita. Ryhmä järjestää säännöllisesti we...

Teräsalan yritykset(Sivu)
utaan mm. Eurooppalaiseen standardien kehitykseen ja määräysten valmisteluun. Samalla kotimainen teollisuus pitää huolen kilpailukyvystään tie...

TRY(Sivu)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. TRY 2024 TRY ...

Toiminta(Sivu)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. Teräsrakenney...

25.2 Tilaajan tuska(Sivu)
ooppalaisen säädösten eli standardien mukaan lasketun CO 2 -kuormituksen ilmakehään. Esimerkiksi hiilineutraalin rakennuksen määritelmää ei vi...

Eurocode 3 -oppikirja(Sivu)
luperusteet sekä Eurocode-standardien EN 1993 mukaiset rakenneosien ja liitosten kestävyystarkastelut ja mitoitus. Lisäksi siinä käsitellään e...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Sivu)
a rakennusluvat - EN 1090 standardit: Teräskokoonpanojen CE-merkintä EN 1090-1, teräsrakenteiden toteutus EN 1090-2 ja EN 1090-4 - Työnjohtaji...

TRY Paloryhmä(Sivu)
t mm. Tutkimus ja kehitys Standardisointityö Mitoitus ja toteutus   Vaikuttaminen viranomaismääräyksiin Vaikuttaminen alan koulutukseen ja keh...

Teräksen kierrätys(Sivu)
kentamisen eurooppalaiset standardit: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Rakentaminen-ja-vaaralliset...

Maalaus(Sivu)
ologioilla on omat testausstandardit ja -käytännöt. Maalisysteemi ja maalausmenetelmä valitaan käyttökohteen ja sen asettamien vaatimusten per...

Teräsrakenne 1/2023 -verkkolehti(Sivu)
ltu, ja että ne täyttävät standardien ja säädösten vaatimukset. __________ areco Teollisuuskohteissa pvp-elementit ovat suosittu vaihtoehto ra...

Liittorakenteet -oppikirja(Sivu)
perusteita sekä mitoitus standardien EN 1994-1-1 ja EN 1994-1-2 mukaisesti. Hinta : Betoniyhdistyksen tai TRY:n jäsenet: 70 €, Ei-jäsenet: 10...

11.12. Kehdosta kehtoon vai kehdosta hautaan?(Sivu)
mällä elinkaariarviointia standardien kuten esimerkiksi EN 15978 mukaisesti. Terästeollisuus käyttää kaikkien elinkaarivaiheiden mukaista arvi...

3.11. Viisikymppinen edunvalvoja(Sivu)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitäneet näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. Näitä kaikkia ...

17.10 Kestävää kehitystä uudelleenkäytöstä(Sivu)
yttö. Se on myös elinkaaristandardien tunnustama keino CO 2 -päästöjä vastaan. Se ei ole kierrätystä eli esimerkiksi jätemateriaalin käyttämis...

Teräsrakenne 1/2023 -verkkolehti(Sivu)
ltu, ja että ne täyttävät standardien ja säädösten vaatimukset. __________ areco Teollisuuskohteissa pvp-elementit ovat suosittu vaihtoehto ra...

TEP-Seminaari lokakuussa 2015-Teräsrakentamisen Eurooppalaiset Pelisäännöt– suunnittelu ja toteutus(Uutinen)
kun siirrytään pelkästään standardien SFS-EN 1090-1 ja SFS-EN 1090-2 käyttöön. TEP -projektiin sisältyi kaikkiaan yksitoista työkohdetta (Work...

Eurocode 3-koulutus v. 2015 - 2016(Uutinen)
n suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2015 - 2016...

Thermisol Sandwich elementin tuotehyväksyntä(Uutinen)
Standardin SFS 7030 mukainen kantava ja eristävä metalliohutlevypintainen sandwich-elementti on saanut TRY:n tuotehyväksynnän 17...

Huoli laajarunkoisten hallien suunnitelmista ja toteutuksesta(Uutinen)
itus (DoP) ja CE-merkintä standardin EN 1090-1 mukaisesti. Ulkopuolista asiantuntijalausuntoa kantavien ja/tai jäykistävien rakennesuun...

Teräsrakenneyhdistyksessä lisää osaamista(Uutinen)
on vuosikymmenien kokemus standardisoinnista ja teräsrakentamisesta Rautaruukin palveluksessa. Myös useimmille tutussa Rakenneputket-käsikirja...

Eurocode 3 koulutus(Uutinen)
n suunnittelu ja mitoitus standardin SFS-EN 1993 ja kansallisten liitteiden mukaan, 2016 - 2017. Kurssi toimii osana teräsrakennesuunnittelijo...

Vielä voit ilmoittautua Teräsmies 2019 -tapahtumaan!(Uutinen)
htaisista aiheista, kuten standardin EN 1090-2 muutokset sekä uusi EN 1090-4, käynnissä oleva toiminnallista palomitoitusta käsittelevä ALOHA-...

Uudistettu Rakenteiden lujuus ja vakaus 2019(Uutinen)
tää varsinkin toteutuksen standardien EN1090-2 ja EN1090-4 vaatimia muutoksia. Myös muita uudistuksia on mukana. Lisätietoja YM si...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 18.-20.9.2019(Uutinen)
aa osallistujille valmius standardin EN 1090-2 mukaiseen työnjohtotoimintaan. Kurssi on FISE:n hyväksymä ja se hyväksytään osaksi Teräsrakente...

Teräsrakenne-lehti 3-2021 juhlanumero ilmestynyt(Uutinen)
n rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitäneet näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä. Voit tu...

Teräsrakenneyhdistyksen Eurocode 3 -koulutus(Uutinen)
ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden kansallisten liitteiden mukaanTeräsrakenneyhdistys järjestää suunnittelijoill...

TRY hakee teräsrakentamisen erityisasiantuntijaa(Uutinen)
inirakenteiden toteutus” -standardia koskevan kehitystyön seurantaan ja koordinointiin Suomessa.  Toimit myös kansallisten ja kansainväli...

1090 – mitä suunnittelijan tulee tietää (AEL)(Tapahtuma)
set vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 1090-2 + A1. Tule kuulemaan, mitä suunnittelijan tulee tietää 1090-standardeista ja miten suunni...

EC-4 Liittorakenteet -kurssi(Tapahtuma)
liittorakenteita eurokoodistandardin EC-4 mukaisesti. Kurssin ohjelma, hinta ja muut tiedot oheisesta liitteestä...

Teräsmies 2019(Tapahtuma)
naarin, jossa aiheina mm. standardiin 1090-2 tulleet muutokset 2018. Paluumatka Tukholmasta Helsinkiin lentäen. Tervetuloa mukaan!...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 2019(Tapahtuma)
akennusluvat- EN 1090 standardit: Teräskokoonpanojen CE-merkintä EN 1090-1, teräsrakenteiden toteutus EN 1090-2 ja EN 1090-4- Kantavie...

Eurocode 3 -koulutus 2019-2020(Tapahtuma)
ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden kansallisten liitteiden mukaan. Kurssi järjestetään kahdessa osassa: 9.-10.12.2019 ja 13.-14...

TRY Infraryhmän webinaari(Tapahtuma)
p>Esittelyssä uudistuneet standardit sekä siltaprojekteja. Liittyminen tilaisuuteen:...

Eurocode 3 -koulutus. Teräsrakenteiden suunnittelu ja mitoitus SFS-EN 1993 -standardien ja niiden kansallisten liitteiden mukaan(Tapahtuma)
Teräsrakenneyhdistys järjestää suunnittelijoille ja muille teräsrakennealan ammattilaisille koulutuksia teräs- ja betoniteräsliittorakenteisii...