Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

Huoli laajarunkoisten hallien suunnitelmista ja toteutuksesta

Huoli laajarunkoisten hallien suunnitelmista ja toteutuksesta

Janne Tähtikunnas (janne.tahtikunnas a tryry.fi), 17.5.2016

Teräsrakenneyhdistys on huolissaan markkinoille tarjottujen laajarunkoisten hallirakennusten laatuvaihteluista runkomateriaalista riippumatta ja rakennusvalvontojen resursseista toteuttaa lakisääteisesti heille osoitetut velvollisuudet.

Laki laajarunkoisten hallien turvallisuuden arvioinnista

Teräsrakenneyhdistys oli aktiivisesti mukana Ympäristöministeriön hankkeessa, jonka lopputuloksena eduskunta antoi 1.4.2015 lain laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista. 

Lain soveltamisen piiriin kuuluvan laajarunkoisen rakennuksen omistajan on huolehdittava, että pätevä asiantuntija arvioi rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden, laatii arviointitodistuksen ja havaitessaan välittömän vaaran ilmoittaa siitä rakennuksen omistajalle, rakennusvalvontaviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle.  Asiantuntijan on osoitettava kelpoisuutensa arviointitehtävään. Rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelija ei saa itse arvioida rakennusta. Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus tulee arvioitua 2- tai 4-vuoden sisällä lain voimaantulosta.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Markkinoille tarjotaan halleja, jotka eivät täytä MRL:n turvallisuusvaatimuksia. Tyypillisiä tunnusmerkkejä kohteissa voivat olla puutteelliset rakennesuunnitelmat sekä rakennesuunnittelija, jonka kelpoisuutta ei ole asianmukaisesti todettu. Teräsrakenneyhdistyksen huoli turvallisuudesta perustuu toteutuneisiin kohteisiin.

Kohteet kuuluvat suunnittelutehtävän vaativuudeltaan yleensä joko poikkeuksellisen vaativiin tai vaativiin jännevälimitan perusteella, jolloin rakennesuunnitelmien edellytetään olevan tarkastettu kantavien rakenteiden asetuksen vaatimuksen mukaisesti ennen rakennesuunnitelmien toimittamista rakennusvalvontaan. Tällaista ’Rakennesuunnittelun perusteet ja toteutus’ – nimistä asiakirjaa tai vastaavaa ei ole välttämättä toimitettu rakennusvalvontaan. Esimerkiksi teräsrakenteisten hallien kantavilta rakenteilta edellytetään aina myös suoritustasoilmoitus (DoP) ja CE-merkintä standardin EN 1090-1 mukaisesti.

Ulkopuolista asiantuntijalausuntoa kantavien ja/tai jäykistävien rakennesuunnitelmien osalta on edellytetty liian harvoin kun asiaa tarkastellaan rakenteellisen turvallisuuden näkökulmasta. Teräsrakenneyhdistyksen jäsenten ilmoittamissa havainnoissa on todettu sellaisia rakenneratkaisuja, ettei niiden olisi pitänyt olla hyväksyttävissä asianmukaisesti tehdyillä rakennesuunnitelmilla. Ehkä yleisin tunnistettu suunnitteluvirhe on rakennuksen puutteellinen jäykistys hallin rungon pituussuunnassa.

Rakennusvalvonnalla on oikeus vaatia rakennustyön aikana rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunto siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. Tietojemme mukaan rakennusvalvonnan vaatimalla riippumattomalla asiantuntijalausunnolla on tähän mennessä saatu ehkäistyä vakavia tapaturmariskejä ja omaisuusvahinkoja rakennushankkeissa yleisesti.

Teräsrakenneyhdistys on huolissaan laajarunkoisten hallien rakenteissa havaituista ongelmista sekä rakennustarkastajien resursseista valvoa erityisalojen suunnittelua ja toteutusta. Teräsrakenneyhdistys antaa tarvittaessa neuvontaa pienille rakennusvalvonnoille aiheeseen liittyen.

Lausunto PDF-muodossa:

laajarunkoiset hallit
laajarunkoiset hallit
635 KB, päivitetty 17.5.2016


Takaisin