Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

Kantavien teräsrakennetuotteiden standardisointipyyntö valmisteilla

Kantavien teräsrakennetuotteiden standardisointipyyntö valmisteilla

Timo Koivisto (timo.koivisto a rakennusteollisuus.fi), 27.9.2023

Parhaillaan EU:n komission vetämässä rakennustuoteasetukseen liittyvässä prosessissa valmistellaan rakenteellisille metallituotteille uutta standardisointipyyntöä, jonka perusteella ensi vuoden aikana mm. CEN/TC135 ryhtyy laatimaan nykyisen EN 1090-1:n korvaavaa harmonisoitua tuotestandardia rakenteellisille teräs- ja alumiinituotteille. Tämä tuo mukanaan rakennustuoteasetuksen piiriin kuuluville kaikille tuotteille samanlaisen standardirakenteen, joka noudattaa tiukasti EU:n nykyisen ja tulevan rakennustuoteasetuksen vaatimuksia.

Prosessin tarkoituksena on mahdollistaa nykytilannetta kattavammin CE-merkittävien rakennustuotteiden saattaminen EU:n sisämarkkinoille siten, että tuotteen suoritustasoilmoitus sisältää rakennustuoteasetuksen mukaisesti rakennuskohteiden perusomaisuuksiin liittyvien vaatimusten arvioinnissa kaikki tarvittavat relevantit tuoteominaisuudet.

Sekä EU:n että jäsenmaiden vaatimusten johdosta harmonisoituihin tuotestandardin uusiin vaatimuksiin sisältyvät tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointi EN-standardisoidun menetelmän puitteissa. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi rakennustuotteen elinkaaren hiilijalanjälki sekä komponenttien uudelleenkäytettävyys ja materiaalien kierrätettävyys ja niistä saatavat potentiaaliset hyödyt on ilmoitettava tuotteen suoritustasoilmoituksessa. Tuotteiden ympäristövaikutusten horisontaaliset arviointisäännöt on esitetty rakennustuotteiden ympäristöselostestandardissa EN 15804, jonka mukaisesti arviointitulokset jäsennellään siten, että niitä voidaan loogisesti käyttää rakennuskohteiden elinkaaren ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Teräs- ja alumiinituotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten arviointia tarkentavat säännöt määritetään CEN/TC135:n laatimassa EN-standardissa EN 17662, joka ottaa huomioon mm. teräs- ja alumiinituotteiden valmistuksen erityispiirteet lähtien aina perusmateriaalin valmistuksesta. EN 17662:ssa määritetään mm. tieteeseen perustuvat ympäristövaikutusten kohdentamissäännöt teräsvalmistuksessa sivutuotteena saatavalle masuunikuonalle.Takaisin