Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Teräksen Hiilijalanjälki, Hiilikädenjälki ja Kiertotalous

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Useimmiten hiilijalanjälki raportoidaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e),  mikä huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt.

Hiilikädenjälki on konsepti, joka kuvaa tuotteen, prosessin tai palvelun ilmastohyötyjä (päästövähennyspotentiaalia) sen käyttäjälle.

Terästeollisuus aiheuttaa nykyisin n. 8% maailman hiilidioksidipäästöistä. SSAB on vuodesta 2016 alkaen kehittänyt yhteistyössä Vattenfall:n ja LKAB:n kanssa HYBRIT-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaa teräksenvalmistusteknologia, jossa raudan pelkistys tapahtuu vedyn avulla hiilen ja koksin sijaan.

Teräs on ekologisesti kestävä materiaali, koska sen kierrätys on tehokasta ja aidosti suljettua. Teräsrakenteet ovat myös helposti uudelleenkäytettävissä kehittyneiden liitostekniikoiden ansiosta. 

Tutustu oheisista linkeistä Teräsrakenneyhdistyksen vähähiilisyys- ja kiertotalous-webinaarien esityksiin. Webinaareissa käsiteltiin MRL:n uudistusta, terästuotteiden hiilijalanjälkeä, hiilikädenjälkeä, kiertotaloutta sekä teräksen uudelleenkäyttöä. 

elinkaari

Webinaariesitykset

MRL uudistus
MRL uudistus
2 MB, päivitetty 4.5.2021
Teräksen hiilijalanjälki
Teräksen hiilijalanjälki
1.7 MB, päivitetty 4.5.2021
Materiaalien kiertotalous
Materiaalien kiertotalous
962 KB, päivitetty 4.5.2021
Teräksen uudelleenkäyttö
Teräksen uudelleenkäyttö
4 MB, päivitetty 4.5.2021