Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

ECCS

 

Kansainväliset yhteydet muodostavat tärkeän taustan koko Teräsrakenneyhdistyksen toiminnalle. Yhdistys on jäsenenä ECCS:ssä (European Convention for Constructional Steelwork) ja yhdistyksen edustajat osallistuvat joidenkin ECCS:n teknisten komiteoiden työskentelyyn.

Nämä työryhmät ovat:

  • ECCS/TC3 Fire
  • ECCS/TC9 Fabrication
  • ECCS/TC10 Connections
  • ECCS/TMB/Technical Management Board


Vuosittain järjestetään ECCS:n eri komiteoihin osallistuvien suomalaisten välinen yhteinen kokous. Teknisten dokumenttien levittämiseksi TRY:llä on omat kotisivut em. komiteoiden suomalaisille jäsenille. Ko. sivuille kootaan eri komiteoiden dokumentit kaikkien käyttöön.

Yhdistyksen edustaja osallistuu kutsuttuna asiantuntijana EU komission hallinnoimaan työryhmään RFCS/TGS8 (Research Funding for Coal and Steel, Steel products and applications for building, construction and industry), joka valvoo komission rahoittamia teräsrakentamiseen liittyviä eurooppalaisia T&K-hankkeita.

Noin kerran vuodessa pidetään yhteinen kokous pohjoismaisten sisarjärjestöjen (SBI ja NS) kanssa.