Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Korroosio yleensä(Sivu)
Korroosio yleensä Linkkejä TRY Pintakäsittelyn asiantuntijaryhmän laatimia artikkeleita korroosioon liittyen. korroosio teräs kosketuksissa mu...

Koulutuspäivä teräsrakenteiden korroosiosta ja pintakäsittelystä 18.3.2020 Hämeenlinnassa(Uutinen)
vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet. Tilaisuudessa asiantuntijat kertovat teräsrakenteiden korroos...

TRY Pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä(Sivu)
töikää 2022-03 Nopeutetut korroosiosuojauksen pitkäaikaiskestävyyden testausmenetelmät 2022-2 Pitkäaikainen palosuoja teräkselle maalaamalla 2...

Pintakäsittelyn webinaari 1/3, 17.3. klo 10-12: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Uutinen)
kertovat teräsrakenteiden korroosiosuojapinnoituksen laadukkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta konepajoilla.     &nbs...

Koulutustilaisuus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Uutinen)
ss="">Teräsrakenteiden korroosiosuojaustorstai 4.4.2019 klo 12:00-16:00Messukeskus Siipi, Helsinki...

Koulutus teräsrakenteiden korroosiosuojauksesta(Tapahtuma)
taisista teräsrakenteiden korroosionsuojaukseen liittyvistä aiheista. Tilaisuudessa käsitellään korroosionestomaalauksen standardin SFS-EN ISO...

Korroosiosuojauksen koulutustilaisuus 9.5.2022 Otaniemessä(Uutinen)
tävät koulutustilaisuuden korroosiosuojauksesta 9.5.2022 Otaniemessä Suomen korroosioyhdistys ry (SKY) ja Aalto-yliopisto järjestä...

Seminaari: Korroosiovauriot ja niiden estäminen(Tapahtuma)
sseminaarissa käsitellään korroosioilmiöitä, niiden aiheuttamia vaurioita ja vauriomekanismeja sekä tarjotaan näkökulmia erilaisiin ratkaisuih...

Pintakäsittelykoulutuspäivä: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Tapahtuma)
kertovat teräsrakenteiden korroosiosuojapinnoituksen laadukkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta konepajoilla. Käsiteltäviä aiheita ovat mm...

Pintakäsittelyn webinaari 2/3: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Tapahtuma)
kertovat teräsrakenteiden korroosiosuojapinnoituksen laadukkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta konepajoilla. Toinen webinaari järjeste...

Muut pintakäsittelyt(Sivu)
Muut pintakäsittelyt ja korroosionestomenetelmät Artikkeleita Teräksen muita pintakäsittelyitä ovat: Sähkökemiallinen sinkitys Sähkökemialline...

SKY:n koulutustilaisuus korroosiosta 15.5.2019(Uutinen)
Suomen korroosioyhdistys ry (SKY) järjestää koulutustilaisuuden: Korroosio – kestävää kehitystä ja lisää elinikää materiaaleille  ...

Pintakäsittelyn webinaari 1/3: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Tapahtuma)
kertovat teräsrakenteiden korroosiosuojapinnoituksen laadukkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta konepajoilla.       &nb...

Pintakäsittelyn webinaari 3/3: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Tapahtuma)
kertovat teräsrakenteiden korroosiosuojapinnoituksen laadukkaasta suunnittelusta ja toteutuksesta konepajoilla. Kolma...

Maalaus(Sivu)
inkkejä Terästä maalataan korroosionkestävyyden parantamiseksi sekä ulkonäöllistä syistä. Tärkeimmät maalausmenetelmät ovat märkämaalaus, jauh...

Standardit, määräykset ja ohjeet(Sivu)
erkintä   Rakenneterästen korroosio ja korroosionesto, Insinöörityön tiivistelmä/ Vilja Rautio: Insinöörityön tiivistelmä, Vilja Rautio Työ lu...

Teräs materiaalina(Sivu)
ystä palamaton materiaali korroosio etenee yleensä suhteellisen hitaasti rakentaminen nopeaa ja tehokasta, konepajalla pitkälle esivalmistettu...

Eurocode 3 -oppikirja(Sivu)
nteiden erityispiirteitä, korroosion ja väsymisen sekä rakenteiden valmistuksen huomioon ottamista suunnittelussa. Hinta (perinteinen kirja): ...

Sinkitys(Sivu)
mä, jolla teräs suojataan korroosiolta. Sinkki on terästä epäjalompi ja suojaa näin terästä katodisesti (”uhrautuva anodi”). Ilmastorasitukses...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Sivu)
kenteiden pintakäsittely, korroosiosuojaus - Hitsaus: pätevyydet, hyväksynnät, koordinointi, hitsaus työmaalla - Työturvallisuus Koulutuksen t...

Terästä ja rautaa(Sivu)
) säänkestävät eli ilmastokorroosiota kestävät teräkset  hankaavaa kulutusta ja pistoa (luodinkesto) kestavät teräkset  erikoislujat teräkset ...

Teräsrakenne 1/2023 -verkkolehti(Sivu)
virheitä. __________ jani Korroosionestomaalauksen yhtenä tärkeimpänä osana pidetään esikäsittelyä. Yleisin käytetty esikäsittely maalattavall...

Teräsrakenne 1/2023 -verkkolehti(Sivu)
virheitä. __________ jani Korroosionestomaalauksen yhtenä tärkeimpänä osana pidetään esikäsittelyä. Yleisin käytetty esikäsittely maalattavall...

Pinnoittamalla lisää käyttöikää - sulapinnoitteista maaleihin(Uutinen)
tyy pintojen suojaamiseen korroosiolta koneenrakennuksen komponenteissa sekä teräsrakentamisessa. Esitysten aihealueet käsittelevät sekä raken...

Koostejulkaisu Teräsrakenne -lehdessä vuosina 2011-2018 julkaistuista pintakäsittelyn artikkeleista(Uutinen)
käsitellään mm. teräksen korroosiosuojausta, erilaisia sinkitys- ja maalausmenetelmiä, laatuvaatimuksia ja standardeja, uudenlaisia pintakäsi...

Pintakäsittelyseminaari 2016(Tapahtuma)
"Teräsrakenteiden korroosionkestävyyden maksimointi eri olosuhteissa" -seminaarissa käsitellään teräsrakenteiden kuumasinkitystä, esikäsittel...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 2019(Tapahtuma)
kenteiden pintakäsittely, korroosiosuojaus- Ruostumattomat teräkset- Hitsaus: pätevyydet, hyväksynnät, koordinointi, hitsaus työmaalla...