Yhteystiedot Jäsensivut

Vaikuttaminen

Teräsrakenneyhdistyksen vastuulla ovat alan yhteinen kehittäminen, laatutoiminta, vaikuttaminen, koulutus ja viestintä.

Vaikuttaminen

Rakentaminen on tärkeää yhteiskunnallista ja taloudellista toimintaa. Yhtenä Teräsrakenneyhdistyksen tehtävänä on toimia julkisen sektorin kanssa yhteistyössä jäsentensä hyväksi ja vakaan toimintaympäristön takaamiseksi. Yhdistys on arvostettu asiantuntija laadittaessa rakentamista koskevia ohjeita ja standardeja. Omien asiantuntijoiden lisäksi käytössä ovat alan osaajat oman jäsenistön kautta. Ennakoiva ja aktiivinen vuorovaikutus luo parhaat mahdollisuudet yhdistää yhteiskunnan yleiset tavoitteet ja elinkeinoelämän kannalta merkittävät asiat myönteisellä tavalla ja hyvässä yhteisymmärryksessä.

Teräsrakenneyhdistys ry on Rakennusteollisuus RT:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT:n jäsen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtuu yhteistyössä niiden kanssa. Teräsrakenneyhdistys toimii yhteistyössä myös alan muiden järjestöjen kanssa. Niitä ovat mm. eurooppalainen teräsrakennealan kattojärjestö ECCS, Ruotsin SBI ja Norjan NS, RST-toimijoiden kansainvälinen yhteistyöjärjestö Euro Inox, ja kotimainen standardointijärjestö METSTA.

Yhteistyö on myös tiivistä rakennusalan muiden järjestöjen, viranomaisten ja valtion hallinnon kanssa. Näitä kumppaneita ovat mm.Ympäristöministeriö, Opetushallitus, Väylä, tiedekorkeakoulut, ammattikorkeakoulut, aikuiskoulutuskeskukset, VTT, SAFA, RIL ja RIA.