Yhteystiedot Jäsensivut

TRY

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen.

Teräsrakennusyhdistyksen toiminnan tavoitteet

Teräsrakenneyhdistyksen pitkän aikavälin toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen

Teräsrakenneyhdistyksen toiminnan tavoitteet asettaa teräsrakennusteollisuuden yrityksistä koostuva jäsenistö vuosikokouksessa ja yhdistys toimii asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Toiminta on jaettu neljään osa-alueeseen:

  1. Vaikuttaminen ja edunvalvonta

  2. Kattavat osaamispalvelut

  3. Metallirakentamisen imago

  4. Korkea toiminnan laatu

Jokaiselle osa-alueelle on määritelty omat tavoitteet ja tehtävät. Näiden toteutumista seurataan yhdistyksen hallituksen jokaisessa kokouksessa ja reagoidaan toimintaympäristön lisävaatimuksiin toimintavuoden aikana.