Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Sertifikaatit

TRY sertifikaatit
Teräsrakenneyhdistys ry:n normitoimikunta TRY/NT myöntää standardiin SFS 7030 perustuvia vapaaehtoisia hyväksyntöjä, TRY sertifikaatti, tuoteryhmälle ”tehdasvalmisteiset kantavat metalliohutlevypintaiset eristäville sandwich-elementit”. Tuoteryhmän arviointiperusteet on laatinut TC 128/Suomen seurantaryhmä. Arviointiperusteet ovat ladattavissa www.pksrava.fi/asp2/tulkintoja_print.aspx?s=32 tulkintakortti B6-1101.

Ruukki Construction Oy, valmistus Alajärvi

TRY-H6-2021
1.3 MB, päivitetty 13.10.2021

Kinsgspan Oy, Paroc Panel System, valmistus Parainen

TRY-H7-2021
1.2 MB, päivitetty 13.10.2021

Ruukki Construction Oy, valmistus Oborniki

TRY-H8-2021
1.1 MB, päivitetty 13.10.2021


Thermisol Oy, valmistus Sastamala

TRY-H4-2016 rev 1
1.2 MB, päivitetty 3.11.2016


MESVAC Oy, valmistus Ijsselstein

TRY-H5-2016
1.2 MB, päivitetty 19.5.2016


TRY hyväksyntä kantaville sandwich elementeille

TRY hyväksyntä perustuu standardin SFS 7030 esittämille vaatimuksille tuotteelle ”kantava ohutmetallilevypintainen eristävä sandwich elementti”. Kuormankantokykyn osalta vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi yleisesti on käytössä järjestelmä 2+. Hyväksynnällä osoitetaan, että kuormankantokykyyn liittyvät ominaisuudet ovat luotettavasti kolmannen osapuolen varmentamat ja täyttävät järjestelmän 2+ vaatimukset. Arvioinnin suorittaa TRY/NT:n erillinen asiantuntijaryhmä. Arviointiperusteet on ladattavissa sekä standardi SFS 7030 on hankittavissa Suomen standardisoimisliitosta www.sfs.fi.

Standardi SFS 7030 ”Tehdasvalmisteisille kantaville ja itsekantaville metalliohutlevypintaisille eristäville sandwich-elementeille eri käyttökohteissa vaadittavat ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot ” sisältää määritelmät kantavalle sekä itsekantavalle metalliohutlevypintaiselle eristävälle sandwich-elementille. Kantavana sandwich-elementin voidaan katsoa toimivan, kun sille käyttökohteessa määritellään kuorman kantokyky. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa kun elementti kantaa tuuli-/paine- ja lumikuormia ja/tai jäykistää kantavan runkorakenteen yksittäisiä elementtejä ja/tai käyttää levyvaikutusta ja/tai kantaa muita määriteltyjä olennaisia ulkoisia kuormia lukuun ottamatta pieniä ripustuskuormia. Standardi SFS 7030 antaa ohjeita tapauksille, joissa elementti on aukotettu ja/tai elementti jäykistää kantavan runkorakenteen yksittäisiä elementtejä. Itsekantavana sandwich-elementti voidaan katsoa toimivan niissä sovelluksissa, kun sille ei tarvitse määritellä kuormankantokykyä.

Tämä tuotehyväksyntä ei suoraan kata tuotteen käyttöä rungon tai yksittäisen rakenneosan jäykistämiseen (rakenneluokat I ja II, EN 1993-1-3 2(6). Mikäli tuotetta käytetään näihin tarkoituksiin, on se erikseen tutkittava.

Tuotehyväksyntä on kattava rakenneluokan III mukaisiin käyttötarkoituksiin (vain kuormien siirtäminen kantaville rakenteille), kun elementille määritetään kuormankantokyky.


Hakuohje
TRY sertifikaatin hakuprosessi käynnistyy allekirjoitetun hakulomakkeen tai vapaamuotoisen hakemuksen toimittamisella TRY/NT:n sihteerille. TRY/NT sihteeri tarkistaa hakemuksen ja että sen mukana on hakulomakkeessa edellytetyt tiedot ja raportit. Tämän jälkeen hakemus siirtyy TRY/NT:n käsittelyyn.

Hyväksyntä
Hyväksynnästä toimitetaan tieto hakijalle TRY Sertifikaatin allekirjoituksen jälkeen. Tiedot hyväksynnästä julkaistaan kahden viikon kuluessa TRY:n www-sivuilla.

hakemus sfs 7030 sandwich elementti
30 KB, päivitetty 20.4.2015
hakemus sfs 7030 sandwich elementti
16 KB, päivitetty 20.4.2015