Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Palosuojaus ja pintakäsittely

Palosuojamaalarin, palosuojatarkastajan ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan pätevyydet

Teräsrakenneyhdistyksen hallitus on nimittänyt itsenäisen ja puolueettoman Palosuojamaalareiden, palosuojaustarkastajien ja teräsrakenteiden pinta-käsittelyn tarkastajien pätevyydenarviointilautakunnan
(MT-PALTK). Pätevyyshakemukset käsittelee lautakunnan sihteeri Teräsrakenneyhdistyksessä.

Teräsrakenneyhdistys ry suosittelee kaikille palosuojamaalaustöiden tilaajille vain päteviksi todettujen maalareiden käyttöä kaikissa tapauksissa. Teräsrakenneyhdistys ry ylläpitää kotisivuillaan listaa palosuojamaalareista, palosuojaustarkastajista ja pintakäsittelyn tarkastajista, joilla on voimassa oleva pätevyystodistus.

Pätevyysvaatimukset

Palosuojapätevyydet INFO 21-12-2022
194 KB, päivitetty 22.12.2022
Pintakäsittelyn tarkastajan pätevyysvaatimukset 08 05 2020
176 KB, päivitetty 8.5.2020

Pätevyystodistus on voimassa 4 vuotta ja sen hinta on 250 Eur + alv.

Pätevöitymiskoulutusta järjestää TAITOTALO Helsingissä sekä GRADIA Jyväskylä. Yhteyshenkilöt ovat:

Jari.Ahokas a taitotalo.fi

Jarmo.Talvela a gradia.fi


Arviointilautakunta koostuu eri organisaatioiden asiantuntijajäsenistä:

  • Jukka Lähde, Tikkurila Oy (pj)
  • Juhani Korajoki, NOR-MAALI Oy
  • Mikko Malaska, Tampereen Yliopisto
  • Riikka Väätänen, Tikkurila Oy
  • Andrei Mukkonen, Teknos Oy
  • Jyrki Järvinen, JMP Huolto Oy
  • Ari Ilomäki, TRY (sihteeri)


Lautakunnan sihteeri ei ole lautakunnan varsinainen jäsen. 

Eettiset ohjeet

Pätevä palosuojamaalari ja palosuojatarkastaja sitoutuvat noudattamaan Teräsrakenneyhdistyksen Normitoimikunnan hyväksymiä eettisiä ohjeita:

eettisetohjeetpalosuojamaalareille070918
43 KB, päivitetty 22.6.2015

eettiset ohjeet palosuojamaalaustarkastajille 071009
36 KB, päivitetty 22.6.2015

Palosuojamaalari tai palosuojaustarkastaja, joka rikkoo näitä ohjeita vastaan, voidaan pätevyyden-arviointilautakunnan päätöksellä poistaa pätevyysrekisteristä.

Todetut pätevyydet

Hyvaksytyt Palosuojamaalarit 8 4 2024
476 KB, päivitetty 9.4.2024
Hyvaksytyt Palosuojaustarkastajat 19 6 2023
120 KB, päivitetty 20.6.2023
Hyväksytyt Pintakäsittelyn tarkastajat 8 4 2024
386 KB, päivitetty 9.4.2024

Hakemuslomakkeet

Patevyyshakemus Palosuojamaalari
35 KB, päivitetty 2.6.2023
Uusintahakemus Palosuojamaalari
35 KB, päivitetty 2.6.2023
Patevyyshakemus Palosuojaustarkastaja
37 KB, päivitetty 2.6.2023
Uusintahakemus Palosuojaustarkastaja
35 KB, päivitetty 2.6.2023
Patevyyshakemus Terasrakenteiden pintakasittelyn tarkastaja
37 KB, päivitetty 2.6.2023
Uusintahakemus Teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastaja
35 KB, päivitetty 2.6.2023


Hakemukset lähetetään osoitteeseen: info a terasrakenneyhdistys.fi
tai: Teräsrakenneyhdistys/MT-PALTK, PL 381, 00131 Helsinki

Hakemukset ja pätevyyteen liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti lautakunnan kokouksissa.

Seurantalomakkeet

Palosuojamaalarin, palosuojaustarkastajan ja teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan pätevyyden uusimista varten on suoritettava työkohteiden asianmukainen kirjaus vähintään puolivuosittain ja osallistuttava myöhemmin ilmoitettavaan lyhyeen täydennyskoulutukseen. Työkohteiden kirjauksessa käytetään ao. lomakkeita:

Palosuojamaalarin pätevyyden ylläpitolomake
161 KB, päivitetty 2.5.2019
Palosuojaustarkastajan pätevyyden ylläpitolomake
152 KB, päivitetty 2.5.2019
Pintakäsittelyn tarkastajan pätevyyden ylläpitolomake
146 KB, päivitetty 2.5.2019


Lomakkeet voi täyttää tietokoneella, tulostaa ja tallentaa omalle koneelle myöhempää käyttöä varten.

Koulutukset

Palosuojamaalarin ja palosuojaustarkastajien koulutuksia ovat toistaiseksi hoitaneet Taitotalo Helsingissä ja Gradia Jyväskylä. Myös muut oppilaitokset voivat hakea lautakunnalta hyväksyntää kouluttajaksi. Näyttöjen vastaanottajat toimivat pätevyydenarviointilautakunnan mandaatilla.

Teräsrakenteiden pintakäsittelyn tarkastajan koulutuksia on toistaiseksi hoitanut Metropolia AMK.

Koulutuksista ilmoitetaan oppilaitosten sivuilla ja myös TRY:n sivuilla: koulutus