Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Teräsrakenneteollisuuden tilastot

Kotimaisen Teräsrakenneteollisuuden tuotantokysely tehdään vuosittain

Teräsrakenneteollisuuden tuotantokysely tehdään vuosittain keväällä.

Tuoreimmat tulokset ovat vain jäsenien käytössä, mutta kaikki muut on julkista materiaalia ja ladattavissa alta.

Tuorein teräsrakenneteollisuuden tuotantokysely löytyy jäsensivuilta.

Keväällä 2017 tehty vuotta 2016 koskeva tuotantokysely löytyy julkisena versiona oikealta.

Vanhempia tuotantotutkimuksia saa vuosituhannen vaihteeseen asti sähköisenä TRY:stä. Uusimmassa tutkimuksessa on kuitenkin kattavasti mukana ainakin 5 edellisen vuoden tulokset. 

 Myös Metallinjalostajat  tutkivat kattavasti metallien käyttöä kokonaisuutena ja Teknologiateollisuuden sivuilta löytyykin paljon tietoa metallien kokonaiskäytöstä. Teräsrakentaminen edustaa lähteestä riippuen 40-50% metallien kokonaiskäytöstä.

Oheiset tilastot liittyvät Metallinjalostajien tekemään tutkimukseen, joka on ladattavissa kokonaisuutena Teknologiateollisuuden www-sivuilta.

Kokonaiskierrätysasteen kehitys vuosina 1986–2005

Kierrätysaste

Terässisällön jakautuminen luokkiin inventoinnin perusteella

Teräksen investoinnit jakautuen eri luokkiin.

Lähde: Teknologiateollisuuden julkaisuja
http://tech.teknologiateollisuus.fi/file/1115/Kuvat_Teras_Suomen_kansantaloudessa.pdf.html

Koneet ja laitteet
Vesi- ja raitioliikennevälineet
Ajoneuvot
Muut
Rakennuskanta
Infrastruktuuri
Metallituotteet

Teräsrakenneteollisuus 2016