Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Rakentaminen Teräksestä

Teräs, ruostumaton teräs ja muut metallit ovat pitkän käyttöiän rakennustuotteita, joita käytetään vaativissa rakennuskohteissa. 

Kaikista uusista rakennuksista Suomessa teräsrunkoisia on noin 20%, huippuvuosina jopa 25%. Teräksen  käyttö  kantavana  pystyrakenteena  on  määrällisesti  suurinta  teollisuusrakennuksissa, joissa teräksen markkinaosuus on ollut viime vuosina peräti 45-55 %. Seuraavaksi  merkittävin  teräsrakenteiden  käyttökohde on  maatalousrakennukset,  joissa  teräksen  markkinaosuus on ollut 45-50 %. Kokoontumis- ja liikerakennuksissa teräksen markkinaosuus on ollut välillä 20-25 %.

Teräsrungot

Teräsrunko on mittasuhteiltaan pieni ja moniin muihin materiaaleihin verrattuna kevyt. Tämä vaikuttaa edullisesti perustuskustannuksiin. Teräsrungon rakenneosat voidaan valmistaa konepajalla valmiiksi, jolloin asennusvaihe rakennuspaikalla on nopea ja tehokas. Teräsrunko tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet lisärakentamiseen ja siihen on helppo hitsata vahvistuksia, jos kantavuutta on tarpeen lisätä.

Haluttaessa suuria avoimia tiloja turvaudutaan yleensä teräkseen. Teräksen käytöllä mahdollistetaan suuret avoimet tilat ilman häiritseviä pilareita keskellä. Urheiluhallit, varastot ja muut vastaavat tehdään yleensä teräsrunkoisina. Myös suuria kantavuuksia vaativat rakenteet ovat tyypillisiä teräksen käyttökohteita. 

Liikerakennuksissa muuntojoustavuus nousee usein tärkeimmäksi rungon valintaperusteeksi. Teräsrunko mahdollistaa erittäin suuren muuntojoustavuuden rakennuksen tiloille. Tilat saadaan muokattua aina uudelle vuokralaiselle sopivaksi tuli tiloihin sitten suuri rautakauppa tai pieni kahvila. Tämä parantaa investoinnin kannattavuutta, kun tilat ovat vuodesta toiseen houkutteleva vaihtoehto uusille käyttäjille. Kauppakeskuksissa näkee usein teräsrunkoja. 

Toimistoissa muuntojoustavuus on samoin tärkeää, mutta tilojen korkeusvaatimukset eivät yleensä ole niin merkittäviä kuin esimerkiksi kauppakeskuksissa. Pääosa toimistorakennuksista tehdään nykyisin teräs-betoni-liittorakenteena. 

Sillat

Teräksen ominaisuuksia hyödynnetään myös silloissa. Teräksestä valmistetun sillan isona etuna on rakentamisen nopeus. Teräksisen sillan rakentamisessa voidaan minimoida muulle liikenteelle aiheutuvat haitat. Vesistöjen ylityksissä terässillat ovat laajasti käytettyjä. 

Siltojen perustuksissa käytetään usein teräspaaluja, kun maan kantavuus ei ole riittävällä tasolla. Teräspaalut uppoavat maahan helposti ja ne ovat tarvittaessa jatkettavissa. Kosteissa kohteissa teräspaalujen käyttö on tyypillistä muissakin kohteissa. Onpa teräspaalujen päälle perustettu kokonaisia tekosaariakin. 

Julkisivut

Sandwich-paneelit ovat nopea tapa rakentaa tyylikäs ja kestävä julkisivu rakennukseen ilman energiatehokkuudesta tinkimistä. Paneeleita käytetään seinien lisäksi väliseinissä ja sisäkatoissa. Paneelit koostuvat kahdesta teräsohutlevystä, joiden välissä on eriste, esimerkiksi mineraalivilla. 

Myös muista materiaaleista tehtyjä rakennuksia voidaan pinnoittaa terästuotteilla. Tyypillisesti muita materiaaleja suojataan teräkselle kovaa kulutusta vaativissa kohteissa. Teräsjulkisivumateriaalit kestävät kulutusta ja antavat tarvittaessa myös näyttävyyttä julkisivulle. Julkisivuun voidaan myös integroida mm. aurinkosähköä tai muita haluttuja energian tuotannon ratkaisuja. 

Katot

Teräksestä valmistettuja kattoja ja sadevesijärjestelmiä näkee useimmissa taloissa. Teräksestä saadaan näyttäviä kattoja halutussa värissä nopeasti asennettua. Materiaali myös taipuu vaativiinkin kohteisiin hyvän muokattavuutensa vuoksi.