Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsrakenneteollisuus

Teräsrakenneteollisuus on 950 Milj. Euron liikevaihdon liiketoimintaa, jolla on merkittävä asema rakentamisessa ja työllistäjänä. Se on kotimaista high-techia parhaimmillaan aina suunnittelusta valmiisiin tuotteisiin.

Teräksen kierrättäminen

Terästä kierrätetään enemmän kuin kaikkia muita materiaaleja yhteensä.

Teräs on maailman kierrätetyin materiaali. Teräs on arvokas raaka-aine, jonka valmistaminen sitoo paljon energiaa. Tämän vastapainoksi sillä on merkittävä etu: sitä voidaan kierrättää lähes loputtomiin. Lajiteltu, käsitelty ja luokiteltu romu on arvokasta kierrätysteräsraaka-ainetta. Kierrätysteräksen käyttö teräksen tuotannossa säästää luonnonvaroja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Teräksen valmistuksen pääraaka-aineena voidaan käyttää joko rautamalmia tai kierrätysterästä. Malmipohjaisessa valmistuksessa voidaan käyttää kierrätysterästä 20 ‑ 40 % prosessista riippuen. Terästä voidaan valmistaa myös pelkästä kierrätysteräksestä valokaariuuniprosessilla. Nykyään kierrätysteräksen osuus koko maailman terästuotannossa on n. 32 %. EU:ssa tämä osuus on jo reilut 55 % , Kiinassa 20 % [lähde: World Steel Recycling in Figures 2014-2018]

  • SSAB:n teräksentuotannosta n. 45 % perustuu kierrätysteräkseen
  • Outokummun ruostumattoman teräksen kierrätyssisältö on n. 87 %

Terästä voidaan kierrättää lukuisia kertoja ilman, että sen ominaisuudet heikkenevät. Malmipohjaista terästä kuitenkin tarvitaan myös, sillä teräksen käyttö kasvaa eikä kierrätysterästä ole riittävästi saatavilla.

Myös teräksen pitkät käyttöiät rakennusmateriaalina hidastavat teräksen kierrättämistä, mutta säästävät vastaavasti muita materiaaleja ja energiaa.  

Teräksen kierrättämisen ohella panostetaan myös teräskomponenttien uudelleenkäyttöön. Esimerkiksi vuosina 2017-2020 on käynnissä EU-tutkimushanke PROGRESS - PROvisions for a Greater REuse of Steel Structures. Suomesta hankkeessa ovat mukana Ruukki Construction Oy  ja VTT. Projektin aineistoa on luettavissa esim. ECCS:n sivuilta: https://www.steelconstruct.com/eu-projects/progress/

Linkkejä:

https://www.bdsv.org/fileadmin/user_upload/World-Steel-Recycling-in-Figures-2014-2018.pdf

https://www.ssab.fi/ssab-konserni/kestava-kehitys/kestava-tuotevalikoima/teraksen-elinkaari

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/artikkeli/outokummun-terastehdas-euroopan-suurin-materiaalien-kierratyslaitos

  

Vertailututkimus teräsrungon vs. teräsbetonirakenteen materiaalitehokkuudesta:

https://constructsteel.org/solutions/benchmarking-materials-performance-light-steel-frame/


Kestävän rakentamisen eurooppalaiset standardit:

https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Rakentaminen-ja-vaaralliset-aineet/CENCT-350-Kestava-rakentaminen/

https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:7:0::::FSP_ORG_ID:481830&cs=1F34565A9E5B582575682802C33AE3275