Yhteystiedot Jäsensivut

Teräsalasta tulikin ilmastotyön vauhdittaja

Olen vapaa-ajan harrastuksena kouluttautunut joogaopettajaksi. Sen mukana on selvinnyt, että kaikki meidän maapallollamme on energiaa. Kun kehomme jättää meidät, energiamme ei koskaan katoa, vaan se siirtyy. Kun teräsrunkoinen rakennus on elinkaarensa päässä, teräs ei katoa, vaan se joko käytetään uudelleen tai kierrätetään sataprosenttisesti.

Esimerkiksi kun Vuoden Teräsrakenteena palkitut Turun toripaviljongit ovat elinkaarensa päässä vuonna 2122, niiden teräsrunkoiset osat voidaan käyttää uudelleen. Teräs on ikuista.

Turun Toripaviljongeista huokuu hyvä energia, joka houkuttelee ihmisiä kaupungin kohtaamispaikalle, uudistetulle ja ikiaikaiselle torille. On tärkeää, että kaupungit investoivat keskustojen estetiikkaan ja kauneuteen. Se on kestävä keino ylläpitää kaupunkien keskustojen vetovoimaa. Terästä täydentää pinnassa tyylikäs puuverhoilu, aivan kuten palkituissa Helsinki-Vantaan T2-terminaalissa ja Lohjan Pyörre-talossa. Vuoden Teräsrakenne -kilpailussa oli suuri joukko upeita ehdokkaita, ja kaikki niistä olivat innovatiivisia ja ikuisia.

Mahtavaa energiaa oli myös viime viikolla vietetyssä Teräsrakennepäivässä. Teräsrakenneteollisuus edustaa lähes miljardin euron suuruista liiketoimintaa Suomessa, joten sillä on merkittävä asema sekä rakentamisessa että työllistäjänä. Oli hienoa havaita, miten Teräsrakennepäivä houkutteli myös huomattavan joukon arkkitehtuuria opiskelevia nuoria paikalle. Arkkitehdit innovoivat meille tulevaisuuden upeita rakennuksia, ja rakennesuunnittelijat toteuttavat vaativat rakenteet, jännevälit ja liitokset asianmukaisesti.

Innovaatioita on nopeutettava, jotta saamme päästöt ja raaka-aineiden kulutuksen laskuun. Käytämme jo yli puolet maapallon raaka-aineesta rakentamiseen, ja se on kestämätöntä. SSAB näyttää hienoa esimerkkiä ja kehittää ensimmäisenä maailmassa fossiilivapaata teräksenvalmistusteknologiaa. Siinä raudan pelkistys tapahtuu vedyn avulla hiilen ja koksin sijaan. Hanketta on vauhditettu merkittävästi, ja koko tuotanto on fossiilivapaata vuoteen 2030 mennessä.

Uusi ilmastoselvitys on eduskunnassa hyväksyttävänä. Lainsäädäntömme tulisi ohjata meitä valitsemaan projekteihimme sekä kierrätettyjä tuotteita että sellaisia, jotka ovat helposti kierrätettävissä elinkaaren lopussa. Tämä tuo paljon vastuuta suunnittelijoille, mutta me rakennustuotevalmistajat annamme siihen työkaluja EPD-selvityksillä ja jatkuvalla vastuullisella tuotekehityksellä.

Kierrätyksen liiketoimintamallit teräsalalla vaikuttavat jo nyt konkreettisesti ilmastoomme. Teräs on aidosti kierrätettävä, ja sillä on ehjä kierrätysketju toisin kuin monilla muilla rakennusmateriaaleilla. Rakennusten elinkaaren päätyttyä tai niiden purkutilanteessa teräsosat käytetään uudelleen ja CE-merkinnät seuraavat terästuotteita. Tärkeää myös on, että purku toteutetaan tuotteita vaalien eli puretaan ehjänä, ja teräsosien kohdalla tämä on helpointa. Purku- ja kierrätysliiketoiminnalla on siksi nähtävissä suuria kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa näemme entistä enemmän hybridituotteita rakentamiseen eli muun muassa teräksen ja puun yhdistelmiä. Silloin saadaan oikea materiaali oikeaan paikkaan ominaisuutensa perusteella. Meillä palkitaan teräsrunkoiset ja puuverhoillut kohteet eri tahojen tiimoilta vuoden rakenteeksi juuri tämän takia, eli ne ovat siellä missä pitää

Leena Lundell

Hallituksen puheenjohtaja, Aulis Lundell Oy, Teräsrakenneyhdistyksen hallituksen jäsen