Yhteystiedot Jäsensivut

Teräs on tulevaisuuden ala

Teräsrakenne-päivä 2022, joka huipensi toimintavuotemme marraskuun lopulla, oli monella alalla miellyttävästi tulevaisuudenuskoa nostanut tilaisuus. Saimme kuulla muun muassa kiertotalouden etenemisestä rakentamisessa ja etenkin teräsrakentamisessa, fossiilivapaan teräksen jo silmissämme siintävästä tuotannon aloittamisesta Suomessa, teräksen modulaariseen rakentamiseen tuomista eduista ja innovaatioista, joilla esimerkiksi terästä ja puuta hyödyntävät hybridirakenteet onnistuvat jatkossa nykyistäkin paremmin, sekä perehtyä Helsinki-Vantaan lentoaseman uuden terminaalirakennuksen ja Kruunuvuoden sillan kaltaisiin hienosti ja oivaltavasti terästä hyödyntäviin rakennushankkeisiin. Kaikki tämä kertoo, kuinka rakentaminen ja etenkin teräsrakentaminen on ottanut harppauksia eteenpäin niin alan asiakkaiden, tilojen ja infran loppukäyttäjien kuin koko ympäristömme – olipa se rakennettua tai luonnontilaista – näkökulmasta.

Vahvasti uskoa tulevaisuuteen loi myös tilaisuuden kunnianosoitukset-osio. Saatoimme sen aluksi jälleen palkita neljä loistavaa opinnäytetyötä. Ne kertovat toisaalta, että teräsrakennealalle tulee uusia huippuosaajia, ja toisaalta opinnäytetöitä teettävien yritysten ja yhteisöjen halusta kehittää toimialaa entisestäänkin osaavammaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Samaa osaamisen ja kehittämistahdon sanomaa viestii erinomaisen hienosti teräksen ja puun vuorovaikutusta oivaltavasti hyödyntämällä arkkitehtuurisen kokonaisuutensa synnyttävä Vuoden Teräsrakenne, jonka arvonimen sai tilaisuuden huipennukseksi tänä vuonna Turun toripaviljongit kokonaisuus.

Mutta kuten lehtemme Foorumi-haastattelussa Tekniikan akateemiset TEK ry:n puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie täysin oikein toteaa, kaikesta edellä sanotusta huolimatta meidän kaikkien teräsrakennealan parissa työskentelevien on syytä olla myös huolissaan tulevaisuudestamme. Tulevaisuutta rakennetaan jo tänään ja tulevien osaajien riittämisestä on syytä olla kiinnostunut jo silloin, kun tulevat ekaluokkalaiset aloittavat koulutaipaleensa peruskouluissa. Siksi on yhteisten varojen jaossa huolehdittava, että yksikään pieni koululainen ei putoa oppimisen kelkasta koulutaipaleensa aloittaessaan, ja että kouluilla on eväät tukea ja kannustaa oppilaita koulutyössä eteenpäin, ja myös siitä, että jatko-opintoja voidaan järjestää riittävillä resursseilla.

Lisäksi meidän teräsrakennealalla on tehtävä oma osamme sen kertomisessa, että teräsrakentaminen on erittäin kiinnostava, monipuolinen, mielenkiintoisia haasteita tarjoava, reilu ja ympäristöystävällinen toimiala, joka tarjoaa hyviä ja turvallisia työpaikkoja. Se tapahtuu esimerkiksi olemalla aktiivinen yhteistyökumppani ja työelämään perehdyttäjä eri oppilaitosten suuntaan. Tätä yhteistyötä voi tehdä muun muassa tarjoamalla TET-harjoittelupaikkoja peruskoululaisille, harjoittelupaikkoja opiskelijoille, kesätöitä nuorille ja teettämällä omaa toimintaa kehittäviä opinnäytetöitä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeleville. Eikä ole syytä unohtaa tutustumiskäyntejä ja -tilaisuuksia eri ikäisille nuorille. Kaikki tämä synnyttää varmasti mielenkiintoa panostaa perusopinnoissa asioihin, jotka luovat edellytyksiä päästä tekniikan alan opintopaikkoihin, sekä lisää etenkin tyttöjen ja nuorten naisten kiinnostusta hakeutua tekniikan alan opintoihin ja töihin. Meidän on pidettävä puolemme sekä kisassa pienevistä ikäluokista että ikäluokkien lahjakkaimmista vesoista, joista monet ovat juurikin tyttöjä.

Näillä ajatuksilla haastan kaikki jäsenemme mukaan tekemään entistäkin aktiivisempaa työtä tulevaisuuden osaajien parissa. Teräs on tulevaisuuden ala, kerrotaan se myös huomispäivän osaajille.

Lopuksi kiitän kaikkia jäseniämme ja yhteistyökumppaneitamme vuodesta 2022 sekä toivotan teille rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2023.

Timo Koivisto, Toimitusjohtaja, Teräsrakenneyhdistys ry