Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Sivu)
n osaksi Teräsrakenteiden asennustyönjohtajan sekä Teräsrakennetehtaan työnjohtajan pätevyyden koulutusvaatimuksia. Se ei kuitenkaan yksinään ...

Teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyshakemukset 24.1. mennessä(Uutinen)
johtajat/terasrakenteiden-asennustyonjohtaja/" class="aloha-link-text" target="_blank">http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/tyonjohta...

Pätevyydet(Sivu)
s / FISE Teräsrakenteiden asennustyönjohtajan pätevyys / FISE Teräsrakennetehtaan työnjohtajan pätevyys / FISE Palosuojamaalarin pätevyys Palo...

Sandwich-kattoelementtien käyttö(Uutinen)
kelmin ja ilman riittäviä asennusohjeita toimivan kantavana rakenteena. Hankkeeseen ryhtyvältä ei odoteta tuntemusta rakenteen vaatimusten osa...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 2019(Tapahtuma)
suunnitteluperusteet- Asennus ja asennussuunnitelmamalli- Käytettävät tuotteet EN 1090-2 mukaisesti- Liittorakenteiden asennus...

Uudet FISE pätevyyslomakkeet julkistettu(Uutinen)
i>teräsrakenteiden asennustyö  pohjarakenteet  ilmanvaihtolaitteiston rakentaminen  ...

Teräsrakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyshakemukset 11.6.2019 mennessä(Uutinen)
johtajat/terasrakenteiden-asennustyonjohtaja/" class="" target="_blank">http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/tyonjohtajat/terasrakent...

Teräsrakenteiden FISE -pätevyyshakemukset kokoukseen 1/2020 viimeistään 22.1.(Uutinen)
johtajat/terasrakenteiden-asennustyonjohtaja/" class="" target="_blank">http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/tyonjohtajat/terasrakent...

Teräsrakenteiden FISE-pätevyyshakemusten sisäänjättö viimeistään 25.3(Uutinen)
johtajat/terasrakenteiden-asennustyonjohtaja/" class="aloha-link-text" target="_blank">http://fise.fi/patevyyspalvelu/hae-patevyytta/tyonjohta...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Tapahtuma)
teiden työnjohdolle, sekä asennustyömaalla että konepajoilla, suunnattu terärakenteiden toteutus -kurssi noudattaen standardin EN 1090-2 sisäl...

325 metriä moottoritiesiltaa siirrettiin paikalleen(Uutinen)
Yksi Ruotsin vilkkaimmista teistä E4 Rotebrossa sai tuhdin annoksen Suomalaista uskallusta ja osaamista. Vanha moottorietiesilta oli käytt...

Teräs materiaalina(Sivu)
mistettujen kokoonpanojen asennus työmaalla helppo käyttää uudelleen ja kierrättää...

Suunnittelijat ja työnjohto (Sivu)
jat/ter%C3%A4srakenteiden-asennusty%C3%B6njohtaja/ https://www.patevyyspalvelu.fi/fi/wagtail/pages/hakuohjeet/ty%C3%B6njohtajat/ter%C3%A4srake...

Teräspinnan esikäsittely(Sivu)
epäpuhtauden laadun sekä asennusaikaisen tai lopullisen sijoituspaikan mukaisten rasitusolosuhteiden mukaan. Samalla otetaan huomioon maaliyh...

Teräsrakenne 3/2023 -verkkolehti(Sivu)
sti niin konepajalla kuin asennus-työmaalla tehtävin NDT-tarkastuksin.   __________ loviisa Tämän vuoden asuntomessut Loviisan Kuningattarenra...

Rakentaminen teräksestä(Sivu)
ajalla valmiiksi, jolloin asennusvaihe rakennuspaikalla on nopea ja tehokas. Teräsrunko tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet lisärakentamiseen ja...

Teräsrakenne 1/2023 -verkkolehti(Sivu)
kennusten kuoriksi. Nopea asennus, kustannustehokkuus ja kestävyys toteutuivat Kemissä uudella satamavarastolla. __________ hippos1 Jyväskyläs...

3.11. Viisikymppinen edunvalvoja(Sivu)
iksi myynti, tuotanto tai asennustoiminta niitä kaipaa. Teräsrakenneyhdistys on toteuttanut teräksen käytön edistämistä ja jäsenten edunvalvon...

Teräsrakenne 1/2023 -verkkolehti(Sivu)
kennusten kuoriksi. Nopea asennus, kustannustehokkuus ja kestävyys toteutuivat Kemissä uudella satamavarastolla. __________ hippos1 Jyväskyläs...

Teräsrakenne 3/2023 -verkkolehti(Sivu)
sti niin konepajalla kuin asennus-työmaalla tehtävin NDT-tarkastuksin.   __________ loviisa Tämän vuoden asuntomessut Loviisan Kuningattarenra...

Ruukin Teräsrakenteet Suomen kuudenneksi pisimpään siltaan(Uutinen)
kenteet. Myös rakenteiden asennus kuuluu Ruukin toimitukseen. Jännevirran silta on 560 metriä pitkä ja 15 metriä leveä ja se on Suomen kuudenn...

Vastaavan teräsrakennetyönjohtajan koulutus 18.-20.9.2019(Uutinen)
n osaksi Teräsrakenteiden asennustyönjohtajan pätevyyden koulutusvaatimuksia. Kurssi kattaa myös työnjohdon pätevyyksiä uusittaessa vaaditut v...

Teräsrakennetyönjohtajien koulutus(Tapahtuma)
n osaksi Teräsrakenteiden asennustyönjohtajan sekä Teräsrakennetehtaan työnjohtajan pätevyy...