Yhteystiedot Jäsensivut

Ajankohtaista

Teräsrakenneyhdistys julkaisee kiinnostavia alan uutisia sekä ajankohtaista tietoa omien jäsenyritystensä innovaatioista teräsrakenneteollisuuden alalla. Tapahtumakalenterimme kokoaa alan keskeiset tapahtumat sekä koulutukset.

Uudet FISE pätevyyslomakkeet julkistettu

Hanna Grönman (hanna.gronman a rakennusteollisuus.fi), 8.5.2015

FISEn päivitetyt maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyydet haettavissa

 

FISE on uudistanut maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvat pätevyytensä. Päivitetyt pätevyyskriteerit, hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät FISEn sivuilta www.fise.fi > Pätevyysvaatimukset, hakulomakkeet.

 

Päivitetyt pätevyydet perustuvat 1.9.2014 voimaan astuneeseen lakiin maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (41/2014) ja sitä tukeviin asetuksiin ja ohjeisiin. Muutokset koskevat suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkia ja kelpoisuusvaatimuksia. Uudet vaativuusluokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa.

 

Suunnittelijoiden ja työnjohtajien kelpoisuuden määräytymisperiaatteet eivät ole lainpäivityksen myötä muuttuneet. Jatkossakin kelpoisuus perustuu riittävään ja oikeanlaiseen koulutukseen ja työkokemukseen suhteessa suunnittelu- tai työnjohtotehtävän vaativuuteen.

 

FISE-pätevyys on ns. yleispätevyys, jonka minimivaatimuksena on laissa, asetuksissa ja ympäristöministeriön ohjeissa esitetyt kelpoisuusvaatimukset. Jotta todettu pätevyys takaa suunnittelun ja työnjohdon laadun ja johtaa hankekohtaiseen kelpoisuuteen mahdollisimman monessa hankkeessa, pätevyyskriteereihin on tehty täsmennyksiä, joita ei suoraan löydy säädöksistä. Näiden tarkennusten tarpeellisuuden ja tason määrittämisessä tehtiin laajaa yhteistyötä rakennusalan eri tahojen kanssa.

 

SUUNNITTELUPÄTEVYYDET

Seuraavien suunnittelualojen pätevyydet ovat haettavissa tavanomaisessa, vaativassa ja poikkeuksellisen vaativassa luokassa erikseen uudis- ja korjausrakentamista koskien:

 • pääsuunnittelu

 • rakennussuunnittelu

 • betonirakenteiden suunnittelu

 • puurakenteiden suunnittelu

 • teräsrakenteiden suunnittelu

 • pohjarakenteiden suunnittelu

 • ilmanvaihtosuunnittelu

 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu

 • rakennusfysikaalinen suunnittelu

 • akustiikkasuunnittelu

 • kosteusvaurion korjaussuunnittelu

 

Lisäksi betonirakenteiden korjauksessa on vaativan luokan korjaussuunnittelijan pätevyys, jossa keskeistä on betonin materiaalitekniikan, vauriomekanismien ja käyttöiän osaaminen. Betonirakenteiden korjaussuunnittelijan pätevyys keskittyy kantavien betonirakenteiden korjaukseen.

 

Täysin uutena pätevyytenä FISEn järjestelmään on perustettu kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyys. Entinen pientalohankkeen pääsuunnittelijan pätevyys on jatkossa pääsuunnittelijan pätevyys tavanomaisessa vaativuusluokassa.

  

TYÖNJOHTAJIEN PÄTEVYYDET

Seuraavat työnjohdon pätevyydet ovat haettavissa tavanomaisessa, vaativassa ja poikkeuksellisen vaativassa luokassa pääsääntöisesti uudisrakentamista koskien:

 • vastaava työnjohto (uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen)

 • betonirakenteet  

 • puurakenteet  

 • teräsrakenteiden asennustyö  

 • pohjarakenteet  

 • ilmanvaihtolaitteiston rakentaminen  

 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentaminen  

 

Lisäksi järjestelmään tullaan perustamaan uutena pätevyytenä kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyys.

 

HAKUMENETTELY

Pätevyyslautakuntien kokousajat löytyvät FISEn sivulta www.fise.fi > Pätevyyslautakunnat ja kokousajat. Yksityiskohtaista lisätietoa pätevyyksistä saa ko. pätevyyden pätevyyslautakuntien sihteereiltä.

MRL:n uudet vaativuusluokat eivät vastaa vanhoja vaativuusluokkia. Näin ollen jokainen pätevyyden toteamisen uusintaa hakeva hakee uutta pätevyyttä, jolloin tarkastellaan uusien pätevyysvaatimusten täyttyminen hakijakohtaisesti. Mitään uusintamenettelyä tai automaattista pätevyyden siirtoa ei tehdä.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marita Mäkinen, FISE Oy, 050 574 5099

 

Pätevyyskohtaiset yhteystiedot:

 • Pääsuunnittelu, rakennussuunnittelu: Pia Selroos SAFA (puh. 041 528 2952, sähköposti pia.selroos(a)safa.fi)

 • Betonirakenteiden suunnittelu: Kimmo Sandberg RIA (puh. 0400 411 332, sähköposti kimmo.sandberg(a)ria.fi)

 • Betonirakenteiden korjaussuunnittelu: Tarja Merikallio BY (puh. 050 434 8335, sähköposti tarja.merikallio(a)betoniyhdistys.fi)

 • Puurakenteiden, pohjarakenteiden, rakennusfysikaalinen, akustiikan suunnittelu ja kosteusvaurion korjaussuunnittelu ja puurakenteiden ja pohjarakenteiden työnjohto: Gunnar Åström RIL (puh. 040 514 4823, sähköposti gunnar.astrom(a)ril.fi)

 • teräsrakenteiden suunnittelu ja teräsrakenteiden asennustyönjohto: Pekka Yrjölä TRY (puh. 050 522 9563, sähköposti pekka.yrjola(a)rakennusteollisuus.fi)

 • Ilmanvaihtosuunnittelu, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu ja ilmanvaihtolaitteiston ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisen työnjohto: Outi suominen SULVI (puh. 09 5660 0917, sähköposti patevyydet(a)sulvi.fi)

 • vastaava työnjohto, betonirakenteiden työnjohto: Joni Jääskeläinen RKL (puh. 0400 343 264, sähköposti Fise(a)rkl.fi)

   


Takaisin