Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Tapahtumakalenteri(Sivu)
a tärkeimmät Eurocode- ja liittorakennekoulutukset myös omina sivuinaan. Yhdistys järjestää myös tarvittaessa räätälöityjä kursseja jäsenyrity...

3.12. Teräsrakentamisen tulevaisuus(Sivu)
pohjaratkaisuna käytetään liittorakennetta eli kierrätetystä teräksestä valmistetut liittopalkit tukevat ontelolaattoja. Osa ontelojen tuennas...

Teräsrakentamisen arvo huippulukemissa vuonna 2018(Uutinen)
17%. Kannattaa huomioida liittorakennerunkojen puuttuminen teräksen markkinosuudesta. Koko laajan tutkimuksen tulokset löytyvät j...

Teräsrakentaminen kasvoi suotuisasti vuonna 2016(Uutinen)
s. Lisäksi on huomioitava liittorakennerunkojen puuttuminen teräksen markkinosuudesta. Koko laajan tutkimuksen tulokset löytyvät j...

Asuinrakennuksia Peikon liittopalkkien ominaisuuksia hyödyntäen(Uutinen)
“Peikon DELTABEAM®-liittorakenne mahdollistaa modulaariset tilaratkaisut sekä räätälöidyt ja muuntojoustavat rakenteet. Modulaarisuuden...

Teräsrakentaminen kasvoi edelleen vuonna 2017(Uutinen)
17%. Kannattaa huomioida liittorakennerunkojen puuttuminen teräksen markkinosuudesta. Koko laajan tutkimuksen tulokset löytyvät j...

EC4 Liittorakennekoulutus(Tapahtuma)
Liittorakenteiden eurokoodin EC 4 ja sen kansallisen liitteen mukaisen mitoituksen opetus. Opetus tapahtuu uuden ”Liittorakenteiden suunnittel...