Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Mastoaiheisia artikkelita(Sivu)
Mastoaiheisia artikkelita Katso kuinka maston ympäristöä on elävöitetty Lappeenrannassa: Mariannepuisto Maailman korkein harustettu masto, 628...

Ilmaiset ohjeet(Sivu)
Ilmaiset ohjeet Mastoihin liittyvät ohjeet Corrigenda EC3 masto-osaan: TRY Mastojaoston ohjeet 15.6.2011 Mastot, lähtötietotaulukko 15.6.2011 ...

Ladattavia ohjeita(Sivu)
ia ohjeita Corrigenda EC3 masto-osaan: TRY Mastojaoston ohjeet 15.6.2011 Mastot, lähtötietotaulukko 15.6.2011 Mastolaskelmien sisältö 2013-03-...

Mastopäivä 2016(Tapahtuma)
Mastopäivä on tarkoitettu kaikille mastoasioiden ja -hankkeiden kanssa tekemisissä oleville operaattori-, urakoitsija- ja viranomaistahoille s...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
2944-2, kohdassa 5.1.1, ilmastoympäristöt on luokiteltu kuuteen eri ilmastorasitusluokkaan:  C1 hyvin lievä C2 lievä C3 kohtalainen C4 ankara ...

Toiminta(Sivu)
ntijaryhmät:  infraryhmä, mastoryhmä, ympäristöryhmä, pintakäsittelyn asiantuntijaryhmä, paloryhmä, t&k-ryhmä,  Rosteri-ryhmä, Opetusalan asia...

Sinkitys(Sivu)
ti (”uhrautuva anodi”). Ilmastorasituksessa sinkkipinnoitteen pintaan muodostuu ilman hapen vaikutuksesta nopeasti hyvin ohut ZnO-kalvo. Sinkk...

Terästä ja rautaa(Sivu)
n muassa  perusteräksiä ilmastokorroosiota kestäviä teräksiä ruostumattomia austeniittisia, ferriittisiä ja martensiittisiä teräksiä erikoislu...

ÅF ja Pöyry yhdistyvät(Uutinen)
htaa valtavia haasteita ilmastonmuutoksen haitallisten ympäristövaikutusten torjumisessa. Pöyryn ja ÅF:n juuret ovat syvällä pohjoismaisessa t...