Yhteystiedot Jäsensivut

Hakutulokset

Mastoaiheisia artikkelita(Sivu)
Mastoaiheisia artikkelita Katso kuinka maston ympäristöä on elävöitetty Lappeenrannassa: Mariannepuisto Maailman korkein harustettu masto, 628...

Ilmaiset ohjeet(Sivu)
Ilmaiset ohjeet Mastoihin liittyvät ohjeet Corrigenda EC3 masto-osaan: TRY Mastojaoston ohjeet 15.6.2011 Mastot, lähtötietotaulukko 15.6.2011 ...

Ladattavia ohjeita(Sivu)
ia ohjeita Corrigenda EC3 masto-osaan: TRY Mastojaoston ohjeet 15.6.2011 Mastot, lähtötietotaulukko 15.6.2011 Mastolaskelmien sisältö 2013-03-...

Mastopäivä 2016(Tapahtuma)
Mastopäivä on tarkoitettu kaikille mastoasioiden ja -hankkeiden kanssa tekemisissä oleville operaattori-, urakoitsija- ja viranomaistahoille s...

Rakenteiden suunniteltu käyttöikä(Sivu)
2944-2, kohdassa 5.1.1, ilmastoympäristöt on luokiteltu kuuteen eri ilmastorasitusluokkaan:  C1 hyvin lievä C2 lievä C3 kohtalainen C4 ankara ...

19.2. Vähähiilistä rakentamista vai kiertotaloutta(Sivu)
uudella on tärkeä rooli ilmastotalkoissa. Sen eri sektoreilla on toinen toistaan kunnianhimoisempia tiekarttoja ja hankkeita kohti hiilineutra...

Sinkitys(Sivu)
ti (”uhrautuva anodi”). Ilmastorasituksessa sinkkipinnoitteen pintaan muodostuu ilman hapen vaikutuksesta nopeasti hyvin ohut ZnO-kalvo. Sinkk...

Terästä ja rautaa(Sivu)
n muassa  perusteräksiä ilmastokorroosiota kestäviä teräksiä ruostumattomia austeniittisia, ferriittisiä ja martensiittisiä teräksiä erikoislu...

Kierrätys(Sivu)
lisuus.fi/Tietoa-alasta/Ilmasto-ymparisto-ja-energia/Rakentaminen-ja-vaaralliset-aineet/CENCT-350-Kestava-rakentaminen/...

11.12. Kehdosta kehtoon vai kehdosta hautaan?(Sivu)
i voimistuva keskustelu ilmastonmuutoksesta, hiilijalanjäljestä, elinkaaresta ja kierrätyksestä. Otsikon alussa viittaan cradle-to-cradle term...

ÅF ja Pöyry yhdistyvät(Uutinen)
htaa valtavia haasteita ilmastonmuutoksen haitallisten ympäristövaikutusten torjumisessa. Pöyryn ja ÅF:n juuret ovat syvällä pohjoismaisessa t...

Koulutuspäivä teräsrakenteiden korroosiosta ja pintakäsittelystä 18.3.2020 Hämeenlinnassa(Uutinen)
ltäviä aiheita ovat mm. ilmasto-olosuhteiden ja -rasitusluokkien arvioiminen, sinkkipinnoitteiden syöpymisnopeus Suomen olosuhteissa, teräspin...

KUTSU: Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 TYÖPAJA 1 (Uutinen)
ovitetaan yhteen uusien ilmastotoimien kanssa. Rakennusteollisuus RT vastaa vähähiilisen rakennusteollisuuden tiekartasta yhteistyössä ympäris...

Pintakäsittelyn webinaari 1/3, 17.3. klo 10-12: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Uutinen)
ä:- Ilmastorasitusluokkien määritystavat ja sinkkipinnoitteen syöpymisnopeus Suomen olosuhteissa (Tiina Vuor...

Pintakäsittelykoulutuspäivä: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Tapahtuma)
ltäviä aiheita ovat mm. ilmasto-olosuhteiden ja -rasitusluokkien arvioiminen, sinkkipinnoitteiden syöpymisnopeus Suomen olosuhteissa, teräspin...

Pintakäsittelyn webinaari 1/3: Olosuhteiden vaikutus teräsrakenteiden korroosioon ja nykyaikaiset korroosiosuojapinnoitteet(Tapahtuma)
itystä:- Ilmastorasitusluokkien määritystavat ja sinkkipinnoitteen syöpymisnopeus Suomen olosuhteissa (Tiina Vuorio, H...