Yhteystiedot Jäsensivut

TRY

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen.

Toiminta-ajatus

Teräsrakenneyhdistyksen toiminta-ajatus on teräksen ja muiden metallien käytön edistäminen rakentamisessa ja alan kotimaisen osaamisen kehittäminen. Toiminta-ajatusta toteutetaan alaan liittyvällä tiedotustoiminnalla, koulutuksella ja teknisellä neuvonnalla sekä osallistumalla tutkimus- ja kehitysprojektien toteutukseen ja alaa koskevien rakentamismääräysten ja standardien kehittämiseen sekä ylläpitämällä näiden toimintojen edellyttämiä kansainvälisiä yhteyksiä.

Teräsrakenneyhdistyksen jäsenet edustavat laaja-alaisesti metallirakennusalaa. Yhdistyksen jäseninä on teräs- ja metallituotteiden valmistajia, erilaisia rakentamiseen liittyviä palveluita tuottavia yrityksiä ja yhteisöjä sekä rakentamispalveluiden tilaajia. Yhdistyksen vastuulla ovat alan yhteinen kehittäminen, laatutoiminta, vaikuttaminen, koulutus ja viestintä.

TRY Esittely
TRY Esittely
TRY toiminnan esittely
6.4 MB, päivitetty 20.10.2015