Yhteystiedot Jäsensivut

boost1

NCC rakentaa uuden toimistorakennuksen Aleksis Kiven kadulle Helsinkiin. Hankkeen tilaaja on globaali kiinteistökehittäjä Pembroke. Paikalta on ensin purettu vanha toimistorakennus, joka nyt korvataan kestävän kehityksen mukaisella ja energiatehokkaalla uudisrakennuksella. Uuteen rakennukseen tulee tilaa 21 000 m2:n, joka suunnitellaan korkeimman tason LEED Platinum -ympäristöstandardin mukaisesti.

NCC:n suunnittelupäällikkö Emil Ranta kertoo, että tontti on ollut uudisrakennukselle haastava. - Tontti rajoittuu kolmelta puolelta olemassa oleviin rakennuksiin ja ainoa vapaa puoli on Aleksis Kiven kadulle. Kadulla on vilkas liikenne, joten silläkään puolella tilaa ei ole paljon hyödynnettäväksi. Kyllähän se tuo tekemiseen omat haasteensa, kun talo sovitetaan kenkälusikalla sinne väliin. Perustuksissa piti ottaa huomioon, että paikalta on purettu vanha toimistokiinteistö alta pois.

- Meidän piti ihan suunnittelun alkuvaiheessa mallata pilarijakoa ja perustusten paikkoja siten, että oltaisiin mahdollisimman vähän päällekkäin puretun talon perustusten kanssa. Ja suunnittelun edetessä olemme joutuneet tarkemmin ottamaan huomioon, missä menevät viereisten rakennusten reunalinjat, sanoo projektipäällikkö ja vastaava rakennesuunnittelija Kari Lemettinen Swecolta.

Projektisuunnitelma käynnistyi lähtötietojen perkauksella, mikä ei ollut ihan helppo tehtävä. Ympäröivistä rakennuksista piti selvittää vanhoja rakennesuunnitelmia. - Niitä me sitten Karin kanssa etsimme viereisen talon kellarista. Sieltä löytyi vanhoja paperisia rakennekuvia, ja toimme sieltä sitten ne tärkeät mapit toimistolle skannattaviksi, sanoo projekti-insinööri Atte Lastuvirta Swecolta.

Jotta paikalla olevan rakennuksen purkaminen saatiin suunniteltua ja siitä muodostettua tila uudisrakennukselle, vanhat suunnitelmat piti mallintaa. Sitä kautta saatiin suunnittelun tueksi määriteltyä vanhoja reunalinjoja. Lähtökohtana oli, että porapaaluilla perustetaan uudisrakennus ja paalut suunniteltiin lähtökohtaisesti vanhoja perustuksia väistäen.

boost3

Uudet rakenteet liittyvät vanhan kupeeseen (kuva: Johanna Paasikangas)

Lemettinen kertoo oletuksena olleen, että pohjaan jäisi haitaksi vanhoja perustuksia. - Mutta suuri osa niistä olikin aika löyhässä ja ne lähtivät sieltä melkein itsestään ylös. Monesti on se ongelma, että vanhat paalut eivät lähde millään pois, katkeavat vain. Perustuksia saatiinkin purettua laajemmin kuin mitä olimme ajatelleet. Se helpotti paalutustyötä huomattavasti.

Paljon suunnittelutyötä

Koska työskentelytiloja on niukasti, toimitusjärjestys on pitänyt miettiä tarkoin. - Pitää olla tarkkana, mitä palkkeja tulee ja missä järjestyksessä. Ja sama koskee ontelolaattoja. Ei ole paikkaa, minne varastoida, sanoo Lemettinen. Rakennus on teräsrunkoinen ja siihen kytkeytyy kevyitä ulkoseinärakenteita. Ranta kertoo rungon ja ulkoseinien yhteensovituksessa olleen vähän jumppaa. - On yhtymä- ja liitoskohtia, joita on jouduttu käymään kohtuullisen paljon läpi ulkoseinätoimittajien kanssa. He ovat sitten omalta osaltaan suunnittelussa tuoteosatoimittajina mukana. Se on ollut iso kokonaisuus, kun yhden rungon parissa on ollut aika monta suunnittelutahoa.

Työ usean kumppanin kesken on sujunut yhteisessä tietomallissa. - Terästoimittaja Peikko ja Peikon suunnittelukumppani Johacon ovat liittyneet tähän meidän malliimme. Teemme siis töitä jaetussa mallissa. Lisäksi Turun Pelti ja Eritykseltä tulee pelti-villa-peltielementtejä ja Nordecilta termorankaelementtejä. Heiltä tulee IFC-tiedostot, jotka olemme voineet liittää runkomallin päälle, Lastuvirta kertoo.

Savipohjasta lisää haastetta

Työmaan pohja on pehmeää savea, joten sinne on pitänyt tehdä tueksi muun muassa ajosiltoja. - Siitä on nyt pohjavesi laskettu alas, mutta loppupeleissä siellä on ihan monen metrin vedenpaine. Sen vuoksi on pitänyt suunnitella vesieristys ja rakenteet on vielä pitänyt liittää ympäröiviin rakennuksiin. Uusi ja vanha osa muodostavat kokonaisuuden. Sitä kiertää piiri, ja pohjalaatta on täysin vesieristetty, Lemettinen kuvailee.

boost2

Aleksis Kiven katu ja naapurirakennukset rajaavat työmaata tiiviisti (kuva: Johanna Paasikangas)

Liittymäkohdat naapurirakennuksiin on pitänyt selvittää erittäin tarkoin, ja koko ajan matkan varrella on tullut yllätyksiä. Ranta toteaa, että vanhoja suunnitelmia on täydennetty aika paljon työmaalla mittaamalla ja tarkeaineistolla, jolla on päästy rajapintojen sijainteihin. - Suuria välyksiä viereisiin taloihin ei pystytä jättämään. On pitänyt varmistaa, että pääsemme liittymään rungonkin osalta asianmukaisesti. Lastuvirta painottaa, että mahdollisimman tarkka mallinnus on ehdoton tämän tyyppisissä kohteissa. Malliin on vielä tehty useita tarkemittauksia.

Kohta, jossa liitytään naapurirakennukseen, on rungon kannalta aika erityinen rakenne. - Sillä kohdalla menemme jo naapurirakennusten kellareiden päälle, mikä on tuonut omia rajoitteitaan kyseisen alueen perustamiselle. Eli olemme joutuneet perustamaan sen paalujen varaan viereisen talon kellarin läpi pohjaan asti. Ykköskerroksessa siinä alla on nyt läpiajotunneli, johon tulee meidän rakennuksemme huoltoajotunneli. Uudisrakentamisessa harvemmin tulee tällaisia paikkoja vastaan, Ranta pohtii.

Naapurirakennuksella on ollut vaikutuksensa myös pilarisijoitteluun. Lastuvirta kertoo, että siellä oli esimerkiksi raudoitettuja palkkikaistoja, joita ei saanut rikkoa. Niitä siis täytyi väistää. - Esimerkiksi sellainen kävi, että yhdessä kohdassa oli ajoaukko, jonka eteen olimme ensimmäisessä suunnitelmassamme sijoittaneet pilarin. Kun kävimme paikan päällä katselmoimassa, näimme, että eihän se siihen voi tulla. Ajoaukko oli puhkaistu joskus alkuperäisen rakennesuunnitelman toteutuksen jälkeen.

Rakennukseen tulee myös atriumtilaan sijoitettava viherseinä. - Siihen tulee teräsputkirunko ja teräksiset verhoukset. Se on kohtuullisen suoraviivainen, runkoon liittyvä rakenne. Viherseinän sekundäärirakenteet liittyvät Peikon suunnittelemaan liittorunkoon, Ranta kuvailee. Viherseinän päältä lähtee vielä kolme kerrosta lasiseinää. Lemettisen mukaan se on kohtuullisen yksinkertainen rakenne, joskin varmasti näyttävä. - Siinä on järeät vaakaprofiilit, jotka ovat päistä jäykästi kiinni, jotta on saatu taipumat hallintaan. Sitä ei ole mitenkään ansastettu.

Leijuva tiilijulkisivu

Yksi haasteita aiheuttanut asia on Aleksis Kiven kadun puoleinen tiilijulkisivu, se kun ei mene alas asti. - Se on kerroksittain kannatettu deltapalkkien alapinnasta konsoleilla. Se on kohtuullisen painava täystiilirakenne, Lemettinen sanoo. Katutasossa on lasiseinä ja tiilijulkisivu lähtee vasta katutasokerroksen päältä. Ranta toteaa, että tiiliseinä on kyllä eittämättä maininnan arvoinen asia. Se liittyy olennaisesti teräsrunkoon, sillä esimerkiksi konsoleiden paikat on pitänyt ottaa huomioon ja rungossa sitten taas palkkien taipumarajat julkisivulta tulevien kuormien osalta. - Se ykköskerroksen kohta julkisivusta on sisäänvedetty ja sitä voisi kuvailla vaikka niin, että muuraus lähtee tavallaan tyhjän päältä, alla ei ole mitään kantavaa rakennetta.

boost6


Kiinnostava on myös rakennuksen julkisivun ikkunasijoittelu, joka ei ole systemaattinen. Tässäkin mallinnus on ollut ihan ehdoton apu. Toteutuksesta ja toleransseissa pysymisestä tulee Rannan arvion mukaan varmasti haastavaa. - Rakennuksessa on kyllä ihan paraatijulkisivu, mutta rakentajille ja suunnittelijoille se tuo omat haasteensa. On vähän isompaa ja vähän pienempää ikkunaa ja jako ei ole ihan symmetrinen.

Rakennuksessa on myös ulokeosa, jolla siirrytään jo taas seuraavan talon, B-rakennuksen kellarin päälle. Tässä emme voineet viedä pystyrakenteita pohjaan asti, joten tämä lippa on tehty päärungosta kannatetulla ulokerakenteella, Ranta kertoo.

Rungon hankintaan ja toteutukseen on käytetty paljon yhteistä suunnitteluaikaa. Ranta kehuu, että Swecon rakennesuunnittelijat Kari ja Atte tekivät NCC:lle aikanaan hyvän urakkalaskentapaketin, runkohankintaa varten. - Lähdimme runkohankintaan sillä ajatuksella, että se tehdään kokonaisrunkotoimituksena, jossa runkotoimittaja on tuoteosasuunnittelijana. Tässä tapauksessa Peikko valikoitui toimittajaksi. Rungon toteutussuunnittelu käynnistettiin viime vuoden kesälomien jälkeen toden teolla. Siitä lähtien olemme pitäneet kerran viikossa tai kahdessa Peikon, Johaconin, Swecon ja NCC:n kesken säännönmukaista palaveria, jossa olemme käyneet ajankohtaista rungon suunnittelutilannetta läpi.

boost5

Swecon Kari Lemettinen ja NCC:n Emil Ranta ovat työskennelleet tiiviisti mallinnuksen parissa

Liittorungossa Deltabeamliittopalkkien ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa

Lastuvirta toteaa, että koska rakennuksessa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta, pohjaolosuhteet ovat poikkeuksellisen vaativat ja runko on luokkaa vaativa+, rakennusvalvonta edellytti rungon osalta kolmannen osapuolen tarkastusta. - Rakennuksen ykköskerroksessa on sisääntuloaula ja kakkoskerroksessa on ehkä vähän normaalista toimistotilasta poikkeavia funktioita. Kolmosesta seiskaan on ihan normaalia toimistokerrosta ja kahdeksannessa on iv-konehuone ja teknistä tilaa. Tilankäytön näkökulmasta kyseessä on aika tavallinen toimistorakennus.

Boost C5 on ollut Peikolle toimitustapana hyvinkin tavanomainen hanke. - Rakennukseen tulee liittorunko, joissa oma tuotteemme Deltabeam-liittopalkki on vahvasti mukana. Kauppa on tehty tuoteosaperusteisesti, eli Peikolle kuuluvat myös liittorungon optimointi ja teräsrungon suunnittelu. Tässä tulevat mukaan Johacon ja suunnittelusta vastaava Tero Ahtiainen. Toimimme pääosin aina yhteistyössä heidän kanssaan näissä, kun tehdään tuoteosaperusteinen kauppa, kertoo toimitusjohtaja Tomi Tuukkanen. Hän johtaa Peikko On-Site Services Oy:tä, joka on Peikon asennuspalveluja tarjoava tytäryhtiö.

boost4

Liittopilari kuvattuna yläpäästään (kuva: Peikko)

Ahtiaisen toimenkuvaan kuuluu teräs- ja liittorakenteiden suunnitteluvetovastuu, sekä rakennelaskelmien teko liittopilareiden sekä niiden liitosten osalta sekä muiden teräsrakenteiden osalta, jotka kuuluvat Johaconin suunnittelukokonaisuuteen. Johaconin suunnitteluosuuden tietomallinnuksesta sekä valmistus- ja asennuspiirustuksista vastaa Ahtiaisen kollega Petri Halonen. Tärkeä osa kokonaisuutta on myös yhteistoiminta Peikon Deltabeam-suunnittelutiimin kanssa. - Kun olemme olleet mukana jo tarjousvaiheessa, se sujuvoittaa toteutusta huomattavasti.

Helmikuussa lähtivät Peikolta ensimmäiset toimitukset työmaalle. Kohde on jaettu pääpiirteittään kolmeen lohkoon, joista ensimmäisenä lähti nousemaan C-lohko. Sinne oli huhtikuussa toimitettu neljän ensimmäisen kerroksen liittorunko, eli liittopilarit ja Deltabeam- liittopalkit, B- ja A- lohkojen noustessa samanaikaisesti kellarin tasolla.

Kohteen projektipäällikkö Elina Hietanen Peikolta arvioi, että koko lailla perusrunkoa on toimitettu tähän asti. - Mutta kohteessa on myös erikoisempia rakenteita, kuten kahvilalaajennuksen osuus, johon toimitetaan muun muassa WQ-ristikkorakenteita. Se on sitten vähän spesifimpi. Meidän on ollut helppo ottaa teräsrunko suunnitteluun, kun päärakennesuunnittelusta vastaava Sweco on tehnyt ansiokasta työtä esisuunnitteluineen ja yhteistyö sujuu ongelmitta.

Ahtiainen toteaa, että kohteessa käytetään pääosin tyypillisiä toimistorakentamisen rakenneratkaisuja. - Mutta kyllähän siellä on haastaviakin paikkoja, tiettyjen rungon sidevoimien ja rasitusten ja tiukahkojen taipumarajojen puolesta. Tuukkanen pohtii, että tuollaisessa kolmen lohkon rakentamisperiaatteessa yleensä toimitaan niin, että niitä viedään käsi kädessä siinä työmaalla eteenpäin. - Mutta tässä on se erikoisuus, että ensimmäistä lohkoa on käytännössä tehty nelisen kerrosta edellä viereistä lohkoa. Se tuo omia huomioitaan, esimerkiksi asennusaikaisiin jäykistyksiin ja liitossuunnitteluihin.

Ahtiainen arvioi, että teknisesti haastavin on varmasti WQ-ristikko ulokeristikkona. - Siellä on taipumarajoiltaan tosi tiukat rakenteet ja nehän vielä nyt sitten asennetaan tuonne vanhojen rakennusten sekä tämän uuden rakennuksen massan väliin. Tietysti on myös pitänyt huomioida työmaalla käytettävän nosturin kapasiteetti – minkä kokoisina ja painoisina kappaleina asioita voidaan nostaa. Näitä on yhdessä Peikon porukan, Swecon ja NCC:n väen kanssa mietitty ja saatu ratkaistua.

Vahvat hankintakanavat ovat olleet tarpeen

Rakennusalalle on aiheuttanut murheita ensin korona ja nyt vielä sota Ukrainassa. Työmaalla on kuitenkin päästy etenemään suunnitelmien mukaan. - Toistaiseksi Peikon hyvin vahvat hankintakanavat ovat toimineet myös tässä maailmantilanteessa. Kun Peikko toimii 33 maassa, kanavia ja kumppanuuksia löytyy useampaan eri suuntaan. Tällaisina aikoina uusien hankintakanavien luominen on todella vaikeaa, ellei jotain kautta ole tuttua kontaktia, joka pystyy välittämään tietoa eteenpäin, Tuukkanen sanoo.

Hietanen toteaa, että kohtalaisen iso massa raaka-ainehankintaa on osunut juuri tähän ikävään ajankohtaan. - Valtaosin olemme silti kuitenkin hyvin selviytyneet, muutamista haasteista huolimatta. Kaikki materiaalit on saatu hankituksi. Boostin teräsrakennustoimitus tulee Peikon teräsrakennetehtaalta Liettuasta ja Deltabeam- liittopalkit Lahdesta, Hietanen sanoo.

boost7

Liittopilari kokoonpanon ja maalauksen jälkeen (kuva: Peikko)

Tuukkanen sanoo, että tuoteosakauppaperusteisuus Peikon Deltabeam-liittopalkin osalta tekee sen, että Peikko on aina kohteessa läsnä. - Kun itse vastaamme sen lujuuslaskennasta ja mitoituksesta, se on selkeä kokonaisuus. Tulee sitten se muukin teräsrungon mitoitus Peikon kautta tai ei. Olemme huomanneet, että tällä kokonaistoimituksen sisältävällä toimintatavalla on on koko ajan enemmän kysyntää. Deltabeam-liittopalkeissa on myös rakenteellinen palosuojaus jo mukana eli sitä ei tarvitse tehdä työmaalla. Senkin olemme huomanneet, että runkoaikataulut ovat poikkeuksetta hyvin kireitä. Erillisille palosuojauksille ei työmaalla oikein olisi aikaa. Boostissa palosuojausta on kahvilalaajennuksen yhteydessä. WQ-ristikkorakenteet pitää palosuojata, samoin viherseinän teräspaketti ja osa lasiseinän palkeista, Hietanen lisää.

Hietanen painottaa, että Peikolla pyritään aina hoitamaan suunnittelu niin, että rakenne on työmaalla turvallinen ja nopea asentaa. - Osa tätä on, että suosimme pulttiliitoksia, ja vältämme hitsaamisen tarvetta työmaalla. Kun rakenteiden kanssa työskentely on työmaalla mahdollisimman tehokasta ja turvallista, se on myös kustannustehokasta.

Monitahoisista haasteista huolimatta työ on edennyt jouhevasti. Tämän on mahdollistanut mallinnuksen lisäksi osapuolten joustava suhtautuminen ja halu löytää yhdessä ratkaisuja. Ranta kiittelee Swecon työtä päärakennesuunnittelussa ja myös Peikon ja Johaconin särmää tekemistä. Lemettinen pohtii, että asenne on kaikilla kohdallaan. - Koko ajan tulee ratkaistavaa eteen, vaikka luulisi, että onhan tämä jo tarkasti suunniteltu. Tässä projektissa on tehty ratkaisukeskeistä yhteistyötä, ja tämä pätee kaikkiin osapuoliin.

Ranta toteaa, että yllätykset on otettu vastaan tyynesti. - Esimerkiksi, kun matkan varrella on Peikolle tarjoiltu jotain yllättäen eteen tulleita asioita, he ovat suhtautuneet ihan lehmän hermoilla, tutkineet asiaa rauhassa ja vieneet hommaa eteenpäin. Sellainen ei ole ihan itsestään selvää.

Paljon terästä myös julkisivuihin

TPE Turun Pelti ja Eristys Oy on Boosthankkeessa mukana keskeisenä julkisivutoimittajana. TPE:n toimituslaajuuteen kuuluvat Boost C5:n pelti-villa-peltielementit täydentävine teräsrakenteineen sekä kohteen teräsjulkisivut: yhteensä noin 50 tonnia JS-rakenteita sisältäen kasetti- ja säleikköverhoukset sekä kohteen peltityöt. TPE:n tuotteet tulevat omasta tuotannosta. - Nämä ovat meidän valmistamiamme tuotteita ja asennamme ne myös itse. PVPelementtien ja täydentävien teräsrakenteiden asennukset ovat kohteessa käynnissä ja julkisivujen osalta työt on aikataulutettu syksylle, kertoo toimitusjohtaja Pasi Räty.

boost8

Työmaalle rakennettiin malliksi pieni pala julkisivua. Mallissa on muuraukset ja lasiseinä, ja mukaan on kerätty paljon yksityiskohtia. Sieltä tekijät voivat käydä katsomassa, miten työ on ajateltu (kuva: Johanna Paasikangas)

Boost C5 on vaativa kohde, johon tulee kokonaisuutena paljon terästä. Räty kertoo, että TPE:llä on vahvasti osana strategiaansa olla mukana isoissa sekä haastavissa kohteissa. - On tietysti aina hieno luottamuksen osoitus päästä mukaan tällaisiin Boostin kaltaisiin projekteihin ja työskentelemään näiden kumppaneiden kanssa. Omassa toiminnassamme panostamme erityisesti laatuun ja toimitusvarmuuteen, jotka ovat haastavien projektien onnistumisen kulmakivet. -JP


Tilaaja
Pembroke
Arkkitehti
Tengbom Oy
Rakennusurakoitsija
NCC Suomi Oy
Päärakennesuunnittelu
Sweco Finland Oy
Teräsrunko
Peikko Finland Oy
Peikon terästoimitus
- Deltabeam-liittopalkit 4,3 km
- Liittopilarit 220 tonnia
- Kahvilalaajennus (WQ-ristikot, kotelopalkki ja kahvilalaajennuksen liittopilarit) 55 tonnia
- Viher- ja lasiseinä 10 tonnia
- Täydentävinä teräsrakenteina mm. lauhdutinterassi, julkisivutiilenmuurauskannattimet, sisälasiseinien
otsarakenne ja julkisivulasiseinän L-tukiteräkset, näiden massa yhteensä n. 46 tonnia
- Lisäksi urakkaan sisältyvät tilaajan toimittamat betonielementit asennettuna
- Ontelo- ja kuorilaatat n. 2150 kpl
- V-elementit n. 260 kpl
- Laattaelementit 71 kpl
- Porraselementit 49 kpl
Teräsrakenteiden toteutusvaiheen suunnittelu
Johacon Oy
Asennus
Peikko On-Site Services Oy
PVP-elementit ja teräsjulkisivut
Turun Pelti ja Eristys Oy
Termorankaelementit
Nordec Oy