Yhteystiedot Jäsensivut

paltsu

Uusi jalkapallostadion rakennetaan Tampereen Tammelan vanhan, ensimmäisen kerran 1930-luvun alussa rakennetun stadionin, ’Paltsun’ paikalle. Vuonna 2014 järjestetyn arkkitehtikutsukilpailun voitti JKMM Arkkitehtien Hattutemppu-ehdotus. Siinä moderni hybridikortteli yhdistää asuinrakentamisen, liiketilat sekä täysimittaisen jalkapallostadionin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, vastaten näin kaupunkirakenteen tiivistystarpeisiin sekä toiveisiin stadionin sijainnin säilyttämisestä edeltäjänsä paikalla, Kalevan puistotien varrella.

Suunnitelma yhdistää eri rakennustyypit kokonaisuudeksi, jalkapallostadionin ja sitä reunustavat ulospäin avautuvat asuinrakennukset. Niiden väliin etelä- ja pohjoissivuilla kaartuva stadionin ripustettu katos kertoo toiminnan luonteesta ja sovittaa rakennuksen ympäristön mittakaavaan. Itä- ja länsisivujen keskimmäiset asuinrakennukset nousevat muun räystäslinjan yläpuolelle huomioiden ympäröivän kaupungin rakeisuuden. Stadionin sisäänkäyntijulkisivut ovat lasia luoden yhteyden ympäristöön. Rakennuksen vaaleat umpiseinät ovat kiviaineisia ja katto teräsrakenteinen. Stadionin katsomotilan materiaaleina käytetään pääasiassa betonia, terästä ja lasia.

Pelikenttä asettuu pohjoiseteläsuuntaan ja on helposti saavutettavissa katutasossa. Sisäänkäyntien aulat sijoittuvat päätykatsomojen alle ja liikkeet sekä toiminnalliset tilat pääosin asuinrakennusten ensimmäisiin kerroksiin. Katutasossa yleisö pääsee liikkumaan itäkatsomon alle. Toisen kerroksen tasossa katsojat pääsevät kiertämään kentän ympäri ja ravintolakatsomoon. Stadionia kiertää 8000 katsomopaikkaa, joista 500 on aitiopaikkoja.

Pysäköinti, huolto, päivittäistavarakaupan sisältävä kauppakeskus ja asuntojen tukitilat ovat kellarissa, johon ajetaan eteläsivulta. Asuinrakennusten pihat toteutetaan massojen väliin katoille. Niiden yläpuolella asunnot avautuvat useaan suuntaan. Kattopihat on sijoitettu vastapäisten asuinrakennusten kohdalle, tukien niistä avautuvia näkymiä.

paltsu2

Näkymä pohjoisesta (kuva JKMM Arkkitehdit Oy)

Runkorakenteet rakennuksissa ovat betonia. Kentän alla holvit on kannatettu pit-killä jännebetonipalkeilla ja kellarin pystyrakenteet on sijoiteltu paikoituksen ehdoilla. Katsomoiden alueilla kuormitukset vaativat rakenteelta tiheää jakoa. Asuinrakennukset ovat kapearunkoisia lamellitaloja ja toteutettu betonielementeillä kellarista lähtien. Stadionin ja asuinrakennusten rungot ovat rakenteellisesti erotettu toisistaan.

paltsu3

 Näkymä Kalevankadulta etelään (kuva JKMM Arkkitehdit Oy)

Asuinrakennusten katot yhdistyvät stadionin katon kaarevaan muotoon. Päätykatsomoiden ja itäisen sivukatsomon riippukatokset ovat kannatettu köysimäisin teräsprofiilein. Näiden päälle on kiinnitetty kevytrakenteiset kattoelementit, jotka jäykistävät rakenteen vaakasuunnassa. Katon köysipalkit on kiinnitetty betonitorneihin, joiden koteloprofiileista saadaan jäykkä tuki suurille vaakavoimille. Vastakkaiset tornit on tuettu vaakasuunnassa toisiinsa päätykatsomon tasorakenteiden välityksellä ja ainoastaan pystykuormat viedään perustuksille. Lisäjäykkyyttä varten torneja on tuettu stadionin puolella haruspilarein, joiden ansiosta asuinrakennusten rakenteet on ollut mahdollista toteuttaa riippumattomina stadionin rakenteista.

Itäisen sivukatsomon kaarevat katokset on ripustettu vetotankojen avulla pyloneista. Läntisen sivukatsomon runko on tuettu altapäin pitkänä räystäsrakenteena. Katosrunko on teräsprofiilia, jonka päällä on poimulevy. Katoksen harukset on yhdistetty pylonin takana kulkevaan vetotankoon, joka on ankkuroitu kallioon. Pylonit tukeutuvat katsomon rungon kehärakenteisiin ja vaakavoimat viedään näitä pitkin kentän tasorakenteelle. Katsomoiden rungot ovat pilaripalkkijärjestelmää ja tasorakenteet ontelolaatastoa. Istuinalueilla vinojen kehäpalkkien päälle asennetaan betoniset L-elementit. Päätykatsomon julkisivu on kadun suuntaan lasia. Lasituksen pystyrunko tuetaan pystyliikkeen sallivalla liitoksella välitasoon ja riippuvaan katokseen.

Arkkitehtuurin tavoitteena on luoda korkeatasoista kaupunkikuvaa ja laadukkaat puitteet jalkapallon ympärivuotiselle pelaamiselle ja harrastamiselle. Tammelan jalkapallostadionia tullaan käyttämään eri sarjatasojen peli- ja harjoituspaikkana junioritoiminnasta Veikkausliigaan sekä kansainvälisiin otteluihin. Se täyttää UEFA:n tasovaatimukset kansainvälisille huippuotteluille. Ensisijaisesti stadion kuitenkin toimii kotistadionina paikallisille jalkapalloseuroille ja harrastuspaikkana kaupunkilaisille. -JKMM Arkkitehdit

paltsu4

kuva JKMM Arkkitehdit Oy