Yhteystiedot Jäsensivut

Vaikuttaminen

Teräsrakenneyhdistyksen vastuulla ovat alan yhteinen kehittäminen, laatutoiminta, vaikuttaminen, koulutus ja viestintä.

Kommentit standardeihin

Eurocode 3 osalta on käynnissä systemaattinen revisiointi, joka on jaettu neljään vaiheeseen. Vaiheet käynnistyvät kommenttien kyselyllä, jonka kesto on 6 kk. Kommentointiin käytetään oheista lomaketta.

Vaihe IV on käynnistynyt.  

Vaiheeseen IV kuuluvat seuraavat osat: 

  • EN 1993-3-1: Eurocode 3. Design of steel structures. Towers, masts and chimneys. Towers and mast
  • EN 1993-3-2: Eurocode 3. Design of steel structures. Towers, masts and chimneys. Chimney
  • EN 1993-4-1: Eurocode 3. Design of steel structures. Silo
  • EN 1993-4-2: Eurocode 3. Design of steel structures. Tank
  • EN 1993-4-3: Eurocode 3. Design of steel structures. Pipeline
  • EN 1993-5: Eurocode 3. Design of steel structures. Piling
  • EN 1993-6: Eurocode 3. Design of steel structures. Crane supporting structures

  • EN 1991-1-6: Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Actions during execution
  • EN 1991-1-7: Eurocode 1. Actions on structures. General actions. Accidental actions
  • EN 1991-3: Eurocode 1. Actions on structures. Actions induced by cranes and machines

TRY lähettää tarkemmat tiedot asianosaisille myös sähköpostitse. 

Vaiheen IV kommentointiaika päättyy virallisesti 31.7.2017. TRY suosittelee kuitenkin lähettämään kommentit juhannukseen 23.6.2017 mennessä TRY:lle kotimaisen lomakauden vuoksi. Kommentointiaika on näin ollen päättynyt. Yhteystiedot

Tältä sivulta löytyy myös luettelo standardeista, joiden kommentointi on jo päättynyt: