Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Ympäristöjaosto

 Ympäristöjaoston tavoitteena on yleisesti teräs- ja metallirakentamisen ympäristöasioiden, energiatehokkuuden, vaarallisiin aineisiin ja pinnoitteisiin ja pinnoittamiseen liittyvien asioiden seuranta, niihin vaikuttaminen ja niistä tiedottaminen. Toiminnan päätavoite on vaikuttaa aktiivisesti määräysten ja standardien valmisteluun, tiedottaa jaoston alaan liittyvistä asioista TRY:n jäsenkunnalle, tiedottaa eri viestimiä hyödyntäen teräksen ja muiden metallien ja niissä käytettävien pinnoitteiden ympäristöeduista rakentamisessa ja em. keinoin tukea teräs- ja metallirakentamistoimintaa Suomessa.

Ympäristöjaoston kokoonpano 2015


Petteri Lautso, Ruukki Construction, puheenjohtaja
Tuomas Haikka, Outokumpu Oyj
Ritva Toivola, Tikkurila Oyj
Pia Voutilainen, SCDA
Tero Rönkä, Teknos Oy
Vesa Pekka Erikkilä, WSP Finland Oy
Pekka Yrjölä, TRY, vs. sihteeri