Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

Normitoimikunta

 Seuraavat kokoukset:
 3.5.2016, 12.8.2016, 4.11.2016 ja 14.12.2016

Tehtävät


Normitoimikunta käsittelee varmennettujen käyttöselosteiden ja teräsnormikorttien hakemuksia
sekä osallistuu teräsrakenteisiin liittyvien määräysten ja normien kehitystyöhön.

Normitoimikunnan jäsenet 2016

  • Jouko Lamminen, (pj.), Vantaan Rakennusvalvonta
  • Unto Kalamies, (varapj.), Inspecta Sertifiointi Oy
  • Pekka Yrjölä, (siht.), TRY
  • Jussi Vaiste, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
  • Ilkka Lehtinen, Pöyry Finland Oy
  • Simon De Neumann, Ramboll Finland Oy
  • Arto Sivill, Finnmap Consulting Oy
  • Mikko Malaska, Tampereen Teknillinen yliopisto
  • Tarmo Viljamaa, SS-Teracon Oy
  • Veikko Numminen, TRY