Yhteystiedot Jäsensivut

Toiminta

Teräsrakenneyhdistys edistää metallirakenteiden käyttöä tiedottamalla ja markkinoimalla sekä vauhdittamalla alan tutkimus- ja kehitystyötä ja koulutusta.

TRY Mastojaosto

Mastojaoston tehtävänä on mastorakentamiseen liittyvän lisäohjeistuksen tuottaminen, määräysten, ohjeiden ja standardien kehitykseen osallistuminen, tiedotus- ja koulutustoiminta ja T&K-toiminnan koordinointi ja ohjaus.

Mastojaoston keskeisimpänä tehtävä on ollut laatia standardien SFS-EN 1993-3-1 ja SFS-EN 1993-3-2 kansalliset liitteet ja niiden revisiot ympäristöministeriön julkaistavaksi.

Ensimmäisenä konkreettisena ohjeena on laadittu ohjeet mastojen tilaamisen yhteydessä tarvittavista lähtötiedoista ja toisena ohjeena mastojen suunnitteluperusteet ja yleisohjeet, kun vanhoihin mastoihin tehdään korjauksia ja/tai muutoksia. Lisäksi on luotu mallitiedosto mitä mastolaskelmien sisällössä on vähintään esitettävä. Katso tarkemmin Ladattavia ohjeita kansio.

Mastojaoston kokoonpano 2016

 • Maunu Penttinen, Trimasto Oy, puheenjohtaja
 • Mika Hirviniemi, Digita Oy, varapuheenjohtaja
 • Pekka J. Riisiö, Finnmast Oy
 • Pekka Siitonen, Krado Oy
 • Tapio Honkala, Mafi Oy
 • Timo Friman, Aerial Oy
 • Timo Pälli, MastCraft Oy
 • Olli Seppälä, MastCraft Oy
 • Kristo Mela, TTY
 • Veikko Numminen, TRY, sihteeri
 • Jouko Kouhi


Tulevia tapahtumia

Mastopäiviä järjestetään 2-3 vuoden välein. Edellinen oli Mastopäivä oli v.2016.